Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.10.2018


Α. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κυθήρων
Μετά από σχεδόν 4 χρόνια επίμονων και πιεστικών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής προς κάθε αρμόδιο και κατεύθυνση, για πρώτη φορά από ιδρύσεώς του το 1999, ο Δήμος Κυθήρων θα προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Στην ίδια προκήρυξη, που εστάλη ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ με τον αριθμό 10Κ/2018, περιλαμβάνονται επίσης 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού για την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μετά την θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμος μας μπορεί πλέον να ευελπιστεί σε ακόμα καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, αφού όχι μόνο θα ενισχυθεί με απαραίτητο μόνιμο προσωπικό σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα θα παύσει να ασκεί όλες τις ταμειακές και οικονομικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, η οποία πλέον αποκτά δικό της μόνιμο προσωπικό και θα μπορέσει να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ γνώριζε ότι θα σημειωθούν μαζικές συνταξιοδοτήσεις προσωπικού στο Δήμο (8 υπάλληλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2014 μέχρι σήμερα), δεν φρόντισε ώστε να προσληφθεί νέο διοικητικό προσωπικό και μάλιστα δεν εκμεταλλεύθηκε τις ευνοϊκές περιστάσεις που υπήρχαν σχεδόν στο σύνολο της θητείας της για προσλήψεις σε νησιωτικούς Δήμους, με αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμος μας να προσπαθεί να λειτουργήσει με το λιγότερο προσωπικό στην ιστορία του. Η σοβαρή αυτή παράλειψη δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία όχι μόνο έχει συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, αλλά η γραφειοκρατία έχει τετραπλασιαστεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασφυξία στη λειτουργία των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι μια από τις θετικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και προέκυψε μετά από μεθοδικές κινήσεις της Δημοτικής Αρχής και συλλογική προσπάθεια όλων των νησιωτικών Δήμων, καθώς και με την υποστήριξη της διοίκησης της Εγχωρίου Περιουσίας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην προκήρυξη. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που προσλήφθηκε μόνιμο προσωπικό διοικητικών υπηρεσιών στο Δήμο μας ήταν το 1998, όταν λόγω του Νόμο Καποδίστρια ο Δήμος Κυθήρων προικοδοτήθηκε με 3 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 2 αποχώρησαν με μετάταξη. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής και πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.asep.gr:
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ:
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- 1 θέση ΠΕ Χημικών Μηχανικών
- 1 θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΕΕΠΚΑ:
- 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
- 1 θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
Παράλληλα, αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την μόνιμη πρόσληψη προσωπικού στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος Κυθήρων δεν είχε συμπεριληφθεί στην προκήρυξη 3Κ/2018. Μέσω της προκήρυξης αυτής θα καλυφθούν 9 θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
- 4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
- 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
- 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
- 1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
Β. Προσλήψεις προσωπικού για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Κυθήρων
Ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κυθήρων, που χρηματοδοτούνται με 243.360,00€ μέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττικής. Φορέας διαχείρισης της πράξης είναι το «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών – ΕΠΕΚΑ», το οποίο έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη για τηνκάλυψη τεσσάρων θέσεων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 12 μηνών και με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος της χρηματοδοτούμενης πράξης. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:
- 2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- 1 θέση ΠΕ Φαρμακοποιών
- 1 θέση ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Η δράση θα περιλαμβάνει τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, τα οποία θα στεγαστούν στο κτίριο της Κοινότητας Φρατσίων. Πληροφορίες για τις προσλήψεις παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.epeka.gr.
Γ. Προσλήψεις Προσωπικού Κοινωφελούς Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησαν οι προσλήψεις των είκοσι (20) ατόμων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δήμο Κυθήρων για διάρκεια 8 μηνών. Οι θέσεις είναι αυξημένες για το Δήμο μας κατά 8 συνολικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Το προς πρόσληψη προσωπικό θα ανακουφίσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των μονίμων προσλήψεων που αναμένονται μέσω ΑΣΕΠ.Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
- 1 θέση ΤΕ Δομικών Έργων
- 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού
- 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
- 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βιβλιοθήκης
- 2 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων/Γενικών Καθηκόντων Σχολείων/Εποπτών Καθαριότητας/Σχολικών Βοηθών
- 2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού
- 2 θέσεις ΥΕ Εργατών Πρασίνου
- 2 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
- 4 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας
Δ. Νέα Υπάλληλος στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου
Βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία μετάταξης νέας υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων από το Δήμο Κηφισίας στο Νομικό Πρόσωπο «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κύθηρων». Την όλη διαδικασία ολοκλήρωσε με επιτυχία το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τον Πρόεδρό του κ. Ματθαίο Αγγελιουδάκη. Υπενθυμίζουμε ότι το 2018, για πρώτη φορά, ο Δήμος μας διπλασίασε την ετήσια χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. η οποία πλέον φτάνει τις 100.000€ προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επαρκή τρόπο όλες οι απαραίτητες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία πλέον θα λειτουργεί καθημερινά καθώς θα προσληφθούν 2 υπάλληλοι για την Βιβλιοθήκη από την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ για διάστημα 8 μηνών. 
Ε. Νέα καθήκοντα υπαλλήλων του Δήμου – Οικονομική Κατάσταση
Από 1η Οκτωβρίου 2018 ισχύει η απόφαση του Δημάρχου με α/α 578/2018 με την οποία γίνεται ανακατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το σύνολο του προσωπικού του Δήμου Κυθήρων. Με την ανακατανομή επιχειρείται μια ορθολογικότερη αντιμετώπιση σε κομβικούς τομείς όπως είναι τα έσοδα, η δημοτική περιουσία και κυρίως το καίριο για τη λειτουργία του Δήμου τμήμα των προμηθειών και υπηρεσιών, το οποίο ενισχύεται σημαντικά.
Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας υπέστη την μεγαλύτερη μείωση προσωπικού από ιδρύσεώς του το 1998. Παράλληλα, η γραφειοκρατία τετραπλασιάστηκε κυρίως μετά την εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 και του Π.Δ. 80/2016, ενώ το σύνολο των διαδικασιών για την δημοπράτηση και εκτέλεση έργων έγιναν πολύπλοκες αντί να απλοποιούνται. Έτσι, 14 μόνο υπάλληλοι διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών (έναντι των σχεδόν 30 που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου που πλέον απαγορεύονται), καλούνται να κρατήσουν το Δήμο όρθιο, να βεβαιώσουν και να εισπράξουν έσοδα, να πραγματοποιήσουν τις αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών, να εξυπηρετήσουν το ΚΕΠ, το Ληξιαρχείο και το Δημοτολόγιο, να δημοπρατήσουν το μεγάλο αριθμό έργων που εκτελούνται και να ασκήσουν καθήκοντα υπέρμετρα των δυνάμεών τους. Συνεπώς, η επικείμενη διενέργεια των 2 διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για συνολικά 14 νέες προσλήψεις σε διοικητικές, οικονομικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, αλλά και η εποχιακή ενίσχυση με προσωπικό μέσω του ΟΑΕΔ και των Κοινωνικών Προγραμμάτων, αποτελούν παραπάνω από θετική εξέλιξη για την πορεία του Δήμου μας. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι παρά την πρωτοφανή έλλειψη προσωπικού, ο Δήμος μας για το έτος 2018 έχει κατορθώσει (μέχρι 28-09):
- Να πραγματοποιήσει πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 1.700.000€.
- Να εκτοξεύσει το ταμειακό υπόλοιπο για πρώτη φορά πάνω από τα 4.000.000€ χωρίς να διατηρεί καμία δανειακή ή χρηματοπιστωτική υποχρέωση.
- Να δημοπρατεί διαρκώς μικρά και μεγάλα έργα με πηγή χρηματοδότησης τόσο τους ίδιους πόρους όσο και πόρους του ΕΣΠΑ και της Περιφέρειας που τα προηγούμενα χρόνια ελάχιστα αφορούσαν τα Κύθηρα. Εκτελούνται και δημοπρατούνται έργα πολλών εκατομμυρίων που αναμένονταν επί δεκαετίες και για πολλά από αυτά είχαν δοθεί πλασματικές υποσχέσεις, όπως (εντελώς ενδεικτικά) το νέο αθλητικό κέντρο στο Μανιτοχώρι (510.000€ - Περιφέρεια) που δημοπρατήθηκε στις 25/9 και η μελέτη υπήρχε από το 2004, το νέο δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Πελαγίας (3.100.000€ – Περιφέρεια) που οι μελέτες ήταν ολοκληρωμένες από το 2003 και δημοπρατείται άμεσα, το μεγάλο έργο του οδικού δικτύου (2.475.000€ - Περιφέρεια), τις αναπλάσεις στα Μητάτα, τα Φράτσια, τα Σκλαβιάνικα, το Belvedere κ.λπ. που μέχρι σήμερα μόνο στα χαρτιά έμεναν και τόσα άλλα έργα και δράσεις χάρη και στους εξαίρετους τεχνικούς συμβούλους που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή και φέρνουν ορατά αποτελέσματα. 
- Να συνεχίζει απρόσκοπτα την εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση νέων μικρών, μεσαίων και μεγάλης έκτασης έργων, που θα ενταχθούν στους επόμενους προϋπολογισμούς. Η διαδικασία εκπόνησης μελετών και ωρίμανσης των έργων δεν είναι απλή υπόθεση, απαιτεί προσωπικό, αυξημένη γραφειοκρατία, δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης κ.λπ. και για έναν μικρό και υποστελεχωμένο Δήμο όπως ο δικός μας είναι σίγουρα θετικό το ότι κατορθώνει να εκτελεί σε υψηλό βαθμό το τεχνικό του πρόγραμμα προς όφελος των δημοτών. Ο Δήμος Κυθήρων έχει τις περισσότερες δημοπρατήσεις έργων από όλους τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων και αυτό αποτελεί επιτυχία που θα συνεχίσουμε.

Πηγή: kythira.gr
Κολάζ: Παναγιώτης Μπαχτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου