Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Παρέμβαση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξάγεται στη Χαλκιδική έκανε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης, όπου ανέπτυξε τα βασικά ζητήματα των μικρών νησιωτικών δήμων, αποσπώντας εξαιρετικά θετικές κριτικές από τους συναδέλφους του και τους παριστάμενους συνέδρους και παρατηρητές.
Συγκεκριμένα ο κ. Δήμαρχος έκανε αναφορά:
1. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την άρση του φαινομένου πληθυσμιακής συρρίκνωσης των μικρών νησιών, ζήτημα στο οποίο πρέπει να παρέμβει δυναμικά η ΚΕΔΕ.

2. Στην πρόταση παροχής συγκεκριμένων κινήτρων για τη στελέχωση των αγροτικών ιατρείων, όπως το κίνητρο της ειδικότητας.
3. Στην ανάγκη πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού στους νησιωτικούς Δήμους και στην αύξηση των θέσεων ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών με δικαίωμα υπογραφής και ιεραρχικής εξέλιξης.
4. Στα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης.
5. Στα ακτοπλοϊκά ζητήματα και στην ανάγκη παρέμβασης της ΚΕΔΕ στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου αγόνων γραμμών.
6. Στο θέμα του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά που δεν παρέχεται στην περίπτωση των Κυθήρων.
7. Στην ανάγκη παροχής τεχνικής βοήθειας στους Δήμους για τη σωστή προετοιμασία μελετών και τεχνικών δελτίων για το νέο ΕΣΠΑ.
8. Στην πρόταση να υποχρεώνονται οι ηπειρωτικές Περιφέρειες που διαθέτουν νησιωτικούς Δήμους (π.χ. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία κ.λπ.) να διαθέτουν υποχρεωτικά το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για έργα και δράσεις στους νησιωτικούς αυτούς Δήμους, ώστε η χρηματοδότηση των νησιών να μην εξαρτάται από τη θέληση των προσώπων αλλά να προβλέπεται από το Νόμο. 
9. Στην ανάγκη συνολικής επίλυσης του ζητήματος χωροταξικού σχεδιασμού στα νησιά και στην υποβοήθηση των Δήμων για τη σύνταξη Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων.
10. Στην ανάγκη κατάργησης του κωδικού "προβλέψεις μη είσπραξης" στους δημοτικούς προϋπολογισμούς, που χωρίς λόγο δεσμεύει μεγάλα ποσά από την εκτέλεση σημαντικών έργων. 
11. Στα ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και πολιτικής προστασίας.
12. Στην αναίτια υποχρέωση διπλής ανάρτησης των ίδιων πράξεων και αποφάσεων στη Διαύγεια και στο Μητρώο Συμβάσεων, γεγονός που επιβαρύνει γραφειοκρατικά τις υπηρεσίες των Δήμων, τη στιγμή που η νομική και ηθική υποχρέωση για την πληροφόρηση των δημοτών καλύπτεται με την ανάρτηση μόνο στη Διαύγεια. 
13. Στην ανάγκη συνολικής επίλυσης του ζητήματος νομιμοποίησης των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων για όλα τα νησιά.
14. Στη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τα καταστήματα όχλησης και υγειονομικού ενδιαφέροντος για όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και στην άρση του φαινομένου της αντιμετώπισης ομοίων περιπτώσεων με εντελώς διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον οικισμό ή την περιοχή.

Τέλος, ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ να γίνει ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με μοναδικό θέμα τη νησιωτική πολιτική και να κληθούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους όλοι οι Δήμαρχοι των νησιωτικών Δήμων, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ για την επίλυση θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων των νησιών.


Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου