Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τα εμβάσματα στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι με αφορά καλύπτονται απολύτως από τις φορολογικές μου δηλώσεις τις οποίες ήδη προσκόμισα στις φορολογικές αρχές της χώρας. Στάλθηκαν για λόγους σπουδών και υγείας οικείων μου προσώπων. Μετά την εξυπηρέτηση των εν λόγω αναγκών το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού επέστρεψε στην Ελλάδα.Μαρία Ρεπούση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου