Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ως γνωστόν το νησί εξυπηρετείται από δύο παιδικούς σταθμούς, αυτούς της Χώρας και του Ποταμού. Τον Μάρτιο του 2011 το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των παιδικών σταθμών συγχωνεύθηκε(λόγω Καλλικράτη) με το ΝΠΔΔ του πνευματικού κέντρου του Δήμου Κυθήρων σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων». Ορίσθηκε 11-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και τοποθετήθηκε πρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Λεοντσίνης.
Γύρω στα τέλη Νοεμβρίου 2011 ο κ. πρόεδρος υπέγραψε διαπιστωτικές πράξεις και οι δύο έμπειρες διευθύντριες των παιδικών σταθμών απολύθηκαν λόγω εφεδρείας και λόγω συνταξιοδότησης. Αν ωστόσο δεν είχε επιδειχθεί τόση σπουδή και αν απλά αναμενόταν η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών, οι δύο διευθύντριες θα μπορούσαν να βρίσκονται ακόμα στη θέση τους και οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργούν απρόσκοπτα.
Από τότε μέχρι και σήμερα καμία μέριμνα δεν λήφθηκε για την αντικατάσταση με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο των απολυθέντων διευθυντριών. Έτσι οι δύο παιδικοί σταθμοί άρχισαν να έχουν προβλήματα, τόσο διότι δεν λειτουργούσαν πλέον νόμιμα, όσο και διότι δεν είχαν επαρκές προσωπικό. Ο σταθμός του Ποταμού λειτουργεί ακόμα και σήμερα μόνον με μία υπάλληλο, η οποία καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταπεξέρχεται στα καθήκοντά της, μόνον και μόνον για να μην κλείσει ο σταθμός. Σημειωτέον ότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκεια 11 μηνών. Δυστυχώς η δημοτική Αρχή από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και πρόσφατα ουδόλως αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα.
Στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ των παιδικών σταθμών την περασμένη Τρίτη 22/05, πρώτο θέμα -ψηφίστηκε ομόφωνα- ήταν το αίτημα για πρόσληψη δύο ατόμων με την ειδικότητα του βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση 11 μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των δύο σταθμών.
Το δεύτερο θέμα ήταν η αίτηση της κ. Ελπίδας Μαριάτου με την οποία δηλώνει ότι δέχεται να αποσπασθεί από το νοσοκομείο- που εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός- στον παιδικό σταθμό του Ποταμού ώστε να συμβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του και στο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος να κλείσει ο σταθμός. Για να γίνει μια τέτοια απόσπαση πρέπει να το ζητήσει ο Δήμος. Και ενώ αυτό για κάθε καλόπιστο παρατηρητή φαίνεται να αποτελεί μία ανέλπιστη και εξαιρετικά επιθυμητή λύση για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο παιδικός σταθμός του Ποταμού, ο κ. Πρόεδρος απέσυρε το θέμα, δεν επέτρεψε τη συζήτησή του και δεν δέχθηκε να το θέσει σε ψηφοφορία, παρ’ ότι του ζητήθηκε επίμονα από παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. Το αιτιολογικό που προέβαλλε ήταν ότι, λόγω προεκλογικής περιόδου, δεν επιτρέπονται προσλήψεις, αποσπάσεις κλπ, επί τη βάσει σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης!!! Βέβαια λίγα λεπτά πριν, αυτό δεν τον εμπόδισε να εισηγηθεί και να ψηφίσει την πρόσληψη του προσωπικού των 11-μηνων συμβάσεων. Η απαγόρευση, κατά την άποψη του κ. Προέδρου, ίσχυε μόνον για το αίτημα της κ. Μαριάτου!!
Ωστόσο η σχετική εγκύκλιος αναφέρει επί λέξει ότι, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται «η έκδοση πράξεων» προσλήψεων, αποσπάσεων κλπ. Το Δ.Σ δεν εκδίδει πράξεις προσλήψεων, αποσπάσεων κλπ, απλά υποβάλλει τα αιτήματα και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια μετά από αρκετό χρόνο προβαίνουν στην έκδοση της σχετικής πράξης. Και πουθενά δεν αναφέρει η εγκύκλιος ότι απαγορεύεται η υποβολή του αιτήματος.
Έτσι με την αυθαίρετη αυτή ενέργεια του κ. Προέδρου παρατείνεται η δυσλειτουργία του σταθμού του Ποταμού και ενδεχομένως απειλείται και το κλείσιμό του. Άλλος ένας κακός χειρισμός εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, άλλη μία περίπτωση που θυσιάζεται το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου στο βωμό των σκοπιμοτήτων. Άλλη μια φορά που οι πολίτες πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους.

Δημήτρης Φατσέας
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου