Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ - Η ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Κυθήριες και Κυθήριοι,

Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι η κτηνοτροφία αποτελεί νευραλγικό παράγοντα της τοπικής μας οικονομίας, που δυστυχώς δεν έχει ενισχυθεί όσο θα έπρεπε. Κορυφαία προϋπόθεση για να πάει μπροστά η κτηνοτροφία στα Κύθηρα είναι η άμεση ίδρυση και λειτουργία ΣΦΑΓΕΙΩΝ, που μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Π.Δ.23/2014, καθίσταται πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν, αφού πλέον ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις που θέτει ο Νόμος, απαιτήσεις που μέχρι σήμερα καθιστούσαν απαγορευτική κάθε σχετική επένδυση στα Κύθηρα αλλά και σε άλλα παρόμοια νησιά.
 

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας είναι εξόχως ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό και έχει ασχοληθεί ενεργά εδώ και αρκετό καιρό. Για το λόγο αυτό στον ισχύοντα Προϋπολογισμό μας του έτους 2014 έχουμε προβλέψει ποσόν 10.000€ για την εκπόνηση των σχετικών μελετών ίδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον μελετητή και που η Εγχώριος με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα παραχωρήσει, συμμετέχοντας ίσως και στη σχετική επένδυση. Στόχος μας είναι, τα σχετικά κτηνοτροφικά προϊόντα (που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εξαίρετης ποιότητος) να μπορούν να τυποποιηθούν και να πιστοποιηθούν προκειμένου να διατεθούν στην αγορά με ελκυστικό και ποιοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι παραγωγοί και η τοπική οικονομία. Πάντα σε συνεννόηση με τους τοπικούς παράγωγους και φορείς, η γνώμη των οποίων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ζητηθεί δημοσίως η υποβολή προσφορών από εξειδικευμένους μελετητές, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας που γνωρίζουμε πως είναι πάντα στο πλευρό μας. 

Για ό,τι νεότερο θα σας κρατούμε ενήμερους.

Στράτος Χαρχαλάκης
Πρόεδρος Εγχωρίου Περιουσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου