Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΕΤΟΥΣ 2015

Η αναλυτική κατάσταση όπως θα δείτε είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος έχει τους δικαιούχους σε ποσοστό επιδότησης 35% και το δεύτερο μέρος σε ποσοστό 65%. Συνεπώς το τελικό πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα των δύο επί μέρους.
Η κατάσταση των απορριπτόμενων αναγράφει τους δικαιούχους της δράσης που το ποσό ενίσχυσης είναι μηδενικό. Στις στήλες με τον κωδικό λάθους και την περιγραφή υπάρχουν κωδικοί ενημερωτικοί και κωδικοί που επιφέρουν κυρώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αναγραφόμενα ποσά ήδη έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Για μεγέθυνση πατήστε στο τετράγωνο πλαίσιο κάτω δεξιά:

Υπόδειγμα ένστασης:Πηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου