Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Η ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΡΧΕΣ

Πιστή στις αρχές της και στην υπόσχεση που έδωσε την επαύριον των εκλογών του 2010, η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία ανακοινώνει την απόφασή της να συμμετάσχει στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία ως η μοναδική πραγματική και διαχρονική παράταξη, συσταθείσα γύρω από κοινές αξίες, ιδέες και αρχές, με συνεχή παρέμβαση στα κοινά και έχοντας ουσιαστικά λειτουργήσει ως μόνη αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία τρία χρόνια, αισθάνεται την υποχρέωση και την ευθύνη να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού πόλου διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων.

Οι βασικοί άξονες οι οποίοι διέπουν την απόφαση αυτήν και οι οποίοι δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην κίνησή μας, αλλά και όσους ενδεχομένως συστρατευθούν, είναι οι κάτωθι:

1.   Η επανατοποθέτηση στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης της παρεξηγημένης έννοιας του πατριωτισμού ως υποταγής της προσωπικής φιλοδοξίας στο κοινό συμφέρον του τόπου.
2.   Η ορθολογική διαχείριση του Δήμου με βάση τις σύγχρονες αρχές διοίκησης, με σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και με απόλυτα αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία.
3.   Η υπεύθυνη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων του Δήμου, παράλληλα με την εξεύρεση και εκμετάλλευση καινούργιων πηγών χρηματοδότησης.
4.   Η λειτουργία της δημοτικής αρχής με πραγματικά συλλογικές διαδικασίες και ο καταμερισμός ουσιαστικών ευθυνών και έργου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.
5.   Η αποτελεσματικότερη δυνατόν συνεργασία με κάθε άτομο, οργανισμό και φορέα δυνάμενο να συμβάλλει στο δύσκολο έργο της διαχείρισης και ανάπτυξης των νησιών, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των αντιπροσώπων άλλων δημοτικών παρατάξεων, εκλεγμένων ή μη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη στενή συνεργασία με την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας όπως αυτή σήμερα εκπροσωπείται.
6.   Η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, και ο τακτικός και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
7.   Η άμεση συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα χρησιμεύσουν για την ταχύτατη κατάρτιση σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης, τόσο μεσοπρόθεσμης όσο και μακροπρόθεσμης.

Κάθε Κυθήριος και Αντικυθήριος που συμμερίζεται τις παραπάνω αρχές καλείται να στηρίξει την προσπάθειά μας για την αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στα νησιά μας και να συμπαραταχθεί μαζί μας, ώστε το πολιτικό κενό εκπροσώπησης, το οποίο έχει προκληθεί από την πασιφανή αδυναμία διοίκησης της παρούσης δημοτικής αρχής, να βρει ενιαία, σοβαρή και αποτελεσματική έκφραση.Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία
Δελτίο Τύπου 23.2.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου