Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1.5.2015

Με την υπ΄αρίθμ 7498/27-04-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Μητάτων – Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Νοτίου Ορίου» από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 243.000€ (με το Φ.Π.Α.), ήτοι το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης εκπονήθηκε το 2005 από τον Μηχανικό κ. Ανδρέα Μαριάτο δυνάμει του υπ΄αρίθμ Φ.34/30/3707/24-11-2005 συμφωνητικού μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Αρτεμίου Καλλιγέρου. Η απελθούσα Δημοτική Αρχή είχε υποβάλει τη συγκεκριμένη μελέτη για χρηματοδότηση στο ίδιο πρόγραμμα, ωστόσο απορρίφθηκε καθώς ο φάκελος δεν είχε κριθεί επαρκής. Η νέα Δημοτική Αρχή επικαιροποίησε τα στοιχεία της μελέτης σε συνεργασία με τον μελετητή, έλαβε όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις του έργου σε χρόνο ταχύτατο και υπέβαλε το φάκελο εμπρόθεσμα (αρχές Δεκεμβρίου 2014) στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Απαιτήθηκε πολύμηνος συντονισμός και συνεργασία του Προϊσταμένου Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κ. Κώστα Στάθη, του Τεχνικού Συμβούλου του Δημάρχου κ. Δημήτρη Μπογιατζή, του μελετητή κ. Ανδρέα Μαριάτου καθώς και του Μηχανικού κ. Γιώργου Συρμαλή προκειμένου να μην υπάρχει καμία έλλειψη ή παράλειψη στο φάκελο και να επιτευχθεί η χρηματοδότηση του έργου. Αντίστοιχα, ασκείται πίεση προκειμένου να εγκριθούν και άλλες χρηματοδοτήσεις από το σύνολο των επτά μελετών που εμπρόθεσμα υπέβαλε ο Δήμος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). 
Η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε αρκετές αντίστοιχες μελέτες αναπλάσεων οικισμών (ανάπλαση Belvedere, Πλατείας Χώρας, Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου, Αγ. Πελαγίας, Αρωνιαδίκων κ.λπ.) που θα επικαιροποιήσει, προκειμένου να λάβει όλες τις νόμιμες εγκρίσεις και να τις θέσει σε τροχιά υλοποίησης είτε μέσα από αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης, είτε με ίδιους πόρους.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου