Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADERΟριστικοποίηθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν στους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις ένταξης. Μέσα από το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής – Πολιτισμός και Περιβάλλον εν Πλω», χρηματοδοτούνται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους 8 Δήμους της ΠΕ Νήσων.
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ενέκρινε τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων, όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, της διαδικασίας ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Οι προς χρηματόδοτηση δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα που υλοποιούνται στα Κύθηρα, είναι οι εξής:

Διαβάστε αναλυτικά: ΕΔΩ

Πηγή: new.kythira.gr
Φωτογραφία: pierigaspartneriba.lv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου