Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 2,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης», προϋπολογισμού 2.600.000,00 ευρώ.

Υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο, η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μονεμβασίας.
Το έργο αφορά στην προσθήκη νέου κτιρίου συνολικής δόμησης 1.274,20μ2 στο υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα Λυκείου της Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα του σχετικού κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:
κατασκευή χώρων υπογείου - πρώτου ισογείου συνολικής δόμησης 492,29μ2 το οποίο θα αποτελείται από (λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, αίθουσες εργαστηρίων, αίθουσες διδασκαλίας, wc, wc για Αμεα και αποθηκευτικούς χώρους). 
κατασκευή χώρων δεύτερου ισογείου συνολικής δόμησης 528,77μ2 το οποίο θα αποτελείται από (wc αγοριών, κοριτσιών, Αμεα και προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηρίων και παρασκευαστήριο) και 
κατασκευή χώρων ορόφου συνολικής δόμησης 253,14μ2 το οποίο θα αποτελείται από (γραφεία καθηγητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, γραμματείας, αναρρωτήριο, wc προσωπικού, Αμεα και χώρους αναμονής).
Με την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης επιδιώκεται η αναβάθμιση υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δ.Κ Νεάπολης της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και η προσβασιμότητα των Αμεα.
Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Τριχείλης Ηρακλής, ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε.Υ.Δ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ομοίως όλους όσους συνέδραμαν στη μελέτη -προώθηση και ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Πηγή: apela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου