Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.12.2017

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης των ακόλουθων έργων:
1. "Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ποταμού". Το έργο συμπεριλήφθηκε αρχικά στον προγραμματισμό του 2015, όμως η δημοπράτησή του ακυρώθηκε 2 φορές. Την πρώτη εξαιτίας υπολογιστικού λάθους στη μελέτη και τη δεύτερη λόγω των συντριπτικών αλλαγών που επέφερε στα δημοτικά και δημόσια έργα ο Νόμος 4412/2016, που ισοπέδωσε για σχεδόν ένα χρόνο τον δημοτικό προγραμματισμό όλων των Δήμων της Χώρας. Το έργο δημοπρατήθηκε τελικά στον Πειραιά εντός του 2017 και απέσπασε πολύ μεγάλη έκπτωση (39,24%), γεγονός που σημαίνει ότι θα εκτελεστεί με 124.172,16€ έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€. Ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ κ. Μάρκος Νικόλαος και η προθεσμία ολοκλήρωσής του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου μας.
Στο έργο περιλαμβάνεται η πλήρης ανακαίνιση (εσωτερικά και εξωτερικά) του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού και συγκεκριμένα:
- Καθαιρέσεις πλακιδίων, επιχρισμάτων, κουφωμάτων
- Αντικατάσταση των τοποθέτηση ιδίου τύπου ξύλινων κουφωμάτων (χρώμα γκρι-γαλάζιο)
- Τοιχοποιίες από πλινθοδομές στον Ά όροφο για την κατασκευή WC
- Νέα επιχρίσματα
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση πλακιδίων
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής
- Χρωματισμοί επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά
- Αντικατάσταση υδρορροών
- Επισκευή μόνωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικού φωτισμού

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει:
- Την μετατροπή της κεντρικής αίθουσας του πρώτου ορόφου σε σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και τελετών.
- Την μόνιμη έκθεση του λειτουργικού μοντέλου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων στην δυτική αίθουσα του πρώτου ορόφου. Το μοντέλο του Μηχανισμού από Plexiglass έχει δωρηθεί στο Δήμο μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα αποτελέσει μόνιμο πόλο έλξης στον Ποταμό για όλους τους επισκέπτες του νησιού μας, καθώς η αίθουσα που θα το στεγάσει θα υποστηριχθεί από πλούσιο ηλεκτρονικό εποπτικό υλικό σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
- Την δημιουργία ανανεωμένων γραφείων – χώρων εργασίας του Δήμου στις 2 ανατολικές αίθουσες του πρώτου ορόφου. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου μόνιμου προσωπικού στο Δήμο (που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών), η Δημοτική Αρχή θα επανεξετάσει την μόνιμη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου στο κτίριο.

2. "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία". Το έργο δημοπρατήθηκε με το νέο Νόμο 4412 στις 22/12/2016 και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ύψος 220.000€. Ανάδοχος είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Χρήστος Μαρασιώνης που προσέφερε έκπτωση 47% και το συνολικό ποσό της σύμβασης με το Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 116.650,09€. Προβλέπεται η αποκατάσταση, βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση σε μήκος περίπου 850 μέτρων της οδού που συνδέει την Αγία Πελαγία με την Αγία Αναστασία, η οποία έχει συνολικό μήκος περίπου 3,5 χιλιόμετρα και το υπόλοιπο τμήμα της θα ασφαλτοστρωθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, καθώς κατά μήκος του δρόμου υπάρχουν κατοικίες και περιουσίες και η πρόσβαση έχει καταστεί πολύ δυσχερής. Θα κατασκευαστούν αγωγοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης καθώς και χαντάκια. Η ασφαλτόστρωση θα έχει πλάτος 6 μέτρα με 0,50μ. αντέρεισμα εκατέρωθεν της οδού. Η προθεσμία περάτωσης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
3. "Προμήθεια και τοποθέτηση 19 πιστοποιημένων υπαίθριων οργάνων εκγύμνασης (Gym Park)" δαπάνης 23.584,80€ (με το Φ.Π.Α.), τα 10 εκ των οποίων θα τοποθετηθούν στην αυλή του Γυμνασίου-Λυκείου και τα υπόλοιπα στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Επιπλέον, δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η διακήρυξη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων", που χρηματοδείται από το Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με 1.981.396,00€. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει όλο το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου με σύγχρονους αυτοματισμούς και παραμέτρους ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη μείωση των διαρροών και βλαβών. Η δημοπρασία θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 27/02/2018.
Το οικονομικό έτος του 2017 κλείνει με το Δήμο να έχει εκδώσει συνολικά 582 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, έχοντας συνολικά πληρώσει τα 571 εξ αυτών, εκταμιεύοντας σε κάθε είδους δαπάνες το ποσόν των 2.779.534,95€. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του σημαντικού ποσού απορροφάται στην τοπική κοινωνία του νησιού μας, σε επαγγελματίες, προμηθευτές και επιτηδευματίες και ενισχύει το τοπικό ΑΕΠ σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Το πραγματικό διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου στις 29/12/2017 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους), μετά τις ανωτέρω πληρωμές, ανέρχεται σε 3.250.721,97€ και παραμένει σταθερά υψηλό παρά τις μεγάλες δυσχέρειες του έτους στον τομέα των εισπράξεων (κυρίως στον τομέα της ύδρευσης) λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και παρά τις πολλές πληρωμές δαπανών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πάσης φύσεως.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του Δήμου και τους αιρετούς της Δημοτικής πλειοψηφίας για την εξαιρετική οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας μας και τη χρηστή οικονομική διαχείριση, καθώς και στα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νήσων και τους καταρτισμένους Τεχνικούς Συμβούλους του Δήμου για τη μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση πολλών έργων παρά την κρίση, τη γραφειοκρατία και τις μεγάλες καθυστερήσεις των υπερκείμενων υπηρεσιών. Μέσα στο 2017 ο Δήμος μας πραγματοποίησε συνολικά 17 δημοπρασίες για σημαντικά έργα που θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται (έχουν ήδη υπογραφεί αρκετές συμβάσεις), υπερνικώντας την τεράστια γραφειοκρατία και τις διαρκείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα προχώρησε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια για πολύ σημαντικά έργα (Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Πελαγίας, Δημοτική Οδοποιία, Γήπεδο Μανιτοχωρίου, Γέφυρα Μάκρωνα, Μνημείο Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα κ.λπ.), τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 2018, αποδεικνύοντας ότι η σταθερή προσήλωση σε στόχους και η μεθοδική, συστηματική και τεκμηριωμένη δουλειά φέρνει σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.
Οι υπηρεσίες και οι αιρετοί του Δήμου συντάσσουν ήδη τον Προϋπολογισμό του 2018, που θα περιλαμβάνει σημαντικά αναπτυξιακά έργα και δράσεις με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων υποδομών και τη δημιουργία προϋποθέσεων σταθερής τοπικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.


Πηγή: www.kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου