Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ - ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η Δημοτική Αρχή επικαλούμενη την οικονομική δυσπραγία της εποχής, αποφάσισε την μεταστέγαση των δύο παιδικών σταθμών Χώρας και Ποταμού στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου Φρατσίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσει τα ενοίκια των 5.000€ στον Ποταμό και 9.000€ στη Χώρα που πληρώνει για τα δύο κτήρια των παιδικών σταθμών που έχει μισθωμένα. Από πλευράς προσωπικού δεν πρόκειται να εξοικονομήσει τίποτα, καθώς σύμφωνα με το νόμο (Υ.Α 16055/2002, ΦΕΚ497 Β) για τα 36 παιδάκια που φοιτούν και στους δύο σταθμούς απαιτούνται υποχρεωτικά δύο νηπιαγωγοί, ενώ αν οι σταθμοί λειτουργούν ξεχωριστά, όπως τώρα, απαιτούνται πάλι δύο, ένας για κάθε σταθμό. Είναι γνωστό βέβαια ότι εδώ και ένα χρόνο, μετά την συνταξιοδότηση των δύο διευθυντριών, δεν υπηρετεί καμία νηπιαγωγός στους παιδικούς σταθμούς!!!
Και ενώ το κτήριο των Φρατσίων μπορεί να γίνει κατάλληλο να φιλοξενήσει τα παιδιά, με ορισμένες απαραίτητες μετατροπές και εργασίες (θέρμανση, τουαλέτες, χωρίσματα, πλακάκια κλπ), το σοβαρότερο πρόβλημα είναι, ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν  χωρίς  τις προβλεπόμενες από το νόμο παιδαγωγούς(νηπιαγωγούς ή βρεφονηπιοκόμους), και συνεπώς οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν νόμιμα και δεν υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια για τα παιδιά.
Η νομοθεσία, ωστόσο, δίνει την ευχέρεια στους Δήμους να στελεχώσουν τους παιδικούς σταθμούς με το απαραίτητο παιδαγωγικό προσωπικό. Για παράδειγμα με το έγγραφο αρ. πρωτ. 23195/16-5-2011 το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει στο Δήμο Κυθήρων ότι εγκρίνει την πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και στη συνέχεια αναφέρει:        «…ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών, θα γίνει από το οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα Δ.Σ των Ν.Π.Δ.Δ.… με προτεραιότητα στη κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, παιδικών σταθμών, ναυαγοσωστών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις ….για χρονικό διάστημα έως οχτώ (8)μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, με εξαίρεση τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που η χρονική διάρκεια είναι ίση με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος.» δηλ. έντεκα (11 )μήνες. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νεαρές δημότισσες που έχουν τα νόμιμα προσόντα και αναζητούν εργασία, το γεγονός αυτό ουδόλως αξιοποιήθηκε από το Δήμο.
Θέμα πρώτης προτεραιότητας λοιπόν είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ των παιδικών σταθμών να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση την πρόσληψη δύο παιδαγωγών για την στελέχωση των σταθμών.
Σημειώνουμε ότι υπάρχουν και  προκηρύσσονται κατά καιρούς από το Υπουργείο Ανάπτυξης ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ 2007-2013), όπως αυτό με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την επιδότηση μητέρων για την εγγραφή των παιδιών τους σε παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς,(έληξε 23/7/2012), το οποίο ενώ πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα αξιοποίησαν, εισπράττοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρασε δυστυχώς απαρατήρητο από το Δήμο Κυθήρων.
Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η μεταφορά των μικρών παιδιών, ιδιαίτερα από τα μακρινότερα σημεία, δηλ. από το βόρειο τμήμα του νησιού. Η μεταφορά από τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τέσσερα δρομολόγια την ημέρα,  είναι απαγορευτική. Η απώλεια χρόνου και χρήματος καθιστά πρακτικά αδύνατη μια τέτοια μετακίνηση σε καθημερινή βάση, καθώς το έξοδο του καυσίμου προσεγγίζει τα 250€ μηνιαίως. Αν προστεθούν και τα τροφεία (μέχρι τώρα ήταν 60-90€) τότε ένα ποσό 300-350€ μηνιαίως πόσοι μπορούν να το δίνουν; Αλλά και αυτοί που μπορούν θα προτιμήσουν να διαθέτουν το ποσό αυτό ιδιωτικά προσλαμβάνοντας κατάλληλο πρόσωπο στο σπίτι από το να υποβάλλονται στην καθημερινή ταλαιπωρία της μεταφοράς.
 Ακόμα και η εκ περιτροπής μεταφορά των παιδιών από τους γονείς, θα συναντήσει διάφορα εμπόδια, όπως έχει καταγράψει η εμπειρία από άλλες περιοχές, και σταδιακά θα εγκαταλειφτεί.
Έτσι λοιπόν οι παιδικοί σταθμοί θα κινδυνεύσουν να κλείσουν από την αδυναμία προσέλευσης των μικρών παιδιών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να είναι βιώσιμη η λύση της μεταστέγασης θα πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος,  αξιοποιώντας όλους τους οικονομικούς πόρους, αφ’ ενός να εξασφαλίσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού δύο ατόμων  ειδικότητας ΠΕ νηπιαγωγού/βρεφονηπιοκόμου και αφ’ ετέρου να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών στο νέο κτήριο του παιδικού.
Οι σημερινοί προϋπολογισμοί των παιδικών σταθμών είναι της τάξεως των 200.000€, ποσόν που κρίνεται επαρκές για τη λειτουργία τους.
 Αν ο Δήμος αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών, τότε ίσως είναι προτιμότερο η μεταστέγαση στα Φράτσια να ισχύσει μόνον για τον παιδικό της Χώρας, ενώ να παραμείνει ως έχει ο παιδικός του Ποταμού, αφού η δαπάνη του ενοικίου των 5.000€ είναι ασύγκριτα κατώτερη από το κόστος της μεταφοράς και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί, το ποσό αυτό, το κλείσιμο ενός σταθμού.
Το ζήτημα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών αποτελεί πολύ σημαντική και ευαίσθητη κοινωνική παροχή προς την εργαζόμενη μητέρα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και την εξαντλητική προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων.

Πηγή: Δημήτρης Φατσέας
            Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου