Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

LANE SEA LINES - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΑΠΟ 29/5 ΕΩΣ 5/6/2015


Πηγή: Lane Sea Lines

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΈΡΓΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις σημαντικών έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Μεγάλο βάρος δίδεται στο δίκτυο της ύδρευσης, που είναι εκτεταμένο και δαιδαλώδες και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με το μειωμένο προσωπικό, δεν μπορούν πάντοτε να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας σχετική δέσμευσή της, προέβη στη δημοπράτηση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης έτους 2015» προϋπολογισμού 72.194€ με το Φ.Π.Α. Ανάδοχος της Υπηρεσίας αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 18/03 ο κ. Στρατηγός Αθανάσιος, με τον οποίο ο Δήμος ήδη υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους που τη συνοδεύουν, η υπηρεσία θα παρέχεται για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα αφορά σε άμεση αποκατάσταση με υλικά και προσωπικό του αναδόχου όλων των έκτακτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης καθώς και αποκατάσταση των ζημιών που πιθανόν προκληθούν από την εργασία αυτή (αποκατάσταση οδοστρώματος κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος επιτυγχάνει αφενός την άμεση επέμβαση σε έκτακτες βλάβες ύδρευσης σε 24ωρη βάση και 7 μέρες την εβδομάδα, περιορίζει τις δαπάνες και το γραφειοκρατικό κόστος και συγκεντρώνει σε ένα κωδικό όλες τις βλάβες του δικτύου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Το ποσό του προϋπολογισμού προκύπτει από τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που έγιναν τα προηγούμενα έτη για αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. Η παροχή της υπηρεσίας αφορά και στη Δ.Ε. Αντικυθήρων. 
Δεύτερο σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης είναι η «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κυθήρων», προϋπολογισμού 154.000€ με το Φ.Π.Α. Το έργο αφορά σε αντικατάσταση παλαιών δικτύων σε σημεία που συχνά παρουσιάζουν βλάβες, συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων σε 9 σημεία του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει την εκσκαφή χανδάκων, τον εγκιβωτισμό σωληνώσεων ύδρευσης, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και τις λοιπές συνοδές εργασίες. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 21/04 η ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. μεποσοστό έκπτωσης 35%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. 
Τρίτο σημαντικό έργο στην ύδρευση που δημοπρατήθηκε στις 05/05 είναι οι «Επισκευές Δεξαμενών – Αντλιοστασίων Δήμου Κυθήρων» προϋπολογισμού 165.000€ με το Φ.Π.Α. με πηγή χρηματοδότησης τους Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε εξαρχής προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής καθώς αφορά στη γενική επισκευή και συντήρηση όλων των Δεξαμενών, Βανοστασίων και Οικίσκων Αντλιοστασίων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι στην πλειοψηφία τους κατασκευασμένες στις δεκαετίες 1980 και 1990 και χρήζουν άμεσης γενικής επισκευής καθώς έχουν υποστεί πολλές βλάβες και φθορές λόγω παλαιότητας. Θα επισκευαστούν συνολικά 18 Δεξαμενές-Βανοστάσια και 24 Οικίσκοι Αντλιοστασίων. Προβλέπεται σειρά οικοδομικών εργασιών, όπως (ενδεικτικά) καθαιρέσεις επιχρισμάτων και κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα, αποξηλώσεις παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων, χρωματισμοί και βαφές, πλήρης καθαρισμός όλων των δεξαμενών εσωτερικά με τη μέθοδο της υδροβολής μέσης πίεσης και εφαρμογή νέων προστατευτικών επιστρώσεων κ.λπ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,48%. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί άπαξ και η Δημοτική Αρχή την επόμενη χρονιά θα διαθέσει τις πιστώσεις που φέτος διαθέτει για το συγκεκριμένο έργο, σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης προκειμένου κατά το 2016 να αντικατασταθούν περίπου 5 χιλιόμετρα δικτύου.
Τέλος, δημοπρατήθηκε στις 28/04 το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά» συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ με το Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης τις πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2014. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στα όρια της Τ.Κ. Καραβά και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38%
Όλα τα ανωτέρω έργα και υπηρεσίες (συνολικού προϋπολογισμού 452.784€) υλοποιούν πλήρως τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για συγκέντρωση ίδιας φύσης δαπανών σε έναν κωδικό, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τις μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρονται και την εκτέλεση των έργων με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: kythira.gr

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ''ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ''


Πηγή: Μπέττυ Κολλιάκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ CAMPING ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων στη Χώρα, η δημοπρασία για την εκμίσθωση του camping στο Καψάλι Κυθήρων, χρονικής διάρκειας πέντε ετών και τιμή εκκίνησης ανά έτος τα 19.500€.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία μπορούν να διαβάσουν παρακάτω αναλυτικά ολόκληρη τη διακήρυξη της δημοπρασίας ή να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή της Εγχωρίου ή το Δήμο Κυθήρων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κείμενο: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφία: information.kythira.info
Πηγή διακήρυξης: diavgeia.gov.gr

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΦΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Άρχισαν πάλι επικίνδυνα και απεχθή κρούσματα δηλητηρίασης κατοικίδιων με φόλες. Στο Καψάλι, εδώ και μια εβδομάδα, έχουν βρεθεί νεκρές 9 γάτες που σύμφωνα με την κτηνίατρο Κατερίνα Σταθάτου πέθαναν δηλητηριασμένες. Διεξάγονται έρευνες για την ανεύρεση του υπευθύνου. Άλλο κρούσμα σημειώθηκε εντός των ημερών στην Πλατιά Άμμο, όπου δηλητηριάστηκαν τουλάχιστον 4 γάτες. Σημειώνουμε ότι εις βάρος κατοίκου της Πλατιάς Άμμου εκκρεμεί ήδη καταγγελία επειδή πέρσι θανάτωσε γάτες με χρήση πυροβόλου όπλου. 
Υπενθυμίζουμε ότι η θανάτωση κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φόλας, εκτός από το ότι αποτελεί μόνιμη δυσφήμιση για το νησί , που έχει επανειλημμένως προξενήσει τη μήνη τόσο των κάτοικων όσο και των επισκεπτών, επισύρει και σοβαρές νομικές κυρώσεις. Η Φιλοζωική Κυθήρων, σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές και αστυνομικές αρχές, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τιμωρία των ενόχων.

0030 6987189994

filozoikikythiron@gmail.com

http://filozoikikythiron.jimdo.com

Πηγή: Irene van Klinken

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Τα Κύθηρα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος για τον εορτασμό της επετείου  ένταξης των Επτανήσων στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του:
Συζητήθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους του νησιού. Εκφράστηκε η ανησυχία για την υπάρχουσα κατάσταση και η ανάγκη για σταθερή λύση του προβλήματος. Ειδικά για την επαναδρομολόγηση του πλοίου «Βιντσέντζος Κορνάρος», ο Αντιπεριφερειάρχης μετέφερε την πληροφορία ότι το πλοίο, μετά την προμήθεια των ανταλλακτικών,  θα επανέλθει στα δρομολόγια από την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Συναντήθηκε με τους μεταφορείς και συζήτησαν το συγκοινωνιακό το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξή του. Επίσης, συζήτησαν και προτάσεις βελτίωσης των δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών, ακτινωτά μεταξύ των χωριών στον κεντρικό οδικό άξονα με ταξί. Εξέφρασε  άποψη-πρόταση  για αύξηση κατά 5% του κομίστρου, όπως προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο για τα Ελληνικά νησιά. Σε όλα  υπήρξε ταύτιση απόψεων.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου, ο κ. Χατζηπέρος δήλωσε ότι βρίσκεται στην φάση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη σκοπιμότητας.
Επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό Κυθήρων, όπου διαπίστωσε την υψηλή ετοιμότητα του προσωπικού, πλην όμως διαπίστωσε και ελλείψεις σε οδηγούς και εξοπλισμό. Για το θέμα αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης απέστειλε επιστολή στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
Συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Δ/ντη Πειραιά και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Χώρας Κυθήρων. Συζήτησε τα προβλήματα αστυνόμευσης του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του Αστυνομικού Σταθμού Αντικυθήρων λόγω και του κύματος μεταναστών και πολιτικών προσφύγων.
Επισκέφθηκε τα πληγέντα λιμάνια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς  και το δρόμο προς την Αγ. Αναστασία και δεσμεύτηκε για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση.

Συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών και συζήτησαν τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής και του κατσίγαρου των ελαιοτριβείων. Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, η δημιουργία υποδομών (όπως τα σφαγεία) βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Πηγή: Αντιπεριφέρεια Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΤΕΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ


Πηγή: patt.gov.gr

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 30/5


Πηγή: Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης (facebook)

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ''ΑΘΩΟΙ ΌΛΟΙ'' 26.5.2015 (ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ)

''Αθώοι Όλοι'' ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.
Την Τρίτη 26/5 στις 1:30 το μεσημέρι στα δικαστήρια που Πειραιά ανακοινώθηκε η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά με την οποία όλοι οι κατηγορούμενοι (34 συνολικά) κρίθηκαν αθώοι για κατηγορίες που αφορούσαν παράβαση καθήκοντος (παράνομες παρατάσεις έργων, πρόωρες επιστροφές εγγυητικών επιστολών, ασυμβίβαστο κ.ά). Τώρα αναμένουμε να δούμε αν στην πρωτόδικη αθωωτική απόφαση η Εισαγγελέας θα ασκήσει έφεση, καθώς επίσης και την απόφαση από τον Πειθαρχικό Δικαστήριο που εκκρεμεί.
Ακολουθούν οι δηλώσεις που έκαναν στον Παναγιώτη Μπαχτή και στο ΤSIRIGO FM 105,6 o κ. Μιχάλης Πρωτοψάλτης Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Κυθήρων και ο κ. Θεόδωρος Κουκούλης πρώην Δήμαρχος Κυθήρων:


Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπαχτής - TSIRIGO FM 105,6

ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΌΡΜΟ ΤΩΝ ΒΑΤΙΚΩΝ

Ο λιμενάρχης Νεαπόλεως έδωσε για διαβούλευση έναν ειδικό κανονισμό λειτουργίας του λιμανιού, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται να αγκυροβολούν πλοία για αλλαγή πληρωμάτων και τη διενέργεια ήπιων -υποτίθεται- δραστηριοτήτων στον όρμο Βοιών, δηλαδή μεταξύ Νεάπολης, Κυθήρων και Ελαφονήσου. Πλην όμως ουδέν εκ των αγκυροβολούντων πλοίων σέβεται τα υποτιθέμενα όρια αγκυροβολίας με αποτέλεσμα πολλές φορές λόγω κορεσμού αγκυροβολημένων πλοίων εντός του όρμου να αγκυροβολούν και εκτός αυτού και δη σε απόσταση αναπνοής από τις παραλίες της Κακιάς Λαγκάδας και Αγίας Πελαγίας και μάλιστα εντός του διαύλου διέλευσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν τη γραφική περιοχή, με τις δαντελωτές ακτές και τις πανέμορφες παραλίες, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες και ξένοι. Και ενώ ο τουρισμός είναι όρος ζωής για την οικονομία της, οι επισκέπτες είναι αναγκασμένοι να βλέπουν σε απόσταση αναπνοής από τις καταγάλανες παραλίες τάνκερ και φορτηγά πλοία τα οποία αγκυροβολούν στην περιοχή, δήθεν ότι έχουν ζητήσει «καταφυγή», όταν δεν κουνιέται φύλλο και όταν τα αγκυροβολούντα πλοία είναι κατασκευασμένα για να αντιμετωπίζουν κυκλώνες του Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού.
Το πρόβλημα στον όρμο των Βατίκων ανέκυψε πριν από περίπου δέκα πέντε χρόνια, όταν τα πλοία εκδιώχθηκαν κακήν κακώς από την περιοχή της Πύλου μετά τη λειτουργία στο Ναυαρίνο γνωστού υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος και με απαίτηση (δίκαια απολύτως) του δημιουργού της επιχείρησης. Έτσι δειλά στην αρχή και με ελάχιστες δραστηριότητες δοκιμαστικά ξεκίνησε σταδιακή και σύντομη στην αρχή, αγκυροβολία στα Βάτικα.
Στον ίδιο όρμο, μια ανάσα από τη στεριά, βρίσκεται η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο, το Παυλοπέτρι, που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων και έχει γίνει ντοκιμαντέρ από το BBC. Σύμφωνα με το σχέδιο ειδικού κανονισμού που έφτιαξε ο λιμενάρχης, τα πλοία μπορούν να αγκυροβολούν 800 μέτρα από την ακτή, αλλά το όριο αυτό μπορεί να γίνει «λάστιχο» ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, που σημαίνει πως δεν υπάρχει πρακτικά όριο, ενώ εγκαταλείπεται και η παλαιότερη δέσμευση για αγκυροβολία των πλοίων εκτός της νοητής γραμμής που σχηματίζεται από το άκρο της Ελαφονήσου με το λιμάνι του Παλαιόκαστρου, δηλαδή εκτός του κλειστού όρμου Βοιών.
Ο όρμος θεωρείται λιμάνι καταφυγής, πράγμα που σημαίνει ότι όποιο πλοίο έχει πρόβλημα μπορεί να προσορμίζει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λιμάνι καταφυγής δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και περιοχές μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. H βυθισμένη πολιτεία του Παυλοπετρίου, η περιοχή Natura της λίμνης Στρογγύλη και ο τουρισμός, που αιμοδοτεί την οικονομία, αποτελούν ασφαλώς απαγορευτικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί ο όρμος Βοιών λιμάνι καταφυγής.
Ακόμη η χλωρίδα της Ποσειδωνίας που κυριαρχεί στο βυθό της περιοχής πλήττεται βίαια από τις άγκυρες οι οποίες πολλές φορές «ξεσέρνουν». Και ο κίνδυνος μακρόχρονης απομόνωσης των Κυθήρων λόγω τυχαίας αποκοπής του υποθαλασσίου καλώδίου της ΔΕΗ είναι πάντοτε ορατός.
Με τον ειδικό κανονισμό που προτείνεται, επιτρέπεται ο καθαρισμός των προπελών πλοίων χωρίς πρακτικά κανέναν έλεγχο. Μέχρι σήμερα, κανείς από το λιμεναρχείο, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν ελέγχει τα πλοία και τις εργασίες που γίνονται, αφού το σκάφος του Λιμενικού είναι μονίμως δεμένο στον μώλο. Αλλά και οι γνώσεις και η υπάρχουσα εκπαίδευση των στελεχών του λιμενικού και η σύνθεση του λιμεναρχείου, είναι αρκετά ελλιπής ώστε να μπορούν να ελέγξουν διεξοδικά τις όποιες δραστηριότητες εκτελούν τα αγκυροβολημένα πλοία.
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει κανείς έλεγχος για τις εργασίες που γίνονται στα πλοία, ούτε τις περισσότερες φορές παρίσταται τελώνης στις τροφοδοσίες και στην αλλαγή πληρωμάτων. Καταγγέλλουν ακόμη ότι δύτες δουλεύουν ημέρες και νύχτες στα ύφαλα των πλοίων χωρίς κανείς να ελέγχει τι κάνουν. Στην πραγματικότητα, λένε, γίνονται πειρατικά εργασίες συντήρησης, χωρίς κανέναν έλεγχο από τη λιμενική αρχή.
Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα δεν είναι επαρκής για να διενεργούνται οι αγκυροβολίες και επ” αυτού έχει αποφανθεί το ΣτΕ με την αριθ. 1081/2007 απόφασή του, με την οποία αποφαίνεται ότι για τη διενέργεια αγκυροβολιών απαιτείται και Ειδικός Κανονισμός Λιμένα. Ορίζει δε πως και υπάρχοντες Ειδικοί Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνουν ρυθμίσεις προστασίας οικοσυστημάτων και εννόμων αγαθών θεωρούνται παράνομοι. * Οι αγκυροβολίες και λοιπές δραστηριότητες στον όρμο των Βατίκων έως σήμερα γίνονται χωρίς την ύπαρξη Ειδικού Κανονισμού. * Το σύννομο των εργασιών που αναφέρονται στην ΚΥΑ 8312.23.β/11/09/13.5.2009 αφορούν εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε πλοία αγκυροβολημένα σε εγκεκριμένα αγκυροβόλια (Πέραμα, Ελευσίνα, Σύρο κ.λπ.) και όχι σε μη νόμιμα αγκυροβόλια, όπου δεν υπάρχει και Ειδικός Κανονισμός. Για τους λόγους αυτούς, το υπουργείο θα έπρεπε να είχε διακόψει τη δραστηριότητα τουλάχιστον από το 2011 που έγινε αποδέκτης των υπομνημάτων των φορέων.
* Στον όρμο των Βοιών η πολιτεία έχει απαγορεύσει την αλιεία με συρόμενα εργαλεία για να προστατευτεί ως τόπος αναπαραγωγής των ψαριών και να προστατευτούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας ως βιότοπός τους. Εντούτοις, καταστρέφεται από τις αγκυροβολίες των πλοίων, τα ψάρια τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ τον τελευταίο χρόνο υπάρχει ραγδαία αύξηση λαγόψαρων, που ενδεχομένως σχετίζεται με την παρουσία των πλοίων και τους αφερματισμούς τους {ballast exchange operation – διεργασία που γίνεται σύμφωνα με τον ΙΜΟ μόνο κατά την διαρκεια που το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, αλλά βέβαι ποιος να το ελέγξει όπως αναφέρθηκε πιο πάνω} . Μεγάλος είναι δε ο κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον από τους παράνομους υφαλοκαθαρισμούς και ειδικά από τα αφαιρούμενα στρείδια από προπέλλες και ύφαλα. *
Από τη δραστηριότητα αυτή υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, πλήττεται ο τουρισμός της περιοχής (Ελαφόνησος, Νεάπολη, Κύθηρα), απαξιώνονται υποδομές και επενδύσεις στον τομέα αυτό, ενώ αποθαρρύνεται η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Περιβαλλοντικά υποβαθμίζεται το θαλάσσιο οικοσύστημα του όρμου με συρρίκνωση της αλιείας.
Για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων τίθεται εντελώς αντίθετος με οιαδήποτε αγκυροβολία και παραμονή πλοίων στην περιοχή και αιτείται από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό να φέρει σχετικό νομοσχέδιο που να απορρίπτει κάθε είδους αγκυροβολία στην περιοχή εκτός περιπτώσεων ατυχημάτων και κινδύνου ζωής.

Πηγή: syrizakythera.gr

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΛΒΕΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 25/5

Συνάντηση με Ελβετούς τουριστές που βρίσκονται στο νησί μας είχε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης τη Δευτέρα 25 Μαίου στο Δημαρχείο. 
Οι επισκέπτες προέρχονται από το Ελβετικό Σχολείο
Migros Clubschule Basel και όλοι τους διδάσκονται την Ελληνική Γλώσσα από τις συνοδούς - καθηγήτριες Ευθυμία Γιαμαλίδη και Έλενα Βάλαχ.

Οι επισκέπτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τα Κύθηρα και παράλληλα ήταν ενήμεροι για την έκθεση για το Ναυάγιο και το Μηχανισμό των Αντικυθήρων που ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βασιλείας.
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τους Ελβετούς επισκέπτες ότι θα παραστεί στα εγκαίνια της Έκθεσης ως επίσημος προσκεκλημένος του Μουσείου (το οποίο θα καλύψει και τη διαμονή του κ. Δημάρχου), ενώ θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων με την εκεί ομογένεια και με μεγάλους φορείς του τουρισμού της Ελβετίας με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος για τα Κύθηρα.
 
Η έκθεση στο Μουσείο της Βασιλείας αποτελεί ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα του 2015 για όλη την Ευρώπη και θα συγκεντρώσει τεράστια δημοσιότητα αφού για πρώτη φορά οι θησαυροί του Ναυαγίου των Αντικυθήρων θα εκτεθούν εκτός ελληνικού εδάφους, ενώ το διεθνές ενδιεφέρον για τα νέα ευρήματα και το Μηχανισμό δρα θετικά αναφορικά με τη διαφήμιση του ονόματος των Κυθήρων στο εξωτερικό και ο Δήμος θα είναι δυναμικά παρών σε κάθε σχετική δράση και εκδήλωση.
 
Ο κ. Δήμαρχος προσέφερε αναμνηστικό δώρο προς το Σχολείο και οι επισκέπτες αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.


Πηγή: kythira.gr

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

Τα 6 σκαφάκια laser bug σε πλήρη παράταξη λίγο πριν φορτωθουν από την Γαλλία ... Τα περιμένουμε με λαχτάρα να τα δούμε να πλέουν στον κόλπο του Καψαλιού!!!
Η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων για την οικονομική ενίσχυση της αγοράς των σκαφών είναι συγκινητική με μικρές και μεγάλες προσφορές ...
Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ του Ναυτικού Ομίλου στην Εθνική είναι :

GR97 0110 3800 0000 3802 9602 067
----------------------------------------------------------
Πιο συγκεκριμένα για όσους δεν εχουν ενημερωθει:

"Ο ναυτικός όμιλος Κυθήρων αυτές τις μέρες βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις για την αγορά 6 εκπαιδευτικών σκαφών ιστιοπλοΐας τύπου laser bug.
Τα σκάφη αυτά είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση νέων επίδοξων ιστιοπλόων ηλικίας έως 16 ετών. Θα βρίσκονται στα Κύθηρα στις αρχές του Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα αναμένετε να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου.
Από το συνολικό ποσό της δαπάνης το οποίο θα ξεπεράσει τα 7500 ευρώ έχουν καλυφθεί με χορηγίες ιδιωτών τα 5000 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την φιλόδοξη προσπάθεια του Ναυτικού ομίλου Κυθήρων να ενεργοποιήσει φέτος το τμήμα ιστιοπλοΐας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κώστα Μπέλμπα στο 6932-042066 ή με τον Αντώνη Δαπόντε 27360-31904.Πηγή: Ναυτικός Όμιλος Κυθήρων (facebook)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ: ''ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο ΠτΔ, ΟΥΤΕ ΉΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ''

Η σύνδεση της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα με τα πολλά άλυτα προβλήματα του νησιού (για τα οποία δίνουμε καθημερινή μάχη) είναι τουλάχιστον λαϊκισμός. Ας μπουν στον κόπο όσοι συνδέουν την επίσκεψη αυτή με κάθε λογής πρόβλημα να διαβάσουν τις αρμοδιότητες του ΠτΔ που δεν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα.
Τα προβλήματα των Δήμων και των νησιών πρέπει να τα αντιμετωπίσει η εκλεγμένη Κυβέρνηση της Χώρας προς την οποία έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, τις παραινέσεις μας και τα αιτήματά μας και μάλιστα με πιεστικό τρόπο. Όσοι απαξιώνουν την επίσκεψη αυτή, που ήταν πράγματι ιστορική για πολλούς λόγους, καλά θα κάνουν να αναλογιστούν το ποίοι έχουν τις πραγματικές ευθύνες για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νησί και κοινωνία και να κατευθύνουν εκεί την κριτική τους. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Οι δυνατότητες του Δήμου είναι πεπερασμένες, λόγω μειωμένου προσωπικού, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, λόγω θεσμικών και λοιπών προβλημάτων. Δεν θα μας λύσει τα προβλήματα ο ΠτΔ, ούτε ήταν αυτός ο σκοπός της επίσκεψής του, ούτε τέτοιο ρόλο έχει από το Σύνταγμα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ορισμένων για πολιτικό αυτοπροσδιορισμό αλλά η σύνδεση ανόμοιων καταστάσεων είναι τουλάχιστον άτοπη, αν όχι αυτοεμπαικτική. Και τουλάχιστον, αν όλοι οι κρίνοντες θέλανε να ενημερώσουν τον ΠτΔ για τα προβλήματα του τόπου μας, γιατί δεν ήρθαν να του μιλήσουν και να του τα πουν από κοντά; Στη Χώρα και τον Ποταμό... Ο ΠτΔ είναι απλός, καθημερινός, ήπιος και με ευχαρίστηση θα άκουγε τα προβλήματα του κόσμου (που έτσι και αλλιώς του μετέφερα εγώ), όπως έκανε στα Αντικύθηρα με τους λιγοστούς ακρίτες κατοίκους. Είμαι πολύ περήφανος που κάλεσα τον ΠτΔ στα Κύθηρα και Αντικύθηρα και που απεδέχθη την πρόσκληση αυτή, λίγους μόλις μήνες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Είμαι περήφανος που εκατομμύρια Έλληνες είδαν στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΡΙΤ τον Ανώτατο Άρχοντα της Χώρας να δηλώνει ότι "στα Κύθηρα το θαύμα λειτουργεί ακόμα". Και αυτή η περηφάνια, που ενισχύεται από τις ευχαριστίες και ευχές που δέχθηκα χτες από τον ΠτΔ διά του Υπασπιστού του για την υποδειγματική διοργάνωση της επίσκεψης, δεν αίρεται παρά τα όποια προβλήματα είχε και έχει το νησί, τα οποία μεθοδικά, οργανωμένα και με σύγχρονη αντίληψη αντιμετωπίζουμε.

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης (facebook)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ (8.6.2015)

Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη για την δημοπρασία: ΕΔΩ

Πηγή: diavgeia.gov.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ Β.ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Απόφαση με την οποία παρατείνεται η αντικατάσταση του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Βιτσέντζος Κορνάρος", από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Πρέβελης" για το χρονικό διάστημα από 25/05/2015 μέχρι 29/05/2015, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας. Το "Πρέβελης" θα εκτελεί τα δρομολόγια του "Κορνάρος" με το ίδιο μίσθωμα. 

Σημειώνεται ότι το πλοίο "Βιτσέντζος Κορνάρος, της εταιρείας ΛΑΝΕ, βρίσκεται για επισκευαστικές εργασίες στο Μώλο της Δραπετσώνας, ενώ μέλη του πληρώματος προχώρησαν την περασμένη Τετάρτη σε επίσχεση εργασίας, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, που φθάνουν τους 4 μήνες. 
Εκπρόσωπος της ΛΑΝΕ μιλώντας για το θέμα, είπε ότι αυτή τη στιγμή οφείλονται από το ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του "Κορνάρος" 561.68O ευρώ από εκτέλεση επιδοτούμενων δρομολογίων, που έχουν εγκριθεί εδώ και 20 ημέρες αλλά δεν έχουν κατατεθεί. Επίσης τόνισε ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τη ΛΑΝΕ για είσπραξη μισθωμάτων από επιδοτούμενα δρομολόγια ενός ακόμα ποσού 600.000 ευρώ, ενώ η εταιρεία ετοιμάζεται να καταθέσει και νέα δικαιολογητικά για άλλα 600.000 ευρώ από εκτέλεση δρομολογίων. 
«Αν δεν μας δώσουν χρήματα το "Βιτσέντζος Κορνάρος" δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Είναι άγνωστο πότε θα μας πληρώσουν, και η εταιρεία οφείλει χρήματα για επισκευαστικές εργασίες αλλά και οφειλές σε μισθούς πληρωμάτων» τόνισε το στέλεχος της εταιρείας.
Πηγή: defencenet.gr
Φωτογραφία: Παναγιώτης Μπαχτής - TSIRIGO FM 105,6

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ (21.5.2015)

Τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 151 Ετών από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα που έλαβαν χώρα στα Κύθηρα τίμησε με την παρουσία του η Αυτού Εξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ύστερα από πρόσκληση που του είχε παραδώσει ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή τους στις 26 Μαρτίου.
Ο κ. Πρόεδρος με τη συνοδεία του έφθασαν με ελικόπτερο Chinook του Στρατού Ξηράς στο Δημοτικό Ελικοδρόμιο Αντικυθήρων στις 10 το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου και έτυχαν θερμής υποδοχής από το Δήμαρχο κ. Στράτο Χαρχαλάκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τις αρχές και τους κατοίκους του νησιού και μετέβησαν στον οικισμό του Ποταμού όπου ο Δήμαρχος ξενάγησε τον κ. Πρόεδρο και τη συνοδεία του στα Μνημεία του νησιού με ιδιαίτερη αναφορά στην οικία που διέμειναν φυλακισμένοι επί 6 σχεδόν χρόνια οι εξόριστοι ριζοσπάστες επτανήσιοι (Ιακωβάτος, Μομφεράτος, Δομενεγίνης, Καλλίνικος, κ.λπ.) από τη Βρετανική Διοίκηση. Στην ίδια οικία, που αποτελούσε κατοικία του Ενετού Προβλεπτή των Αντικυθήρων κατά την Β’ Ενετοκρατία των Επτανήσων, στεγάστηκαν αμέσως μετά την ανέλκυσή τους το 1901 και τα ευρήματα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Στη συνέχεια μετέβησαν στον Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγ. Μύρωνος, όπου τους υποδέχθηκε ο Ιερέας π. Αντώνιος Λιγοψυχάκης. Ο κ. Πρόεδρος προσκύνησε την Ιερή Εικόνα και τα Λείψανα του Αγ. Μύρωνος και ο Ιερέας π. Αντώνιος του δώρισε ένα αντίγραφο παλαιού Ιερού Ευαγγελίου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας το βιβλίο με την Ακολουθία και το Ιστορικό του Ναού του Αγ. Μύρωνος και ο Πρόεδρος της Ένωσης των Αντικυθηρίων μια εικόνα του Αγίου. Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε συγκινημένος προς τον Ιερέα των Αντικυθήρων «εσείς εδώ φυλάτε Θερμοπύλες, να προσεύχεσθε για εμάς». Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος μετέβη στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων όπου τον υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κ. Γεώργιος Σγούρος με το προσωπικό του Σταθμού, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» κ. Πάνος Λασκαρίδης, η Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων κα. Αγγελική Σίμωσι και το Μέλος της Ομάδας Έρευνας του Μηχανισμού των Αντικυθήρων κ. Γιάννης Μπιτσάκης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σταθμό ο κ. Πρόεδρος έτυχε αναλυτικής ενημέρωσης αφενός για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο νησί, αφετέρου για τις νέες έρευνες στο χώρο του Ναυαγίου των Αντικυθήρων, τις οποίες έχει θέσει επίσημα υπό την αιγίδα του από τις 26 Μαρτίου 2015. Η κα. Σίμωσι έκανε αναφορά στη σημασία της έρευνας όπως και ο κ. Λασκαρίδης που επεσήμανε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας σχετικά με την αδειοδότηση της έρευνας στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Διευθυντής της Ορνιθολογικής και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης έδωσαν στον κ. Πρόεδρο αναμνηστικά δώρα. Έξω από τον Ορνιθολογικό Σταθμό ο κ. Πρόεδρος προέβη σε δήλωση προς τα ΜΜΕ όπου επεσήμανε την παγκόσμια σημασία της έρευνας στα Αντικύθηρα. Με έκδηλη αγωνία ο Δήμαρχος έθεσε στον κ. Πρόεδρο το μείζον ζήτημα της ερήμωσης των Αντικυθήρων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά όπως και για όλα τα μικρά νησιά που βιώνουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. 

Μετά τα Αντικύθηρα, το ελικόπτερο του κ. Προέδρου προσγειώθηκε στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» όπου έγινε υποδοχή από τις τοπικές αρχές. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος μετέβη στη Χώρα, όπου τον υποδέχθηκε επίσημα ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης και απεδόθησαν οι προβλεπόμενες τιμές από άγημα του Στρατού Ξηράς. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ υποδέχθηκε τον Υψηλό Επισκέπτη στην είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού, όπου ο κ. Πρόεδρος ασπάστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και στη συνέχεια τελέστηκε λαμπρή Δοξολογία για την 151η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τον κ. Πρόεδρο στην Επαρχία του. Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο κ. Πρόεδρος με τη συνοδεία του μετέβησαν στην Πλατεία Στάη, όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση και κατατέθηκε Στεφάνι από τον κ. Πρόεδρο, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Ιστορικός – Φιλόλογος κα. Ελένη Χάρου Κορωναίου και ακολούθησε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας υπό τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού Ξηράς. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος μετέβη στο Δημαρχείο όπου ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης του επέδωσε την αναμνηστική πλακέτα της ανακήρυξής του σε Επίτιμο Δημότη καθώς και το Ψήφισμα της Ιονίου Βουλής για την Ένωση των Επτανήσων. 
Ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν του κ. Προέδρου κατά την οποία απηύθυνε προσφώνηση ο Δήμαρχος Κυθήρων και ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης, ενώ αντιφώνησε ο κ. Πρόεδρος, εξαίροντας την μεγάλη πολιτιστική και ιστορική σημασία των Κυθήρων και των Αντικυθήρων και δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψή του αυτή. Ο Δήμαρχος δώρισε στον κ. Πρόεδρο μια πλακέτα που απεικόνιζε τον πίνακα του Βατώ «Η Επιβίβαση για τα Κύθηρα» καθώς και ένα τρίστιχο από ποίημα του Πάνου Φύλλη. Επίσης ο κ. Δήμαρχος παρέδωσε στον κ. Πρόεδρο αντίγραφο της από το 1986 εντολής πληρεξουσιότητας της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας προς τον κ. Πρόεδρο, όταν ως καθηγητής της Νομικής είχε αναλάβει αδαπάνως τη νομική εκπροσώπηση της Εγχωρίου Περιουσίας, γεγονός που συγκίνησε ιδιαίτερα τον κ. Πρόεδρο, ο οποίος τυγχάνει άριστος γνώστης του θεσμού από ιστορικής και νομικής άποψης. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος μετέβη στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τον ξενάγησε στον χώρο και του δώρισε αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Πριν την αναχώρησή του για την Αθήνα, ο κ. Πρόεδρος επισκέφθηκε τον Ποταμό, όπου του έγινε ενημέρωση για την ιστορία του Ποταμού από τον Ιατρό-Συγγραφέα κ. Κοσμά Μεγαλοκονόμο. Ο κ. Πρόεδρος προσκύνησε στο Ναό της Ιλαριώτισσας ενώ εντυπωσιάστηκε από την Φιλαρμονική Ποταμού, την οποία παρακολούθησε να εκτελεί γνωστές ελληνικές μελωδίες. Παράλληλα ξεναγήθηκε στην έκθεση παλαιών φωτογραφιών του Εμμ. Σοφίου, από την εγγονή του Εβίτα όπου του δωρήθηκε ένα αντίγραφο της γνωστής φωτογραφίας με την πρώτη απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, που έγινε στο Καψάλι Κυθήρων τον Σεπτέμβριο 1944 και απαθανατίστηκε από τον Εμμ. Σοφίο. Μπροστά στον ανδριάντα του Στρατηγού Κορωναίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο που ως Πρωθυπουργός παρέστη στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα στα Κύθηρα το 1911. Στον Ποταμό παρατέθηκε κέρασμα και ο κ. Πρόεδρος αναχώρησε για την Αθήνα δηλώνοντας κατά την αναχώρησή του προς τον Δήμαρχο ότι η μέρα αυτή και η επίσκεψή του στα Κύθηρα και Αντικύθηρα «γέμισαν τις μπαταρίες του». 
Τον κ. Πρόεδρο συνόδευσαν στην επίσκεψή του στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Δρίτσας ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (I) κ. Χρήστος Βαΐτσης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ο Γ.Γ. της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Τις εκδηλώσεις τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παν. Χατζηπέρος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, ο Δήμαρχος της Ελαφονήσου κ. Χαράλαμπος Λιάρος, ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο τ. Διοικητής της ΤτΕ κ. Γιώργος Προβόπουλος, εκπρόσωποι όμορων Δήμων, όλες οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και οργανώσεων, καθώς και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι. 
Δείτε την προσφώνηση του κ. Δημάρχου προς τον ΠτΔ εδώ.

Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Αντικύθηρα:


Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα:

Στο tsirigotv.gr μπορείτε να δείτε τα video από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας 21.5.2015 στα Κύθηρα.

Κείμενο - Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Φωτογραφίες: Διονύσης Ανδρόνικος, Ρενάτα Πανταζίδου
Κάμερα - μοντάζ: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Video: TSIRIGOTV.GR