Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 - Η 4η & Η 5η ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/3

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14/3/2018 υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου και με την παρουσία του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη.
Στην πρώτη συνεδρίαση, το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τρέχοντα ζητήματα και συγκεκριμένα:
- Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και Παράλληλες Οδικές Εργασίες Νήσου Κυθήρων», που έχει προϋπολογισμό 1.800.000€με το Φ.Π.Α. Το έργο, με ολοκληρωμένες μελέτες από την περίοδο 2008-2009, αποτελούσε πάγιο και διαρκές αίτημα της Τ.Κ. Μητάτων και στόχο έχει την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Μάκρωνας» προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή και να διευκολυνθεί η πρόσβαση από και προς τις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα. Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός των επομένων μηνών από την Περιφέρεια Αττικής.
- Αποδέχθηκε την επικαιροποιημένη μελέτη για την συντήρηση και ανακαίνιση του Αστικού Σχολείου Ποταμού, προϋπολογισμού 168.000€, για την οποία θα υπογραφεί τριμερής Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Κυθήρων, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής.
- Αποδέχθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 250.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), μετά από αίτημα του Δημάρχου, που αφορά την εκτέλεση έργων ύδρευσης (νέες γεωτρήσεις, νέα δίκτυα, αντικατάσταση και παραλλαγή παλαιών δικτύων κ.λπ.).
- Αποδέχθηκε χρηματοδότηση ύψους 165.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αγορά μηχανημάτων έργου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
- Αποδέχθηκε χρηματοδότηση ύψους 16.900€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την δημιουργία προσβάσεων ΑμΕΑ σε αύλειους χώρους σχολείων (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2018, με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και των αλλαγών στην παραμετροποίηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επί του Προϋπολογισμού 2018, που ανέρχεται σε 9.712.635,07€ και είναι ισοσκελισμένος, ο Δήμαρχος σημείωσε τα ακόλουθα:
1. Ο Προϋπολογισμός τους 2017 υλοποιήθηκε σε ποσοστό 65% ως προς τα έσοδα, με τις εισπράξεις των τελών ύδρευσης να παρουσιάζουν υστέρηση λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στο Δήμο και τη συνακόλουθη αδυναμία τακτικής βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλών. Ο μέσος όρος υλοποίησης των δημοτικών προϋπολογισμών της περιόδου 2011-2016 είναι 70,48%. Συνολικά το 2017 ο Δήμος μας εισέπραξε 5.572.160,96€, ενώ η κρατική χρηματοδότηση (ΚΑΠ και ΣΑΤΑ) παραμένει η χαμηλότερη των τελευταίων 10 ετών. Ο Προϋπολογισμός του 2017 είχε μόνο μία αναμόρφωση.
2. Ο Προϋπολογισμός του 2017 υλοποιήθηκε ως προς τα έξοδα σε ποσοστό 32,24% με τον μέσο όρο των ετών 2011-2016 να κυμαίνεται στο 38,83%. Στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται έργα, προμήθειες και υπηρεσίες ύψους περίπου 1.850.000€ που μεταφέρονται στον Προϋπολογισμό του 2018. Συνολικά το 2017 ο Δήμος μας πλήρωσε σε διαφόρων ειδών δαπάνες και υποχρεώσεις το ποσόν των 2.771.463,51€, μεγάλο μέρος του οποίου κατευθύνθηκε στην τοπική οικονομία του νησιού.
3. Οι εγγραφές του Προϋπολογισμού του 2018 αφορούν:
- Τις υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου (μισθοδοσίες προσωπικού, εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες καυσίμων, λογιστικές και λοιπές υπηρεσίες, δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, ταχυδρομικά τέλη κ.λπ.).
- Όλα τα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν εντός του 2017 και θα ολοκληρωθούν το 2018 (μεταφερόμενες δαπάνες) - δείτε το σχετικό πίνακα εδώ. Τα έργα αυτά είτε ήδη εκτελούνται είτε ξεκινούν άμεσα. Είναι σημαντικά έργα σε πολλές τοπικές κοινότητες, κατόπιν αιτημάτων των Τοπικών Προέδρων και Εκπροσώπων (αναπλάσεις, έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης και συντήρησης δεξαμενών, κτιριακά, τσιμεντοστρώσεις, τεχνικά ομβρίων, νέα δίκτυα φωτισμού, νέες γεωτρήσεις, συντηρήσεις σχολείων και παιδικών χαρών κ.λπ.).   
- Τα έργα της Περιφέρειας Αττικής που δημοπρατούνται από το Δήμο Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 11.148,396,00€ και τα οποία εντάσσονται με το ποσό της ετήσιας κατανομής, καθώς τα έργα αυτά εκτελούνται με πολυετή ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και δημοπρατεί η ίδια χωρίς εμπλοκή του Δήμου ανέρχονται σε 7.204.275,29€ για το Δήμο Κυθήρων και δεν εντάσσονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου (π.χ. Μελέτες Αεροδρομίου, Γέφυρα Μάκρωνα, Διαχείριση Απορριμμάτων κ.λπ.). Τα έργα αυτά είναι μεγάλα και μακρόπνοα. Ορισμένα από αυτά τα είχε υποσχεθεί πολλές φορές η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά δεν κατάφερε να τα χρηματοδοτήσει παρά το γεγονός ότι διέθετε έτοιμες και ώριμες μελέτες (π.χ. Γήπεδο στο Μανιτοχώρι, Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Πελαγίας κ.λπ.). Είναι έργα που η δημοπράτηση, εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους εκτείνεται πέραν του ενός έτους και εξ αυτού του λόγου οι σχετικές πιστώσεις από την Περιφέρεια δίνονται με ετήσιες κατανομές, διαδικασία που ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Φατσέας αρνείται να αποδεχθεί ή να κατανοήσει, με αποτέλεσμα διαρκώς να ρωτάει το ίδιο πράγμα για να λαμβάνει τις ίδιες απαντήσεις. Δείτε τον πίνακα των έργων της Περιφέρειας εδώ.
- Νέα έργα που εντάχθηκαν με βάση την ωριμότητά τους και για τα οποία ο Δήμος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, κυρίως από ίδιους πόρους, όπως: Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Φρατσίων, Ανακατασκευή Δημοτικών Παιδικών Χαρών, Μελέτες Ολοκλήρωσης Θεάτρου Ποταμού, Ολοκλήρωση Παραλιακού Φωτισμού Αγ. Πελαγίας, Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ηλία, Ανάπλαση Belvedere, Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών Ποταμού και Αβλέμωνα, Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας, Εξωτερική Σύνδεση Parking Ποταμού, Διάνοιξη και Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας, Βελτίωση Γεωτρήσεων, Πηγών και Υδρομαστεύσεων (ΠΔΕ), Βάψιμο Σχολικών Μονάδων, Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων, Αστικό Σχολείο Ποταμού. Μετά τη δημοπράτηση των έργων αυτών θα γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την ένταξη και νέων έργων με βάση τις εκπτώσεις που θα έχουν εξοικονομηθεί κατά τις δημοπρασίες.
- Δαπάνες πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής, δύο πυλώνων απαραίτητων για την εξωστρέφεια του νησιού μας, το οποίο ζει κατά βάσιν από τα τουριστικά έσοδα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά το τελευταίο έτος, οι διαδικασίες σύνταξης των Προϋπολογισμών των Δήμων έχουν γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκες, αφού η σχετική εγκύκλιος περιλαμβάνει υποχρεώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ η υποχρεωτική γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ δίνεται πλέον μετά από νέες παραμετροποιημένες διαδικασίες που ίσχυσαν φέτος για πρώτη φορά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την διαρκή μείωση του μόνιμου προσωπικού του Δήμου (από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει συνολικά 7 άξιοι υπάλληλοι χωρίς να αντικατασταθούν) δημιουργούν σοβαρή δυσχέρεια στη λειτουργία του Δήμου μας, ζητήματα που αναμένεται να τεθούν από το Δήμαρχό μας κ. Χαρχαλάκη στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη κατά την προγραμματισμένη συνάντησή τους την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
Παράλληλα, το 2017, η ομαλή λειτουργία του Δήμου παρακωλύθηκε και από τα εξής:
1. Η οικονομική υπηρεσία έχει επιβαρυνθεί λόγω των πολλών βεβαιώσεων ΤΑΠ που ζητούνται πλέον με βάση το νέο Νόμο και είναι υποχρεωτικές για κάθε σύνταξη συμβολαίου οποιουδήποτε είδους.
2. Η δυνατότητα ρύθμισης όλων των οφειλών σε 100 δόσεις στερεί όλους τους Δήμους από σημαντικά έσοδα και έχει επισημανθεί από την ΚΕΔΕ προς την Κυβέρνηση.
3. Η διαδικασία έγκρισης δαπανών και δημοπράτησης έργων έχει δυσχεράνει τον τελευταίο χρόνο σε υπερβολικό βαθμό. Για το 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων συνεδρίασε 29 φορές και έλαβε συνολικά 191 αποφάσεις. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε 44 φορές και έλαβε συνολικά 344 αποφάσεις, αριθμό τριπλάσιο από την προηγούμενη χρονιά λόγω των τεράστιων αλλαγών στη νομοθεσία για προμήθειες, δαπάνες και δημόσια έργα (Ν.4412/2016 και Π.Δ.80/2016) επιβεβαιώνοντας πλήρως την μεγάλη και αδικαιολόγητη αύξηση της γραφειοκρατίας που επηρεάζει αρνητικά το δημοτικό προγραμματισμό και τα έργα όλων των Δήμων της Χώρας.
4. Μέσα στο 2017, οι υπάλληλοι του Δήμου και κυρίως της οικονομικής και της τεχνικής υπηρεσίας επιβαρύνθηκαν σε τεράστιο βαθμό καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημα της μείζονος μειοψηφίας στην 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σεπτεμβρίου 2014, προέβη σε γενικό διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου για τις χρήσεις των ετών 2011 και 2012, εντοπίζοντας σημαντικά ζητήματα για τα οποία αναμένεται η τελική έκθεση ελέγχου. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, ο οποίος κατά το Νόμο τίθεται ως προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης υπηρεσιακής ανάγκης, απαιτήθηκε πολύς χρόνος και διαρκής αναζήτηση στοιχείων, ενταλμάτων, αποφάσεων, συμβάσεων κ.λπ. που όλα εστάλησαν στην Επίτροπο.
5. Πριν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω έλεγχος, προέκυψε έκτακτος έλεγχος στο Δήμο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για συγκεκριμένα έργα της προηγούμενης διοίκησης, ο οποίος ταλαιπώρησε διοικητικά το Δήμο σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Και σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου όφειλαν να παράσχουν κατά προτεραιότητα κάθε στοιχείο παραμερίζοντας άλλες υπηρεσιακές ανάγκες. Οι έλεγχοι αυτοί «γονάτισαν» κυριολεκτικά τους λιγοστούς υπαλλήλους του Δήμου και ταλαιπώρησαν το Δήμο, οδηγώντας σε στασιμότητα σημαντικές υποχρεώσεις του Δήμου όπως η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ύδρευσης.
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας, βιώνουν μια περίοδο πρωτοφανούς διοικητικής και γραφειοκρατικής κρίσης, που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία τους και δυστυχώς την καθημερινότητα των Δημοτών. Η τήρηση νέων κανόνων και διαδικασιών απαιτεί νέο εξειδικευμένο προσωπικό, δυστυχώς όμως το μόνιμο διοικητικό προσωπικό μειώνεται διαρκώς και σήμερα (2018) είναι το λιγότερο από την ίδρυση του Δήμου μας το 1999 παρά το γεγονός ότι οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Παρά όμως τα προβλήματα, παρά την γραφειοκρατία και την τεράστια διοικητική επιβάρυνση των υπαλλήλων του Δήμου, η Δημοτική Αρχή χάρη στους υπαλλήλους του Δήμου και στην επιλογή εξαιρετικών εξωτερικών τεχνικών συμβούλων και συνεργατών, καταφέρνει:
-  Να προσελκύει διαρκώς χρηματοδοτήσεις για σημαντικά έργα (Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ιδιωτικές πρωτοβουλίες κ.λπ.).
-  Να δημοπρατεί διαρκώς έργα τοπικού και ευρύτερου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται μακρά περίοδος ωρίμανσης. Για την εκτέλεση ακόμα και ενός απλού έργου απαιτείται έλεγχος και αδειοδότηση από σειρά φορέων και υπηρεσιών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο, ΥΔΟΜ, Αρχαιολογία, Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, Επίτροπος, Περιφέρεια κ.λπ.). Οι εποχές που τα έργα εκτελούνταν 2 ή 3 μήνες μετά τη δημοπράτησή τους τελείωσε. Η παρούσα Δημοτική Αρχή «βάζει στις ράγες της υλοποίησης» όλα εκείνα τα έργα που επί χρόνια έμειναν στο συρτάρι των προεκλογικών υποσχέσεων χωρίς να υλοποιούνται, όλα τα έργα που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε όλες τις δυνατότητες να εκτελέσει αλλά δεν το έκανε, παρά το γεγονός ότι η γραφειοκρατία ήταν στο 1/5 της σημερινής, οι υπάλληλοι πολλαπλάσιοι και οι χρηματοδοτήσεις πολλές. Τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν στην «χρυσή περίοδο της Αυτοδιοίκησης» υλοποιούνται τώρα.  
-  Να διατηρεί την εξαιρετική οικονομική κατάσταση του Δήμου, που δεν επιβαρύνεται με δανειακές συμβάσεις ή εξωτερικές υποχρεώσεις και παράλληλα να εκταμιεύει σε πληρωμές περίπου 3.000.000€ κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος των οποίων ανατροφοδοτεί την τοπική κοινωνία και οικονομία.
-  Να βάζει σε πορεία επίλυσης πολυετή θεσμικά και νομικά ζητήματα, όπως η νομιμοποίηση των λιμένων και η εφαρμογή των συστημάτων ασφαλείας για τα κρουαζιερόπλοια ή η τακτοποίηση των κληροδοτημάτων κ.λπ.
-  Να υπηρετεί με συνέπεια τους στόχους της για μια ευπρεπή εικόνα στην καθημερινότητα του νησιού και κυρίως στους τομείς της καθαριότητας, της αγροτικής οδοποιίας, της ύδρευσης και του δημοτικού φωτισμού.
-  Να προβάλει το νησί μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στοχευμένες δράσεις πολιτισμού και προβολής που είναι απαραίτητες για την εξωστρέφεια που οφείλει να έχει κάθε νησιωτικός – τουριστικός Δήμος. 

Τον Προϋπολογισμό υπερψήφισαν οι παρατάξεις της Δημοτικής Πλειοψηφίας και της Ελάσσονος Μειοψηφίας με επικεφαλής τον κ. Αντώνη Πρωτοψάλτη, ενώ τον καταψήφισε η Μείζων Μειοψηφία. Από τους παρισταμένους Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων καταψήφισε μόνο η Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρβουνάδων και υπερψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι. Ο κ. Μανόλης Χάρος εκπροσωπεί το Δήμο στην Διεθνή Έκθεση Πεζοπορικού Τουρισμού στο Παρίσι και δεν παρέστη στη συνεδρίαση.


τα video των δυο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:


Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες - κάμερα: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Video: TSIRIGOTV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου