Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.2.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί  Σταθμοί Δήμου Κυθήρων», ανακοινώνει με τον παρόν δελτίο ότι με την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράσταση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων – Αντικυθήρων ολοκληρώθηκε μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η δεύτερη αίθουσα διδασκαλίας και δραστηριοτήτων του Παιδικού Σταθμού στο κτήριο των Φρατσίων.
Το ΝΠΔΔ έως και της λήξεως του οικονομικού έτους 2017, εξέδωσε συνολικά 63 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, έχοντας συνολικά πληρώσει για κάθε είδους δαπάνη 119.068,78€, ποσόν το οποίοαπορροφήθηκε  αποκλειστικά και μόνο από την τοπική μας κοινωνία(μισθοδοσία προσωπικού, προμηθευτές, επιτηδευματίες κ.λ.π.) το δεπραγματικό διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο στις 29.12.2017 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους και μετά τις παραπάνω πληρωμές) ανήλθε στο ποσόν των 70.998,97€ και παραμένει σταθερά υψηλό παρά τις μεγάλες δυσχέρειες του έτους, της παντελούς έλλειψης διοικητικού προσωπικού και της διαρκώς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας σχετικά με την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το νομικό πρόσωπο δεν είναι αυτοχρηματοδοτούμενο αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνει από το Δήμο Κυθήρων για την κάλυψη όλων των δαπανών του.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Οικον. Έτους 2018, ο οποίος βέβαια για να αρχίσει να υλοποιείται θα πρέπει να λάβει την έγκριση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο φετινός Προϋπολογισμός ανήλθε συνολικά στο ποσόν των 204.413,50€. Για πρώτη φορά, η ετήσια επιχορήγηση του ΝΠΔΔ από το Δήμο ανέρχεται στο ποσόν των 100.000€, δηλαδή είναι αυξημένη κατά 100% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, προκειμένου το ΝΠΔΔ να μπορεί να πραγματοποιήσει νέες δράσεις και ενέργειες, όπως η δημιουργία Δημοτικής Ορχήστρας Σαξοφώνων, η υποστήριξη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και η πραγματοποίηση μαθημάτων μουσικής.
Η εκταμίευση του ποσού των 15.430,00€ που προήλθε από την από συστάσεως του Δήμου εκκρεμούσα υπόθεση μεταφοράς των ταμειακών αποθεμάτων από λογαριασμούς που υπήρχαν στην EUROBANKERGASIAS των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών Κυθήρων και Ποταμού, συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση του ταμειακού μας υπολοίπου. Πρόκειται για μια σημαντική πολυετή εκκρεμότητα που λύθηκε χάρη στις προσπάθειες της παρούσας διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε εγγράφως την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήρια του προς όλους όσοι, έχουν βοηθήσει εμπράκτως το έργο μας εργαζόμενοι με ζήλο και  αυταπάρνηση κινούμενοι από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και ενδιαφέρον για το καλό της τοπικής μας κοινωνίας. Επίσης ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες οφείλουμε για την δωρεά μίας παλέτας ειδών καθαρισμού σε μεγάλη εταιρεία παραγωγής και διανομής ειδών καθαριότητας, το όνομα της οποίας δια του εις τα Κύθηρα εκπροσώπου της δεν επιθυμεί να ανακοινωθεί δημόσια.
Τέλος, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και την ευαρέσκεια μας αποδίδουμε στους ακούραστους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Δήμου μας οι οποίοι με κάθε τρόπο και πέραν των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το ΝΠΔΔ  για την εύρυθμη και λειτουργία του και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους Δημότες.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου