Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Ελαφονήσου κα Λιάρου Ευσταθία, ασκεί πλέον καθήκοντα Δημάρχου, μέχρι τη λήξη της αργίας του Δημάρχου που του επιβλήθηκε με την με αριθμό 32/14-06-2017 απόφαση του εκτελούντος καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Συγκεκριμένα στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 2 Ιουλίου στην Ελαφόνησο παρουσία του Δημάρχου Χαράλαμπου Λιάρου, μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η «Αναπλήρωση του Δημάρχου Ελαφονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν.3463/2006 Αριθ.Αποφ. 46./2017».
Μετά από την εισήγηση του Δημάρχου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για τον ορισμό της Αντιδημάρχου που θα ασκήσει τα καθήκοντα του ∆ημάρχου Ελαφονήσου, για το διάστημα που θα διαρκεί η αργία του. Έτσι αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ορίσει την Αντιδήμαρχο κα Λιάρου Ευσταθία, με αναπληρώτριά της, για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Λιάρου Μέντη Σταυρούλα.

Πηγή: apela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου