Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΘΗΡΩΝ κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

Ἐν Κυθήροις τῇ 6ῃ Ἰουλίου 2017
Ἀριθ. Πρωτ.: 524

Ἀξιότιμον Κύριον
Παναγιώτην Κουρουμπλῆν
Ὑπουργόν Ναυτιλίας &
Νησιωτικῆς Πολιτικῆς
Ἀκτή Βασιλειάδη 
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  
Ὑπουργέ μου,
Μή δυνάμενος ὡς Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων νά μείνω ἀμέτοχος καί ἀσυγκίνητος πρό τοῦ δράματος, τό ὁποῖο προκαλεῖ ἡ ἀκινητοποίησις τοῦ Περιφερειακοῦ πλοίου ΒΙΤΣΕΝΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ καί οἱ ἀλλεπάλληλες ἀναβολές καί ματαιώσεις τῶν προγραμμάτων ἐκκινήσεώς του, μέ ἀνυπολόγιστη ζημιά στήν τουριστική κίνησι τῶν νησιῶν μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί μεγάλη βλάβη τῆς ἐμπορικῆς κινήσεως, σέ περίοδο αἰχμῆς, σᾶς παρακαλῶ θερμότατα νά παρέμβητε δυναμικά οὕτως, ὥστε νά διευθετηθῆ τό συντομώτερο τό ὀξύτατο αὐτό συγκοινωνιακό πρόβλημα.
Καί ἐάν τό περιφερειακό μας πλοῖο ἀδυνατεῖ νά συνεχίση λόγῳ ἀθεράπευτης βλάβης, ὅπως ἀκούεται, πολύ σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀντικατασταθῆ τό συντομότερο.
Παράκλησι ἔνθερμη ὑποβάλλουμε νά εἰσακουσθῆ τό αἴτημα τῶν ἀκριτικῶν πρός νότον νησιῶν μας.

Μέ τιμή καί εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πηγή: imkythiron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου