Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-04-2014

«ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Καθώς προχωρά η προεκλογική περίοδος και οι συνδυασμοί παρουσιάζουν τις αξιόλογες προτάσεις τους, ο συνδυασμός μας θέλει να θέσει ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα όχι μόνο για το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Τη νεανική επιχειρηματικότητα. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι το νησί μας πάσχει από την διαρκώς αυξανόμενη γήρανση του μόνιμου πληθυσμού του, όπως εξάλλου και τα περισσότερα νησιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αρκετοί νέοι που πριν λίγα χρόνια επέλεξαν να μείνουν μόνιμα στο νησί, τώρα είτε έχουν ήδη κλείσει τα καταστήματά τους, είτε σκέφτονται πολύ σοβαρά τη φυγή στην Αθήνα ή το εξωτερικό. Μπροστά στο μεγάλο αυτό ζήτημα της σύγχρονης νεανικής μετανάστευσης, η νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει λύση. 

Τα Κύθηρα μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλων νησιών ή μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και να δώσουν κίνητρα νεανικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αποτρέψουν τη φυγή των νέων και να τους στηρίξουν στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. 

Ο συνδυασμός μας, παρουσιάζει σήμερα το παράδειγμα του Δήμου Καρπενησίου, ενός Δήμου ορεινού και μειονεκτικού, με ορεινές δημοτικές κοινότητες που συχνά αποκλείονται λόγω καιρικών συνθηκών επί ολόκληρους μήνες. Ο εκεί Δήμος, λοιπόν, έλαβε την υπ΄αρίθμ 86/2013 απόφαση σύμφωνα με την οποία κάθε Δημότης έως 40 ετών που ιδρύει μία νέα επιχείρηση θα απαλλάσσεται από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικούς Φόρους και Τέλη Ύδρευσης για τρία χρόνια. Φυσικά υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για την υπαγωγή και τον έλεγχο των συμμετεχόντων, καθώς τα πάντα πρέπει να γίνονται με κανόνες. 

Στη δική μας περίπτωση, ο συνδυασμός μας προτείνει (και φυσικά θα εφαρμόσει μόλις αναλάβει τη Διοίκηση του Δήμου) την παροχή κινήτρων στους νέους επιχειρηματίες στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ως εξής:

1. Απαλλαγή από ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, Τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης για 3 χρόνια.
2. Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Δωρεάν διαφήμιση της υπαγόμενης επιχείρησης στην αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα του Δήμου.
4. Συνεργασία με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς για ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών.


Η νεότητα, η απασχόληση και η οικονομική ελευθερία των ατόμων προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθρα 22 και 25). Ο Δήμος μας έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τη νέα γενιά να παραμείνει στον τόπο της. Η δράση ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αυτό το στόχο εξυπηρετεί. 

Δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις και θεωρίες. Χρειάζονται πράξεις! Η νέα γενιά βαρέθηκε να ακούει υποσχέσεις, απαιτεί ουσία και αποτέλεσμα!

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση του Δήμου Καρπενησίου όπως έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια κάνοντας αναζήτηση με τον σχετικό ΑΔΑ (Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης): ΒΙΗ3ΩΕΓ-ΤΛΣ


Πηγή: Κύθηρα Αντικύθηρα Καινούργια Μέρα (facebook)

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο συνδυασμός μας από σήμερα αρχίζει να δημοσιοποιεί το πρόγραμμά του στο διαδίκτυο, χωρισμένο σε τομείς, πρόγραμμα που το αμέσως επόμενο διάστημα, θα κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή, ώστε να γίνουν γνώστες όλοι οι συμπατριώτες μας.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Οργανωτική Αναδιοργάνωση του Δήμου
·         Θα εγκαταστήσουμε σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008 και
·         ΕΛΟΤ 1429:2008 για την απόκτηση Διαχειριστικής  Επάρκειας τύπου Α (σήμερα έχει μόνο  Β)  των υπηρεσιών μας γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση έργων του ΕΣΠΑ. Έτσι θα μπορούμε να σχεδιάζουμε, ωριμάζουμε  και να εκτελούμε επί τόπου τα έργα που θα συγχρηματοδοτήσουμε από Νέο ΕΣΠΑ.
·         Εκπαίδευση και επιμόρφωση υπαλλήλων, μέσα από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Διοικητική  Μεταρρύθμιση», είτε από το  ΕΚΔΔ
·         Στελέχωση των υπηρεσιών με τις κατάλληλες ειδικότητες (ακόμη και το μνημόνιο επιτρέπει προσλήψεις σε νησιώτικους Δήμους κατά παρέκκλιση)
·         Επικαιροποίηση του Οργανισμού του Δήμου. Λειτουργία Πολεοδομίας,  πλήρους Τεχνικής Υπηρεσίας, Τουριστικής Υπηρεσίας, Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης επενδύσεων.

Οι οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται στο νησί, και θα διεκδικήσουμε η ΕΠΑΕ να συνεδριάζει τακτικά στο νησί.
Τα τεχνικά έργα θα σχεδιάζονται και επιβλέπονται στα Κύθηρα. Ώστε τα έργα να εκτελούνται και να επιβλέπονται επί τόπου, μακριά από τις παθογένειες που δημιουργεί η εξ αποστάσεων επίβλεψη από τον Πειραιά
 • Θα  καθιερώσουμε  μόνιμη νομική κάλυψη των αποφάσεων των υπηρεσιών αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου.
·         Ενεργοποιούμε το θεσμό του Συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου θα ξεκινάει από τις Τοπικές Κοινότητες και τα Αντικύθηρα, με προτάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια και τους πολίτες, στη βάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.
·         Απολογισμός σε ετήσια βάση σε κάθε Τοπική Κοινότητα.
·         Ενεργοποίηση του θεσμού των Δημοψηφισμάτων  για τα μεγάλα και σημαντικά θέματα
·         Δημιουργία Γραφείου του  Δήμου στην πρωτεύουσα  για την εξυπηρέτηση των Κυθηρίων και Αντικυθηρίων της Αθήνας, αλλά και των κατοίκων του Νησιών μας. Η στέγαση του Γραφείου μπορεί να γίνει σε χώρο της Περιφέρειας, κάποιου Κυθηραικού Σωματείου ή κτιρίου του Δήμου.
·         Θεσμοθέτηση μόνιμων κανόνων στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΔΣ θα κάνει την μηναία τακτική συνεδρίασή του το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα (μη εργάσιμη μέρα και ώρα). Θα αξιοποιήσουμε τα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία προκειμένου να φέρουμε το Δ.Σ κοντύτερα και στους απόδημους συμπατριώτες μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν.
·         Ορίζονται Εντεταλμένοι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθυνών),
·         Πλήρης άσκηση καθηκόντων από τα τοπικά συμβούλια και εκχώρηση σχετικού προϋπολογισμού
2. Θα διεκδικήσουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας με παρεμβάσεις μας σε  συλλογικά όργανα όπως η ΚΕΔΕ, η Κυβέρνηση κλπ σε θέματα όπως:
·         Εξορθολογισμός της αδειοδότησης των καταστημάτων και ειδικά αυτών που άπτονται υγειονομικού ενδιαφέροντος.
·         Κατάργηση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου σαν Προϊσταμένης Αρχής τεχνικών έργων και προμηθειών. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και δε διαθέτει τις γνώσεις για την τεχνική αξιολόγηση της πορείας των έργων. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ασκείται από την Τεχνική Υπηρεσία.
·         Δήμαρχοι και αιρετά όργανα μέχρι δύο θητείες το πολύ
·         Αύξηση των πόρων της αυτοδιοίκησης με βάση τις αυξημένες αρμοδιότητες του Καλλικράτη, οι οποίες είναι μειωμένες περίπου 40% από το 2010. Φέτος ο π/υ μειωμένος κατά 650 Μ€. Θα αγωνιστούμε να διεκδικήσουμε την αύξησή τους.
·         Εφαρμογή σε κάθε πολιτική απόφαση του άρθρου 101 συντάγματος και του άρθρου 158 της συνθήκης του Άμστερνταμ (περί προστασίας νησιωτικότητας)

3. Εξωτερική πολιτική του Δήμου
·         Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της δράσης μας με φορείς και ΟΤΑ που έχουμε κοινά και συμπληρωματικά συμφέροντα.
·         Θα επιδιώξουμε να συνάψουμε προγραμματικές συμφωνίες με γειτονικούς Δήμους (Μονεμβασίας, Νεάπολης, Γυθείου, Μάνης, Καλαμάτας, Κισσάμου, Χανίων κλπ), και περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης ώστε να δυναμώσουμε τη φωνή μας ενώνοντάς την μαζί τους, συνεργαζόμενοι και σχεδιάζοντας από κοινού προς αμοιβαίο συμφέρον και διεκδικώντας μεγαλύτερο μέρος της πίτας είτε αυτή είναι η τουριστική, είτε του ΠΔΕ είτε των συγκοινωνιών, είτε στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, είτε στη διάχυση προϊόντων και υπηρεσιών.
·         Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα αποτελούν τα μεσόβαθρα της «γέφυρας» που ενώνει την Πελοπόννησο με την Κρήτη. Πάνω από τη γέφυρα αυτή περνάνε άνθρωποι εμπορεύματα, υπηρεσίες, οικονομική δραστηριότητα, πολιτισμός κλπ. Όμως και από την άλλη κατεύθυνση Αιγαίο – Ιόνιο έρχονται εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες περνούν ανάμεσα στα πελαγίσια κιονόκρανα των Κυθήρων και Αντικύθηρων. Τα νησιά μας πρέπει να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί……να βάλλουμε τα «κατάλληλα διόδια»….
·         Θα συνεργαστούμε και θα πιέσουμε προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή έργων στην Πελοπόννησο – πχ δρόμος Νεάπολης,  Γυθείου, το Λιμάνι Γυθείου κλπ- που επηρεάζουν άμεσα τα νησιά μας
·         Θα παρέμβουμε εγκαίρως  στο κατάλληλο επίπεδο ώστε τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα των νησιών μας
·         Θα διεκδικήσουμε να καλυφθούμε από τις πολιτικές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, οι οποίες συνήθως αφορούν μόνο τα νησιά του Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με τα νησιά του Ιονίου.
·         Προγραμματική σύμβαση με ΙΚΑ και νέα με ΟΑΕΔ κλπ., ώστε να υπάρχει επί τόπου εξυπηρέτηση στα νησιά μας
·         Άνοιγμα και λειτουργία γραφείου ΠΕ Νήσων με κτηνίατρο, γεωπόνο, μηχανικό κλπ.
·         Παρέμβαση στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας κατά την έγκριση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπου επηρεάζει την ανάπτυξη για τα επόμενα πολλά χρόνια.
·         Θα διεκδικήσουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους άλλους Δήμους η σύνταξη  ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου των νησιών του Αργοσαρωνικού ή των Επτανήσων, με διακριτούς πόρους από το νέο ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα, έως το 2020.
4. Άλλοι  Θεσμοί
 • Θα θεσμοθετήσουμε το Συμβούλιο του Κυθηραϊσμού σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας τους εκπροσώπους των τοπικών σωματείων, συλλόγων, ενώσεων πολιτών και επαγγελματικών ομάδων, τα σωματεία και ιδρύματα της διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο στα Κύθηρα.
 • Θα θεσμοθετήσουμε ημέρα τιμής στον Ευεργέτη και Εθελοντή σε ετήσια βάση. Έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία να επιβραβεύσουμε όλους αυτούς που ανιδιοτελώς αφιέρωσαν χρόνο, χρήμα, γνώσεις κλπ για το κοινό καλό. Αποτελούν τα φωτεινότερα παραδείγματα για τη νέα γενιά. Η τιμή θα απονεμηθεί και σε πολλούς ανώνυμους που συνέβαλλαν σημαντικά σε σχέση με τις δυνάμεις τους (πχ παραχώρηση εκτάσεων για την κατασκευή του αεροδρομίου κλπ).
 • Θα συνεννοηθούμε με τους άλλους Δήμους των Επτανήσων προκειμένου να καθιερώσουμε την Πολιτιστική Πρωτεύουσα των Επτανήσων. Θα περιλαμβάνει σε ετήσια βάση (μια φορά κάθε επτά χρόνια σε κάθε νησί) πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
 • Θα επιδιώξουμε την αδερφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο της Βενετίας. Οι 4 αιώνες αλληλεπίδρασης με τους Ενετούς μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικά  οφέλη στο  πολιτιστικό και οικονομικό πεδίο σήμερα..
 • Θα προτείνουμε την αδερφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο Αλίμου όπου υπάρχει σημαντική Κυθηραική παροικία
5.Ειδικότεροι θεσμοί στο πεδίο του Τουρισμού
 • Καθιέρωση   γεγονότων – Σημαία -  μέσα στο χρόνο (όπως της Μυρτιδιωτίσσης 24/9) . Θέλουμε ζωντάνια όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι. Π.χ
1.    Συνδυασμός Βδομάδας λιομαζώματος ή τρύγου
2.    Τριήμερο Κυθηραικής Κουζίνας
3.    Ο Θησαυρός της Αφροδίτης
4.    Ο Μύθος του Μπαρμπαρόσα
5.    Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού σε όλο το νησί (Αποκριές) κλπ
Στόχος μας ένα γεγονός κάθε μήνα, το οποίο θα προβάλλουμε στοχευμένα στα ΜΜΕ.
 • Θεσμοθέτηση Καλοκαιρινού Φεστιβάλ στα Κύθηρα και Αντικύθηρα στο οποίο θα ενσωματώνονται πλήθος από πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, θρησκευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, κλπ δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθούν μετά από συνεννόηση με τους Τοπικούς και Εξωραϊστικούς συλλόγους και Σωματεία οι δραστηριότητές τους (Η γιορτή κρασιού, το πανηγύρι του Καραβά, του Ποταμού, του Αβλέμονα, η γιορτή του Αγίου Μύρωνα στα Αντικύθηρα κλπ).

 • Συμμετοχή στο καρναβάλι Πάτρας ή Μοσχάτου (Διαφημιστική προβολή)
·         Καθιέρωση της Κυθηραικής εβδομάδας στην Αττική (πιθανοί χώροι υποδοχής ο Δήμος Πειραιά και Αλίμου). Θα δώσουμε την ευκαιρία προβολής της ιστορίας, του πολιτισμού, των προϊόντων, των νησιών μας γενικότερα.
 • Κάθε μήνα προβάλλουμε μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου ένα χωριό με την ιστορία, τον πολιτισμό του,  τους κατοίκους και τις δραστηριότητές τους.,

6.Θεσμοί στον τομέα Αθλητισμός – Τουρισμός – Πολιτισμός - Νεολαία
 • Ενεργοποίηση του - Π.Α.γ.Ο - Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους  (συνδυάζεται με τουρισμό) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού. Έτσι θα χρηματοδοτήσουμε αθλητικές – τουριστικές δραστηριότητες όπως:
   • Τουρισμός ΑΜΕΑ (ειδικές υποδομές σε παραλίες και προβολή τους)
   • Περιπατητικές
   • Αθλητικές
   • Θρησκευτικές
   • Φυσιολατρικές
   • Άθλησης στο Βουνό
   • Άθλησης στην Παραλία
   • Εκδηλώσεις Άθλησης για όλους κλπ.(πχ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, δρόμος της σεμπρεβίβας κλπ)
 • Θα βελτιώσουμε τις αθλητικές υποδομές στο Γήπεδο του Ποταμού και των Πιτσινιανίκων, στα πρότυπα του Αθλητικού κέντρου «Π. Μάγειρος» στο Λιβάδι, παρέχοντας ένα δίκτυο άθλησης και ψυχαγωγίας στους νέους αλλά και μεγαλύτερους συμπολίτες μας.
 • Θα ενισχύσουμε τις δράσεις και τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων- Ν.Ο.Κ- που βρίσκονται  εντός φυσικού ορμίσκου στο Καψάλι για τη περαιτέρω διοργάνωση αθλητικών γεγονότων κολύμβησης και ιστιοπλοΐας.
 • Θα ενισχύσουμε τη δημιουργία «Μικτής Ομάδας Κυθήρων – Αντικυθήρων» η οποία να μπορεί να αγωνίζεται σε Κρήτη και Πελοπόννησο.
 • Θα ενισχύσουμε το Θεατρικό εργαστήρι Κυθήρων και θα το αναδείξουμε σε πρεσβευτή των νησιών μας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
 • Θα καθιερώσουμε την φιλοξενία παιδιών από την Ομογένεια κατά τη διάρκεια των θερινών τους διακοπών (όπου στην Ελλάδα είναι χειμώνας) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, το Υπουργείο Παιδείας, τα Κυθηραϊκά Σωματεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού, αφενός για να γνωρίσουν τον τόπο των γονιών τους και αφετέρου να παρακολουθούν μαθήματα της ελληνικής παιδείας. Αντίστοιχη ανταλλαγή μπορεί να γίνει και για τα παιδιά του Λυκείου Κυθήρων.
Θα ενεργοποιήσουμε το Θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Οι νέοι έχουν άποψη και θα τους δώσουμε επίσημο βήμα να την εκφράσουν.

Πηγή: Κύθηρα - Αντικύθηρα Νέο Ξεκίνημα Ενωμένοι Πολίτες

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητοί Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, Κύριες και Κύριοι Κυθήριοι και Αντικυθήριοι των νησιών μας και της διασποράς,

Τα γεγονότα και η διεθνής συγκυρία μόνο απογοήτευση μπορούν να προκαλέσουν.
Η κρίση που μαστίζει κάθε Έλληνα δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κρίση θεσμών, εργασιακών σχέσεων, κρίση κοινωνική, πολιτιστική.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τα ισχυρά όπλα μιας κοινωνίας είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η ειλικρίνεια.
Ο Δήμος θα πρέπει να είναι αρωγός στον Δημότη με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη της κοινωνίας, την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών.
Για να επιτευχθεί αυτό, ο Δήμος μας χρειάζεται ανθρώπους προοδευτικούς και άφθαρτους, πετυχημένους και ανιδιοτελείς, που διαθέτουν ευαισθησία , όρεξη για προσφορά , που έχουν διάθεση να κοιτάζουν με ανθρωπιά τα προβλήματα του συμπολίτη τους και να εργασθούν με ενθουσιασμό και αφοσίωση . 
Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν.
Είμαστε όλοι εμείς μαζί, «ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ Νέο Ξεκίνημα Ενωμένοι Πολίτες » μαζίμε τον Δημήτρη Λουράντο, μια δημοτική ανεξάρτητη πρόταση που δεν χειραγωγείται από κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι μια καθαρή πρόταση που έχουν ανάγκη τα νησιά μας.
Έχουμε στόχους και θέλουμε να δημιουργήσουμε  μια νέα Δημοτική Αρχή που θα χαρακτηρίζεται από τιμιότητα, διαφάνεια, καθημερινή παρουσία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα.
Μια δημοτική αρχή που θα λειτουργεί με συνέπεια και θα προσφέρει έργο. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια διαφορετική, πιο δημιουργική, δυναμική και ανθρώπινη διάσταση στο γίγνεσθαι των νησιών μας.
Μια Δημοτική Αρχή στην υπηρεσία του πολίτη, που θα δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα ελέγχου και λήψης αποφάσεων για την καθημερινότητά του.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
« οι κοινωνίες δεν ζουν χωρίς ιδανικά και οράματα, χωρίς αυτούς που συντηρούν την καρδιά τους φλεγόμενη και ακούν την κραυγή μέσα τους που κηρύσσει την επιστράτευση όταν κάτι κινδυνεύει…», σας καλώ όλους να δώσουμε τα χέρια, να κερδίσουμε το καθημερινό στοίχημα για τα νησιά μας με σκληρή δουλειά σε μια νέα προσπάθεια, μια νέα εποχή δημιουργίας, σε μια νέα πορεία προς όφελος των Κυθήρων και των Αντικυθήρων !!! 

ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ. 


Αγγελική Γρηγορίου Κασιμάτη - Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ


Πηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Χθες τα μεσάνυχτα έληξε η προθεσμία κατάθεσης των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο Πειραιά για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Ο συνδυασμός μας έχει ήδη κατατεθεί νομιμότατος και πλήρης και από σήμερα αρχίζει η πορεία μας, για τη γνωστοποίηση στις Τσιριγώτισσες και στους Τσιριγώτες, στις Αντικυθήριες και τους Αντικυθήριους, των προγραμματικών μας θέσεων.
Ξεκινώντας τη δημοσιοποίηση του προγράμματός μας, θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, διαλύοντας τις όποιες φήμες, που εντέχνως διαδίδονται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι είναι συνδυασμός προοπτικής και ΝΙΚΗΣ. Δεν παίρνουμε μέρος σ` αυτές τις εκλογές, για τη συμμετοχή. Όλοι μας είμαστε πεπεισμένοι γι` αυτή τη νίκη. Δεν έχει περάσει από το μυαλό μας η «δεύτερη Κυριακή», για την οποία επίσης είμαστε σίγουροι ότι δε θα υπάρξει. Είμαστε η παράταξη που φιλοδοξούμε από τη Δευτέρα 19 Μαΐου, να αρχίσουμε τη δουλειά. Άρα η οποιαδήποτε παραφιλολογία για «στηρίξεις» κ.λ.π. δε μας αγγίζει. Δε θα μπούμε στο δίλλημα να «στηρίξουμε» κανέναν, γιατί δε θα χρειασθεί. Απεναντίας ζητάμε από τώρα τη στήριξη όλων των δημοτικών παρατάξεων, την επόμενη μέρα, στο χτίσιμο του νέου Δήμου. Όλοι μπορούν, από τη θέση της αντιπολίτευσης, μιας αντιπολίτευσης δημιουργικής, να έχουν ρόλο και λόγο. Με τη Διακήρυξη μας εξαγγείλαμε 10 βασικές αρχές με τις οποίες θα πορευτούμε και 10 στόχους που θα επιδιώξουμε. Έχοντας μελετήσει επιστημονικά την υφιστάμενη κατάσταση στα νησιά μας γνωρίζουμε ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που όλοι επαγγέλλονται, πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και τεκμηρίωση. Το βασικό πρόβλημα των νησιών μας σήμερα είναι η κατακρήμνιση του τοπικού εισοδήματος που από 53 εκ € το 2007 σήμερα είναι λιγότερο από το μισό σήμερα. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην απασχόληση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει η παρέμβασή μας. Για να αυξηθεί το τοπικό εισόδημα απαιτείται η δημιουργία θέσεων εργασίας, που προϋποθέτει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τη ενίσχυση του Τουρισμού. Η δημιουργία επιχειρήσεων και η κατασκευή έργων απαιτεί να εξαλειφθούν γραφειοκρατικές δυσκολίες ή αντιδικίες στην επιλογή, στην αδειοδότησή τους και κυρίως στη χωροθέτησή τους. Ο καθορισμός των Χρήσεων Γής είναι μονόδρομος μέσα από τη μελέτη του Σχεδίου Χωρικής - Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) που θα αναθέσουμε άμεσα. Θέματα που άπτονται της δασικής και αρχαιολογικής αρμοδιότητας θα διευθετηθούν συνολικά, ενώ η κτηματογράφηση της Εγχωρίου Περιουσίας θα δώσει λύση σε θέματα του Ιδιοκτησιακού. Η μελέτη αυτή θα υποδείξει και θα τεκμηριώσει Ποια έργα και επενδύσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν, Που και Πότε. Με τη Χωροταξία (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), μεταξύ των άλλων, ενσωματώνουμε τις παραμέτρους και κατευθύνσεις του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (διασφαλίζοντας τεκμηριωμένα την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος χωρίς κραυγές) ρυθμίζοντας τις Χρήσεις Γης και κατανέμουμε την ανάπτυξη σε κάθε οικισμό με δίκαιο τρόπο για το κοινωνικό σύνολο, μετά από ουσιαστικές διαφανείς διαδικασίες στο κοντινότερο για τον πολίτη διοικητικό επίπεδο. Παράλληλα θέτουμε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στη βάση του χωρικού σχεδιασμού και σαν αποτέλεσμα θα συντάξουμε το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α) των Κυθήρων και των Αντικυθήρων το οποίο θα επικυρωθεί από ένα Αναπτυξιακό Συνέδριο. Έτσι θα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λύση τοπικά σε πολλά προβλήματα, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της Κεντρικής Διοίκησης διότι θα διαθέτουμε τις κατάλληλες τεκμηριώσεις, θα διασφαλίσουμε την εύκολη και γρήγορη αδειοδότηση των επιχειρηματικών και λοιπών δραστηριοτήτων ευνοώντας τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του τοπικού εισοδήματος. Μέρος του Τ.Ο.Π.Α έχουμε ήδη επεξεργαστεί και σε αυτό βασίζονται οι προγραμματικές μας θέσεις για όλα τα θέματα του Δήμου που παρουσιάζουμε. Με Γνώση, Υπευθυνότητα, Αλληλεγγύη, Ενότητα, Δικαιοσύνη, Νομιμότητα, Ανιδιοτέλεια. Εμείς οι ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ έχουμε περάσει ήδη στην Πράξη!

Πηγή: Κύθηρα Αντικύθηρα, Νέο Ξεκίνημα Ενωμένοι Πολίτες

ΕΦΗ ΣΑΜΙΟΥ - Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ''ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ'' ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ


Πηγή: ΤΣΙΡΙΓΟ FM 105,6

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.4.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-04-2014

Τις τελευταίες ημέρες το προεκλογικό κλίμα στα Κύθηρα πολώθηκε σε τεράστιο και αδικαιολόγητο βαθμό.
Για την πόλωση αυτή υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, που δεν είναι της παρούσης να αποδοθούν. Φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούνται άνθρωποι, επιχειρηματίες και βιοπαλαιστές για συμβάντα που αλλιώς παρουσιάστηκαν και αλλιώς φαίνεται ότι έγιναν. Φτάσαμε στο σημείο να γίνεται δημόσιος στιγματισμός ανθρώπων χωρίς να τους έχει δοθεί η ευκαιρία να πουν και εκείνοι τη δική τους οπτική. Δυστυχώς έχουμε περιστατικά άσκησης ψυχολογικής πίεσης σε υποψηφίους επειδή πορεύονται ή δεν πορεύονται με τον τάδε ή δείνα συνδυασμό. Σημειώνονται ευθείες παρεμβάσεις σε οικογένειες, φτάνουμε στο σημείο αδέρφια και ξαδέρφια να μη μιλούν μεταξύ τους λόγω των εκλογών! Αυτές οι συμπεριφορές δεν αξίζουν στα νησιά μας και τους ευγενείς και φιλοπρόοδους κατοίκους τους.
Απευθύνω πρόσκληση προς τους κ. κ. Λουράντο και Χάρο, που εκτιμώ και σέβομαι βαθειά και που μέχρι σήμερα διεξάγουν τον πολιτικό τους αγώνα έντιμα και ηθικά, αλλά και προς τον βασικό πολιτικό (και όχι προσωπικό) αντίπαλό μας στις εκλογές αυτές, το νυν Δήμαρχο κ. Κουκούλη, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ρίξουμε τους τόνους, κάνοντας όλοι έναν πολιτικό αγώνα έντιμο, χωρίς ύβρεις, απειλές και ψυχολογική βία, χωρίς προσωπικές επιθέσεις, αλλά μόνο με επιχειρήματα, ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και απόψεων για το Τσιρίγο και τα Αντικύθηρα, αντιπαράθεση μόνο στο επίπεδο της πολιτικής και με όρους πολιτισμού και ευγένειας. Είναι απαίτηση της κοινωνίας να σταματήσει να διεξάγεται ο εκλογικός αγώνας με παλαιοκομματικούς όρους περασμένων εποχών και πεθαμένων νοοτροπιών. Δεν μπορούμε να μην ακολουθήσουμε αυτή την επιταγή των καιρών.
Εάν όλοι δημοσιοποιήσουμε τις προτάσεις μας για τα νησιά μας, τότε ο νέος Δήμαρχος και η νέα Δημοτική Αρχή θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης για το Δήμο, που θα συνίσταται σε ιδέες και απόψεις όλων των συνδυασμών και παρατάξεων, μέσα από τη σύνθεση των οποίων μπορούμε να πετύχουμε πολλά για τον τόπο μας.
Εκτιμώ ότι εάν ο προεκλογικός αγώνας διεξαχθεί με τους όρους που προτείνω, τότε ο Κυθήριος και Αντικυθήριος θα προσέλθει στην κάλπη με περισσότερη ηρεμία και νηφαλιότητα, πλήρως κατασταλαγμένος για το τι θα ψηφίσει, κυρίαρχος πολίτης όπως πρέπει να είναι και όπως τον απαιτεί το Σύνταγμα του Κράτους μας.
Ο συνδυασμός μας «ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ» και τα στελέχη που τον απαρτίζουν ζητούν την ψήφο του Κυθηραϊκού Λαού για να αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου Κυθήρων και να εφαρμόσουν ένα μεθοδικό και συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο στασιμότητας ή οπισθοδρόμησης για τα νησιά μας, αλλά θα δίνει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, αλλάζοντας ριζικά τη νοοτροπία και τον τρόπο άσκησης διοίκησης στα κοινά του τόπου μας.
Προσβλέπουμε στην εμπιστοσύνη του κόσμου για να αναδειχθούμε πρώτη δύναμη στις επερχόμενες εκλογές και θα δώσουμε έντιμο και ηθικό αγώνα προκειμένου να απέλθει από τη διοίκηση του Δήμου η παρούσα Δημοτική Αρχή, η οποία έχει κλείσει τον ιστορικό της κύκλο και έχει εξαντλήσει τα περιθώρια προσφοράς της προς την τοπική κοινωνία. 

Στράτος Χαρχαλάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος
"ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ"


Πηγή: Κύθηρα Αντικύθηρα καινούργια μέρα (facebook)

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 26/4 (ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΟΜΙΛΙΕΣ-VIDEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Τα Κύθηρα συμμετέχουν δυναμικά και έμπρακτα στον αγώνα κατά τις ρίψης μέρους του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο. Το Σάββατο 26/4 το σκάφος Άγιος Νικόλαος, (το οποίο παλαιότερα είχε συμμετάσχει και στη νηοπομπή βοήθειας για τη Γάζα), προσέγγισε στο Καψάλι Κυθήρων στο δρόμο του για τα Σφακιά της Κρήτης. Πρόκειται για ένα συμβολικό ταξίδι που στόχο είχε να αναδείξει το πρόβλημα, να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους για το περιβάλλον και το κακό που θα προκληθεί από τη ρίψη των χημικών στη Μεσόγειο και παράλληλα να μεταφέρει ακτιβιστές - διαμαρτυρόμενους στην Κρήτη για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σήμερα Κυριακή 27/4. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, ωστόσο κάποιες καθυστερήσεις που υπήρξαν στην πορεία, έφεραν το σκάφος να φτάνει στα Κύθηρα με 3 ώρες καθυστέρηση, γεγονός που δημιούργησε αμηχανία αλλά και αποχωρήσεις στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί.
Η προσέλευση ήταν ενθαρρυντική και ο καιρός βοήθησε για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Τους επισκέπτες καλώς όρισαν ο κ. Θόδωρος Κομηνός από την Ορνιθολογική Εταιρεία και ο υποψήφιος Δήμαρχος Κυθήρων κ. Μανώλης Χάρος, ο οποίος μίλησε ενωτικά (προς τιμήν του), αποδεικνύοντας πως το πρόβλημα αφενός είναι κοινό για όλο τον κόσμο αφετέρου πως σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές. Μετά το λόγο πήρε ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου των Οικολόγων Πράσινων Καθηγητής κ. Βαγγέλης Πισσίας, ο οποίος επέβαινε ήδη στο σκάφος και έκανε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση, σε απλό λόγο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα αλλά και τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν κι εφόσον προχωρήσει το σχέδιο ρίψης των χημικών μετά από την επεξεργασία της υδρόλυσης στα νερά της Μεσογείου.
Από τα Κύθηρα επιβιβάστηκαν τέσσερα άτομα. Το σκάφος αφού ανεφοδιάστηκε με τα απαραίτητα καύσιμα συνέχισε το ταξίδι του νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.
Κοινή απαίτηση όλων η προστασία του φυσικού μας πλούτου αλλά και του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, τρεφόμαστε, κολυμπάμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας.
Ακολουθούν χαρακτηριστικές φωτογραφίες και to video από την συγκέντρωση:και το video με το ρεπορτάζ, τις ομιλίες και τις δηλώσεις:


Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες - Video: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo - TsirigoTV

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΚΟΡΕΡ)
Πηγή: ΤΣΙΡΙΓΟ FM 105,6

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-04-2014

Η αποστροφή του κ. Κουκούλη προς κάθε είδους κανονισμό και διαδικασία είναι γνωστή σε όλους. Δεν έχει τίποτε να πει για το γεγονός ότι δύο Δημοτικά Συμβούλια σύρονται και θα σύρονται για χρόνια στα Δικαστήρια για τις περιβόητες ανά την Ελλάδα παρατάσεις των επίδικων έργων με ευθύνη του ιδίου και της ομάδας διοίκησης του Δήμου; Αρκετά πια με την καραμέλα της δικομανίας! Ας δημοσιοποιήσει ο κ. Κουκούλης έστω και ΜΙΑ δικαστική ενέργεια που έπραξα ή ξεκίνησα ο ίδιος ως Πρόεδρος της Εγχωρίου Περιουσίας! Έστω και ΜΙΑ! Όλα τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Δεν μπορεί ο κ. Κουκούλης να αντιμετωπίσει ούτε τα επιχειρήματά μας, ούτε τις αναπτυξιακές μας προτάσεις που είναι δομημένες και μεθοδικές, ούτε την πολιτική μας κριτική για όσα δεν έπραξε εδώ και 7,5 χρόνια και γι΄ αυτό προσπαθεί να διασωθεί πολιτικά καταφεύγοντας σε προσωπικές επιθέσεις. 

Εάν υπήρξε ΑΠΟΛΥΣΗ υπαλλήλου, να βγει η ίδια η απολυθείσα υπάλληλος να το καταγγείλει δημόσια και μάλιστα να το αποδείξει και εγγράφως. Αυτή είναι η ταμπακιέρα! Εάν ο κ. Κουκούλης νομίζει ότι θα κάνουμε προγραφές και δημόσιο στιγματισμό ανθρώπων βασιζόμενοι μόνο σε φήμες, τότε κάνει φρικτό λάθος. Θα πράξουμε τα δέοντα ΜΟΝΟ εάν τα καταγγελλόμενα αποδειχθούν εγγράφως και υπάρχει όντως θέμα, το οποίο δεν θα είναι φημολογία, αλλά υπαρκτή πραγματικότητα. Και επειδή ο κ. Κουκούλης έχει λάβει καλή θεωρητική παιδεία, του υπενθυμίζουμε το γνωστό ρητό: «Μηδενί δίκην δικάσης πριν ΑΜΦΟΙΝ μύθον ακούσης». Η άποψη του κ. Κουκούλη είναι η μία όψη του νομίσματος. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ όλοι μας να ακούσουμε και την άλλη. Η δημόσια καταδίκη ανθρώπων, οι προγραφές και τα διαφόρων ειδών πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του συνδυασμού μας ή της νοοτροπίας που πρεσβεύουμε. Η συγκεκριμένη συμπολίτης μας, εξάλλου, εργάζεται εδώ και κάποιους μήνες στο Δήμο Κυθήρων με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πεντάμηνη κοινωφελή εργασία και έχει έμμισθη σχέση εργασίας με το Δημόσιο. 

Ας μας κοινοποιήσει, όμως, ο κ. Κουκούλης τα παρουσιολόγια της Ειδικής Συμβούλου του Δήμου που έχει έρθει στα Κύθηρα μόνο 3-4 φορές εδώ και 5 χρόνια, ας μας δείξει τι ακριβώς έχει κάνει η κυρία αυτή στο Δήμο και το νησί για να αμείβεται με σχεδόν 1.300€ το μήνα, ζώντας όμως στην Αθήνα και όχι στα Κύθηρα! Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο για το οποίο ουδέποτε έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις!

Ο δικός μας πολιτικός αγώνας θα γίνει μόνο με επιχειρήματα και προτάσεις, όχι με προσωπικές αήθεις επιθέσεις, όχι με δικαστήρια και απειλές, όχι με ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα σε υποψηφίους αντιπάλων συνδυασμών, ούτε φυσικά με την πολιτική εξαργύρωση στρατιωτικών "εξυπηρετήσεων". 

Στις 18 του Μάη ΟΛΑ αλλάζουν.

Στράτος Χαρχαλάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος
«Κύθηρα – Αντικύθηρα Καινούργια Μέρα»


Πηγή: Κύθηρα Αντικύθηρα καινούργια μέρα (facebook)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27.4.2014

Σε συνέχεια των δράσεών μας κατά της «εξουδετέρωσης» των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο, χτές 26/04 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Καψάλι Κυθήρων κατοίκων του νησιού. Στόχος ήταν να προϋπαντήσουμε το καϊκι "Άγιος Νικόλαος" (ήταν ένα από τα δύο καράβια  που είχαν "σπάσει" το εμπάργκο της Γάζας το 2008) το οποίο έκανε ενδιάμεση στάση στο νησί μας. 

Ο προορισμός  του είναι το λιμάνι των Σφακίων όπου σήμερα 27/04 πραγματοποιήθηκε παγκρήτια συγκέντρωση και συμβολικός αποκλεισμός του θαλάσσιου στενού της Γαύδου. 

Στο "Άγιος Νικόλαος" επιβιβάστηκαν 2 μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου  και 2 πολίτες για να παραβρεθούν σήμερα στη συγκέντρωση και στην εν πλώ διαμαρτυρία. Σε αυτό επέβαινε και ο κ Β. Πισσίας, (καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπεύθυνος εργαστηρίου διαχείρισης υδάτινων πόρων και με πολύπλευρη επιστημονική, κινηματική και οικολογική δράση) ο οποίος έκανε μία σύντομη ενημέρωση για την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη της συμμετοχής όλων των πολιτών. 

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε και η επιστημονική πληροφορία που πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τη δράση όλων μας, είναι ότι πουθενά και ουδέποτε έχει δοκιμαστεί η μέθοδος υδρόλυσης και εξουδετέρωσης των χημικών που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν στη θάλασσά μας. Αποτελούμε το πειραματόζωο, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί την ασφάλεια της όλης διαδικασίας γιατί πολύ απλά κανείς δεν την έχει εφαρμόσει έως τώρα.  

Ακόμα όμως κι αν όλα κυλήσουν ομαλά και η υδρόλυση πραγματοποιηθεί με  ασφάλεια και επιτυχία, ας αναλογιστούμε όλοι το κακό προηγούμενο που δημιουργείται για την περιοχή της Μεσογείου ως τόπου πρόσφορου για απόρριψη αποβλήτων καθώς και την συμβολική απαξίωσή της: είναι πχ ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη η ζημιά στον ευαίσθητο τουριστικό τομέα απλά και μόνο από τη φήμη για πιθανή χημική μόλυνση της θάλασσας.

Ώς Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου  ζητάμε τη στήριξη όλων -με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας- στην προσπάθειά να γλιτώσουμε τη θάλασσά μας από την καταστροφή. 

Υπογραφές συλλέγονται ήδη σε όλο το νησί, (παρακάτω επισυνάπτουμε και το ψήφισμα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δράσης και λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να μας στηρίξετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη της Επιτροπής στα εξής τηλέφωνα: 

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  6948 213460
ΦΑΤΣΕΑ ΧΡΥΣΑ  6974 112419
ΜΟΛΛΑ ΔΡΟΣΙΑ  6977 911975 
ΣΚΛΑΒΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ  6983 458536
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ  6944 382438
ΧΑΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  6944 164183 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  6946 364336 ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

18-04-2014 

Οι πολίτες των Κυθήρων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη «εξουδετέρωση» των χημικών όπλων της Συρίας στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, ανοικτά των ακτών των Κυθήρων, και απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση, που σήμερα έχει την Προεδρία της Ε.Ε., να θέσει βέτο κατά της απόφασης αυτής του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, με ταυτόχρονη παρέμβασή της στον Ο.Η.Ε.

   Η «εξουδετέρωση των χημικών» αποτελεί μέγιστη περιβαλλοντική απειλή για το κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, ενός από τα πιο ευαίσθητα και πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη, γιατί ακόμα και αν οι μέθοδοι που έχουν επιλεγεί για την καταστροφή των χημικών όπλων είναι ασφαλείς από χημική άποψη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ατυχήματος (πχ. διαφυγή αερίου) ή ακόμα και την αποτυχία πλήρους καταστροφής όλης αυτής της ποσότητας όπλων. 

   Εκτός από το θαλάσσιο περιβάλλον που θα καταστραφεί μόνιμα σε ενδεχόμενο ατυχήματος, τα θαλάσσια ρεύματα είναι βέβαιο ότι θα μεταφέρουν τις τοξικές ουσίες στα γειτονικά παράλια, (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Κύθηρα), με επιπτώσεις στην υγεία των λαών που κατοικούν στα παράλια, στις οικονομίες των περιοχών αυτών (αλιεία, τουρισμός), αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

   Όπως επισημαίνουν καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων: «ό,τι χημικό, έστω και μη τοξικό, πέφτει στη θάλασσα, και δεν ανήκει στα συστατικά της, θεωρείται απρόβλεπτο για τις συνέπειες του».  

   Δεν θα δεχθούμε την όποια απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, Εθνικού ή Διεθνούς, που λαμβάνεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια τόσο σοβαρή απόφαση που θα πλήξει την ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντικά, με μεγάλο αριθμό διερχόμενων πλοίων, θάλασσα της περιοχής των Κυθήρων.  

   Πιστεύουμε ότι μπορούν να εξευρεθούν ορθολογικότερες λύσεις στο πρόβλημα, όπως η διάθεση των προϊόντων της εξουδετέρωσης σε επίγειες ειδικές εγκαταστάσεις στις χώρες παραγωγούς χημικών, που έχουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία. 

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου 

Συντονιστική ομάδα: 

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  6948 213460 / marialogotheti83@hotmail.com 
ΦΑΤΣΕΑ ΧΡΥΣΑ  6974 112419 / fxphoto@hotmail.com 
ΜΟΛΛΑ ΔΡΟΣΙΑ  6977 911975 /  drosia@teemail.gr 
ΣΚΛΑΒΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ  6983 458536 / vrettossk@gmail.com 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ  6944 382438 / billakism@yahoo.com 
ΧΑΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  6944 164183 / harry@tzortzopoulos-estate.gr  
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  6946 364336 / p_coroneos@hotmail.com

Φωτογραφίες: Χρύσα Φατσέα
Πηγή: Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά της Εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου