Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Χθες, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία κατέθεσε δύο εξαιρετικά σημαντικές επιστολές στον Δήμο Κυθήρων. Η πρώτη συνόδευε δεκαεξασέλιδη Αίτηση των Δημοτών Κυθήρων & Αντικυθήρων προς τον Δήμο. Την αίτηση υπέγραψαν 202 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και εφτά δημοτικοί σύμβουλοι και των τριών παρατάξεων. Η αίτηση αυτή ζητάει αφενός τη σύγκληση δημόσιας συγκέντρωσης στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012, με σκοπό τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης και διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, και αφετέρου την ανάκληση κάθε προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό. 

Η δεύτερη, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητάει την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την αποδοχή και ψήφιση των ανωτέρω αιτημάτων. Σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας, την αίτηση αυτή υπογράφουν έξη δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή το απαιτούμενο εν τρίτον του συνόλου.

Γιατί προβήκαμε στις ενέργειες αυτές, που παρά το γεγονός ότι προωθήθηκαν από την Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία δεν έχουν καθόλου παραταξιακό χαρακτήρα, όπως εύκολα προκύπτει από την ανάγνωση των ονομάτων όσων υπέγραψαν; Σίγουρα όχι, όπως επέμειναν μερικοί, για να μειώσουμε το κύρος του Δήμου ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον σχεδιασμό του νέου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την Εγχώριο Περιουσία – μάλλον το αντίθετο.

Η δημόσια διαβούλευση την οποία ζητάνε επιμόνως τόσοι Κυθήριοι είναι απαίτηση του νόμου, αλλά και βασικό στοιχείο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή τη διαχείριση της Εγχωρίου Περιουσίας, το θέμα είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο ουσιώδες, που θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη να ακούσουν οι δημότες τις απόψεις των ειδικών, να πληροφορηθούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους. Δύσκολα φανταζόμαστε με ποια δικαιολογία θα μπορούσε κανείς να φέρει αντίρρηση στην αρτιότερη ενημέρωση των συμπατριωτών μας.

Αυτά ως προς τη διαβούλευση.
Γιατί όμως ζητάμε την ουσιαστική αναίρεση προηγούμενης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου; Ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης εξέφρασε χθες με δυναμικό τρόπο την πεποίθησή του πως κάθε προσπάθεια ουσιαστικής αλλαγής ή μεταρρύθμισης του Προεδρικού Διατάγματος 272 του 1985 θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον της Εγχωρίου Περιουσίας. Το διάταγμα αυτό, σημειώνουμε, ορίζει τις βασικές δομές του θεσμού· το μεταγενέστερο ΠΔ 138/2004 απλώς εναρμονίζει το διάταγμα με τις αλλαγές που επέφερε ο Καποδίστριας, όπως θα κάνει και το καινούργιο υπό συζήτηση διάταγμα εν όψει των αλλαγών του Καλλικράτη.

Είμαστε απολύτως σύμφωνοι με την άποψη αυτή του κ. αντιδημάρχου. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι πως οι προτάσεις που έφεραν σε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Μ. Πρωτοψάλτης (προτάσεις που διατύπωσαν μόνοι τους, χωρίς να συμβουλευθούν τους προέδρους ούτε της νυν, ούτε των παλαιότερων επιτροπών) λανθάνουν επικίνδυνα σε τρία πολύ βασικά σημεία. Ας τα εξετάσουμε.


1. Ο Δήμος ζητάει να προστεθεί στο άρθρο 12, παρ. 1 του ΠΔ 272/1985 η φράση «ο ετήσιος προϋπολογισμός όπως και ο απολογισμός διαχείρισης της Επιτροπής να υπόκειται σε έγκριση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων». Αυτό είναι νομικά λάθος, από τη στιγμή που η Επιτροπή αποτελεί ΟΤΑ αλλά και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αφού ισχύει εδώ η βασική αρχή πως ένας ΟΤΑ δεν μπορεί να ελέγχεται από άλλον ΟΤΑ. Εξάλλου, η πρόταση αντιβαίνει στο ΠΔ 272/1985, που αναφέρει ρητά ότι έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά «από τον Νομάρχη». Ο Νομάρχης σήμερα αντικαθίσταται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από άλλον ανώτερο θεσμό.

2. Ο Δήμος ζητάει τροποποίηση του άρθρου 17 του ΠΔ 272/1985 ως εξής: «Η Επιτροπή με απόφασή της, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί χωρίς αντάλλαγμα, να μεταβιβάσει κατά κυριότητα ακίνητο της Εγχώριας Περιουσίας είτε να παραχωρήσει τη χρήση του στο Δήμο Κυθήρων...». Πολύ σωστά -  μόνο που η πρόταση εξαλείφει δύο βασικές παραμέτρους του πρωτότυπου, επιφέροντας σημαντική αλλοίωση. Το ΠΔ 272/1985 ορίζει πως οποιαδήποτε τέτοια απόφαση εγκρίνεται όχι με απλή πλειοψηφία των παρόντων αλλά «από τα 2/3 του συνόλου και από τον Νομάρχη». Δηλαδή, θέτει πολύ ισχυρό εμπόδιο στην δυνητική κατάχρηση της περιουσίας της Εγχωρίου, εμπόδιο που για κάποιο λόχο επιχειρεί να εξουδετερώσει η παρούσα δημοτική αρχή.

3. Ποιό αδικαιολόγητη όμως και απαράδεκτη είναι η απαίτηση του Δήμου να προστεθεί στο άρθρο 17 η φράση «η Επιτροπή ικανοποιεί αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων που αφορούν παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση ακινήτων που διαχειρίζεται». Αντίστοιχη διατύπωση απλούστατα δεν υπάρχει πουθενά στο ΠΔ 272/1985, και η προσθήκη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και νόημα του προηγούμενου εδάφιου. Γιατί άλλο είναι η Επιτροπή να μεταβιβάζει, κατά τη δική της κρίση και βούληση, περιουσιακά στοιχεία στον Δήμο, και άλλο εντελώς το να ικανοποιεί, χωρίς να μπορεί να φέρει αντίρρηση, τις απαιτήσεις της δημοτικής αρχής.

Είναι φανερό πως οι τρεις αυτές προτάσεις του Δήμου θα επέφεραν θεμελιώδεις αλλαγές σε βασικές διατάξεις του ΠΔ 272/1985, με απειλή να έχουν ακριβώς εκείνο το αποτέλεσμα που φοβάται ο κ. αντιδήμαρχος, διακυβεύοντας δηλαδή το μέλλον της Εγχωρίου Περιουσίας. 

Για όλους τους λόγους αυτούς, ελπίζουμε πως η δημοτική αρχή αφενός θα εκπληρώσει το αίτημα των Κυθηρίων δημοτών για ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση γύρω από το τόσο ουσιώδες αυτό θέμα, και αφετέρου πως, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών σειράς προτάσεων που δεν έτυχαν ίσως της κατάλληλης μελέτης και προεργασίας, θα δεχθεί την αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως 239/2012.

Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία
Δελτίο Τύπου, 15/11/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου