Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση αδειών για ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) συνολικά θέσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας, για τη διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κατέχουν την σχετική βεβαίωση από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης, τα οποία μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν τη σχετική διοικητική άδεια.
Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Πηγή: monemvasia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου