Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/11

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο νότιο τμήμα των Κυθήρων (Δόκανα - Καψάλι), από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Πηγή: Χαράλαμπος Πετρόχειλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 31/10

Πηγή: kythira.gr
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης (facebook)
Φωτογραφία αρχείου

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΠηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού Κυθήρων
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29.10.2018


Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 29/10/2018 στο Δημαρχείο Κυθήρων την σύμβαση για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων» με τελική δαπάνη μετά την επιτευχθείσα έκπτωση1.891.576,00€ με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», μετά από σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Δήμος Κυθήρων, χάρη και στην ενεργό συμμετοχή των τεχνικών μας συμβούλων, και αξιολογήθηκε θετικά. Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την επίβλεψη του δικτύου και την εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Μέσω του συστήματος αυτού θα είναι εφικτή η παρακολούθηση από την έδρα του Δήμου της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου (φυσικοχημικοί παράμετροι νερού, παροχές, πιέσεις, καταναλώσεις) και ο ενεργός έλεγχος των διαρροών με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση θραύσεων οι οποίες θα εντοπίζονται εγκαίρως.
Το έργο περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα, την προμήθεια και εγκατάσταση:
- Εξοπλισμού σε 51 Δεξαμενές και Γεωτρήσεις (το σύνολο, δηλαδή) του Δικτύου Ύδρευσης των Κυθήρων. Ο εξοπλισμός αυτός επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους), συγκεντρώνει τα δεδομένα αυτά και τα αποστέλλει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον Δήμο. Ο εξοπλισμός, επίσης, επιτρέπει την αυτόματη χλωρίωση του νερού ανάλογα με τις μετρήσεις που λαμβάνει βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του νερού. Τέλος, σε συγκεκριμένα σημεία θα εγκατασταθούν και φίλτρα αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης.
Ειδικότερα θα επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους σταθμούς τα εξής δεδομένα:
> Στάθμες και παροχές δεξαμενών,
> Πιέσεις και Παροχές αγωγών σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις του δικτύου,
> Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού στις δεξαμενές τροφοδοσίας του δικτύου,
> Ηλεκτρικά μεγέθη ενεργών στοιχείων (αντλίες),
> Καταστάσεις λειτουργίας ενεργών στοιχείων (ON-OFF, βλάβες θερμικών, διακοπές ρεύματος κτλ) και
> Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.
- Εξοπλισμού για την δημιουργία Κέντρου Ελέγχου του συνολικού συστήματος, στο οποίο  θα συγκεντρώνονται το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς και θα χρησιμοποιείται για την εποπτική παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεων.
- Φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνει ένα (1) ακουστικό γαιόφωνο, ένα (1) ψηφιακό συσχετιστή, πέντε (5) διατάξεις ακουστικής καταγραφής θορύβου διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό και μία (1) διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
Η αυτόματη καταγραφή των διαφόρων χαρακτηριστικών του δικτύου, η τηλεμετάδοση τους στο Κέντρο Ελέγχου και ο τηλεχειρισμός των συστημάτων, θα επιτρέψει στην υποστελεχωμένη Υπηρεσία του Δήμου να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει γρηγορότερα και καλύτερα τα προβλήματα που εμφανίζονται. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, την μείωση των διαρροών, την βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι συμπληρωματικό με το έργο"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ" (συνολικού προϋπολογισμού 1.750.508,00€), το οποίο αναμένεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το έργο αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, στηνπρομήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ψηφιακών υδρομετρητών για το σύνολο των καταναλωτών των Κυθήρων(περίπου 4.500) που θα επιτρέψουν την σχεδόν αυτόματη καταμέτρηση των ενδείξεων και τη συνακόλουθη έγκαιρη έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν τόσο στον περιορισμό των απωλειών όσο και στην δραστική μείωση της σημερινής αδυναμίας του Δήμου να ελέγξει ουσιαστικά τους μη λειτουργικούς υδρομετρητές αλλά και τις μη νόμιμες επεμβάσεις σε αρκετούς από αυτούς.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων το σύστημα ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στο σύνολο του, με συνέπεια τον άμεσο εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών, την μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού και την μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου.
Η μέριμνα της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση αλλά και την αύξηση των ποσοτήτων παρεχόμενου νερού στο νησί είναι διαρκής. Εντός Νοεμβρίου ξεκινούν οι 3 νέες υδρευτικές γεωτρήσεις, ενώ σύντομα υπογράφεται η σύμβαση για επιπλέον 4. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες για το έργο συλλογής νερού στις Όχελλες, κόστους 1.720.000,00€, όπου προβλέπεται η κατασκευή ταμιευτήρα νερού 5.000 κυβικών και η μεταφορά του μέχρι τη θέση «Άγιος Ηλίας» στον Ποταμό, ένα έργο που θα λύσει οριστικά τα προβλήματα επάρκειας ύδατος σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
Για το έργο αυτό ο Δήμος μας θα αναζητήσει χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Πηγή: kythira.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 1/11Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Κυθήρων, προσκαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας, σε μια πρώτη συνάντηση ενημέρωσης, την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00,
στον χώρο του σχολείου.
Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την λειτουργία του σχολείου και την επίδοση των μαθητών και μαθητριών.
Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Πηγή: Γενικό Λύκειο Κυθήρων (facebook)
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Με αποχή κατά το 1/3 των γονέων εξελίχθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Χώρας και Καρβουνάδων Κυθήρων.
Σύμφωνα με το καταστατικό προχωρήσαμε με το 1/3 των γονέων σε εκλογές του νέου προεδρείου του Συλλόγου.
Τα μέλη είναι:
Πατήρ Ιωάννης Παπανδρόπουλος -  πρόεδρος
Μαρία Παρασκευαΐδου - αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Μυτιληναίου - ταμίας
Μαρία Καλλιγέρου - γραμματέας
Αγγελική Λεονταράκη - μέλος
Σταυρούλα Λιάκου - μέλος
Ιωάννα Μεγαλοκονόμου - μέλος
Γιώτα Ξυδέα. αναπλαρωματικό - μέλος
Καλλιόπη Μάλαμα αναπληρωματικό - μέλος
Βασιλική Φριλίγκου - εξελεγκτική επιτροπή
Ιππόλυτος Πρέκας - ένωση γονέων
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη να έχουμε καλή και ειρηνική θητεία προς όφελος των παιδιών μας.

Πηγή: πατέρας Ιωάννης Παπανδόπουλος
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ''

Στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, της Πέμπτης 01/11, θα εγκριθούν οι όροι και η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση βατότητας, διάνοιξη και τσιμεντόστρωση περιφερειακού δρόμο Ποταμού της Δ.Κ. Αντικυθήρων", συνολικού προϋπολογισμού 285.000,00€ με το Φ.Π.Α..
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το νησί και τους κατοίκους των ακριτικών Αντικυθήρων, που αποδεικνύει τη διαρκή μέριμνά μας για αυτούς. Το έργο είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ήδη από το 2013-2014 μετά από αίτημά μου ως Προέδρου της Εγχωρίου Περιουσίας, το οποίο είχε υποστηριχθεί και από την τότε Δημοτική Αρχή.
Επειδή το νησί ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA, η οριστική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ολοκληρώθηκε το 2018, δηλαδή 5 χρόνια μετά! Την τελική ωρίμανση και αδειοδότηση του έργου ανέλαβε ο Δήμος Κυθήρων.
Θα γίνει ανακατασκευή και τσιμεντόστρωση του περιφερειακού δρόμου Ποταμού, σε μήκος περίπου 1.100 μέτρων. Ο κεντρικός οικισμός του νησιού θα αποκτήσει έτσι έναν ασφαλή και σύγχρονο περιφερειακό δρόμο.
Η δημοπράτηση του έργου τοποθετείται στους πρώτους μήνες του 2019.
Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση της Περιφέρειας και τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την πολύτιμη στήριξή τους και σε αυτό το έργο.

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης
(facebook)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΣΤΟ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ & ΣΤΟ ΆΝΩ ΣΤΡΑΠΟΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 29/10 - 4/11Πηγή: πατέρας Θεολόγος Παντελής
Φωτογραφία αρχείου Βαλέριου Καλοκαιρινού - PhotoCerigo

ΈΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ''Ο ΆΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ'' - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.10.2018

Για μια ακόμα φορά παιδιά του Συλλόγου μας συμμετείχαν στην σημερινή παρέλαση της Εθνικής επετείου στον Πειραιά.
Ευχαριστούμε τους συμπατριώτες μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έφεραν τα παιδιά τους στην Ένωση. Ευχή όλων μας να τα έχουμε ξανά μαζί μας και στις επόμενες εκδηλώσεις και να έρθουν και άλλα για να δείξουμε την αγάπη μας στο νησί μας και να νοιώσουμε και πάλι περήφανοι για τον τόπο καταγωγής μας.ΤΟ Δ.Σ

Πηγή: Ένωση Απανταχού Αντικυθήρων ''Ο ΆΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ''
Φωτογραφίες: Διονύσης Ανδρόνικος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10

Πηγή: ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ Ν.Ε.
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΉΡΩΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Αφιέρωμα: το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν την 28η Οκτωβρίου 1940


Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού - army.gr
Πηγή: chronoskopos - youtube.gr

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πηγή: kythira.gr
Φωτογραφία αρχείου

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10 TO ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ COHIBA CLUB

Πηγή: Μενέλαος Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 29/10Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Χώρας-Καρβουνάδων, προσκαλεί τους γονείς στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στο σχολικό κτίριο των Καρβουνάδων Κυθήρων.
Στη Συνέλευση θα γίνει απολογισμός του απερχόμενου Προεδρείου, θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τους μαθητές και θα γίνει και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για στην νέα σχολική περίοδο.

Πηγή: πατέρας Ιωάννης Παπανδόπουλος
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Πηγή: kithiratravel.gr
Φωτογραφία: Ανδρέας Χαρχαλάκης

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ TSIRIGO FM 105,6

Πηγή: TSIRIGO FM 105,6

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΥΡΚΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 25.10.2018

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25/10, ο Εσπερινός, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Πούρκο Κυθήρων.
Πλήθος πιστών προσήλθαν στον μοναδικής αρχιτεκτονικής Βυζαντινό Ναό, τιμώντας τον Άγιο Δημήτριο.
Λίγες πληροφορίες για τον Ιερό Ναό:
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα τεσσάρων Ναῶν πού μεταξύ τους διαμορφώνουν τετράπλευρο, μέ μιά πόρτα εἰσόδου ἀπό τά δυτικά. Ὁ νότιος Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγ. Δημήτριο, ὁ ­βορειοανατολικός στήν Παναγία. Ὁ βόρειος στόν Ἅγ. Νικόλαο καί ὁ νοτιοδυτικός στόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ ἤ στόν Ἅγ. Βασίλειο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση. Διασώζει ἱδρυτική ἐπιγραφή τοῦ 13ου αἰώνα, μέ τό ὄνομα τοῦ ζωγράφου Δημητρίου, ἀρχιδιακόνου ἀπό τή Μονεμβασία καί τοιχογραφίες πού χρονολογοῦνται ἀπό τόν 13ο μέχρι τόν 18ο αἰώνα.

Ρεπορτάζ - επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαχτής
Πληρφορίες: imkythiron.gr
Πηγή: TSIRIGO FM 105,6

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ κ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ο Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος κ. Γιώργος Καλοκαιρινός, θα βρίσκεται στα Κύθηρα και θα δέχεται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο του, στις Καρβουνάδες Κυθήρων, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τα ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο: 6944156391.


Πηγή: ΤΣΙΡΙΓΟ FM 105,6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10Πηγή: kythira.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.10.2018

Τη σύμβαση για το έργο "Ανόρυξη Δημοτικών Γεωτρήσεων" υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης με τον ανάδοχο "Αλκυών Γ. Νικούλης ΕΔΕ".
Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 55.491,83€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 4 μήνες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης προ της δημοπράτησης ήταν 74.000,00€ με το Φ.Π.Α.
Προβλέπεται η ανόρυξη τριών νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις α) Κεραμωτό, β) Μηλίες Κοντολιανίκων και γ) Πετρούνι.
Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις, την διάτρηση του εδάφους και εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα ακολουθήσει η σωλήνωση και η δοκιμαστική άντληση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου, (ανταποδοτικά έσοδα ύδρευσης).

Πηγή: kythira.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα εορταστεί και εφέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Μονεμβασίας.
Ακολουθεί το πρόγραμμα του εορτασμού στη Δημοτική Ενότητα Βοιών (Νεάπολη):
(Για μεγέθυνση πατήστε πάνω στις εικόνες)Πηγή: monemvasia.gov.gr

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΈΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ


Πηγή: Δημήτρης Μοιρασγεντής
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

ΑΠΟ ΤΙΣ 11/11 ΕΩΣ ΤΙΣ 7/1 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ

Όπως έγινε γνωστό, το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ θα πραγματοποιήσει την ετήσια ακινησία του για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, από τις 11 Νοεμβρίου 2018 έως τις 7 Ιανουαρίου του 2019.

Πηγή: ΙΟΝΙΣ ΕΓ-ΟΓ (Facebook)
Φωτογραφία: porfyrousa-kythira.gr