Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΚΥΘΗΡΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Αυτοκόλλητου Νομιμότητας βάσει του νόμου 42285 - αριθμός φύλλου 3684 - άρθρο 3 παράγραφος 2 - σελίδα 42289 με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης οφείλει να υποβάλει Αίτηση για έκδοση του Ειδικού Αυτοκόλλητου Νόμιμης Λειτουργίας για αριθμό δωματίων η διαμερισμάτων ίσο με την δυναμικότητα του καταλύματος. Με την Αίτηση απαιτείται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος μαζί με Υπεύθυνη δήλωση που θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης και θα δηλώνει ότι το Ε.Σ.Λ. είναι σε ισχύ και δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή της αναγραφόμενης δυναμικότητας του καταλύματος. 
Παρακαλούμε εντός 20 ημερών από την δημοσιοποίηση του Δελτίου Τύπου, θα πρέπει να έχετε υποβάλει την Αίτηση σας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: Ομοσπονδίας 2733021007 ΦΑΞ 2733021008 .Προέδρου κ. Κατερίνα Δεμέστιχα 6930564500 Γενικής Γραμματέα κ. Δέσποινα Παπούλη 6977162634.

Πηγή: Δέσποινα Βαγγελόγλου (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου