Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29.10.2018


Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 29/10/2018 στο Δημαρχείο Κυθήρων την σύμβαση για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων» με τελική δαπάνη μετά την επιτευχθείσα έκπτωση1.891.576,00€ με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», μετά από σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Δήμος Κυθήρων, χάρη και στην ενεργό συμμετοχή των τεχνικών μας συμβούλων, και αξιολογήθηκε θετικά. Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την επίβλεψη του δικτύου και την εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Μέσω του συστήματος αυτού θα είναι εφικτή η παρακολούθηση από την έδρα του Δήμου της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου (φυσικοχημικοί παράμετροι νερού, παροχές, πιέσεις, καταναλώσεις) και ο ενεργός έλεγχος των διαρροών με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση θραύσεων οι οποίες θα εντοπίζονται εγκαίρως.
Το έργο περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα, την προμήθεια και εγκατάσταση:
- Εξοπλισμού σε 51 Δεξαμενές και Γεωτρήσεις (το σύνολο, δηλαδή) του Δικτύου Ύδρευσης των Κυθήρων. Ο εξοπλισμός αυτός επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους), συγκεντρώνει τα δεδομένα αυτά και τα αποστέλλει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον Δήμο. Ο εξοπλισμός, επίσης, επιτρέπει την αυτόματη χλωρίωση του νερού ανάλογα με τις μετρήσεις που λαμβάνει βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του νερού. Τέλος, σε συγκεκριμένα σημεία θα εγκατασταθούν και φίλτρα αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης.
Ειδικότερα θα επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους σταθμούς τα εξής δεδομένα:
> Στάθμες και παροχές δεξαμενών,
> Πιέσεις και Παροχές αγωγών σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις του δικτύου,
> Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού στις δεξαμενές τροφοδοσίας του δικτύου,
> Ηλεκτρικά μεγέθη ενεργών στοιχείων (αντλίες),
> Καταστάσεις λειτουργίας ενεργών στοιχείων (ON-OFF, βλάβες θερμικών, διακοπές ρεύματος κτλ) και
> Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.
- Εξοπλισμού για την δημιουργία Κέντρου Ελέγχου του συνολικού συστήματος, στο οποίο  θα συγκεντρώνονται το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς και θα χρησιμοποιείται για την εποπτική παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεων.
- Φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνει ένα (1) ακουστικό γαιόφωνο, ένα (1) ψηφιακό συσχετιστή, πέντε (5) διατάξεις ακουστικής καταγραφής θορύβου διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό και μία (1) διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
Η αυτόματη καταγραφή των διαφόρων χαρακτηριστικών του δικτύου, η τηλεμετάδοση τους στο Κέντρο Ελέγχου και ο τηλεχειρισμός των συστημάτων, θα επιτρέψει στην υποστελεχωμένη Υπηρεσία του Δήμου να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει γρηγορότερα και καλύτερα τα προβλήματα που εμφανίζονται. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, την μείωση των διαρροών, την βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι συμπληρωματικό με το έργο"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ" (συνολικού προϋπολογισμού 1.750.508,00€), το οποίο αναμένεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το έργο αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, στηνπρομήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ψηφιακών υδρομετρητών για το σύνολο των καταναλωτών των Κυθήρων(περίπου 4.500) που θα επιτρέψουν την σχεδόν αυτόματη καταμέτρηση των ενδείξεων και τη συνακόλουθη έγκαιρη έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν τόσο στον περιορισμό των απωλειών όσο και στην δραστική μείωση της σημερινής αδυναμίας του Δήμου να ελέγξει ουσιαστικά τους μη λειτουργικούς υδρομετρητές αλλά και τις μη νόμιμες επεμβάσεις σε αρκετούς από αυτούς.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων το σύστημα ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στο σύνολο του, με συνέπεια τον άμεσο εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών, την μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού και την μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου.
Η μέριμνα της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση αλλά και την αύξηση των ποσοτήτων παρεχόμενου νερού στο νησί είναι διαρκής. Εντός Νοεμβρίου ξεκινούν οι 3 νέες υδρευτικές γεωτρήσεις, ενώ σύντομα υπογράφεται η σύμβαση για επιπλέον 4. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες για το έργο συλλογής νερού στις Όχελλες, κόστους 1.720.000,00€, όπου προβλέπεται η κατασκευή ταμιευτήρα νερού 5.000 κυβικών και η μεταφορά του μέχρι τη θέση «Άγιος Ηλίας» στον Ποταμό, ένα έργο που θα λύσει οριστικά τα προβλήματα επάρκειας ύδατος σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
Για το έργο αυτό ο Δήμος μας θα αναζητήσει χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου