Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 7/2

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων το μεσημέρι της Τετάρτης 7/2 υπό την Προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου. Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018, που είναι το απαραίτητο βήμα για την ψήφιση του Προϋπολογισμού που θα γίνει εντός των επομένων ημερών.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
1. Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα από την Περιφέρεια Αττικής και έχουν φορέα εκτέλεσης το Δήμο μας. Τα έργα της Περιφέρειας εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα με το ποσό ετήσιας κατανομής και μπορείτε να τα δείτε στον συνημμένο πίνακα μαζί με πληροφορίες για την ωριμότητα ενός εκάστου. Δεν εντάσσονται τα έργα που θα δημοπρατηθούν απευθείας από την Περιφέρεια. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο Δ.Σ., δυστυχώς όμως αποτέλεσαν για ακόμα μία φορά σημείο αντιπαράθεσης, με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Φατσέα να αρνείται πεισματικά να κατανοήσει τον τρόπο εγγραφής και εκτέλεσης των έργων της Περιφέρειας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.  
2. Όλα τα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που έχουν δημοπρατηθεί από το Δήμο μας το 2017 και μεταφέρονται στο 2018 ως συνεχιζόμενα έργα. Το ύψος τους είναι περίπου 1.200.000€. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας κατόρθωσε μέσα στο 2017 να πραγματοποιήσει συνολικά 17 δημοπρασίες έργων και προμηθειών, παρά τα τεράστια προβλήματα γραφειοκρατίας και υποστελέχωσης. Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ.
3. Νέα έργα που εντάσσονται αποκλειστικά με βάση την ωριμότητα των μελετών προκειμένου να μπορούν να δημοπρατηθούν εντός του έτους. Έχουν ενταχθεί σημαντικά νέα έργα των οποίων οι μελέτες είτε είναι πλήρως ολοκληρωμένες, είτε βρίσκονται σε τελικό στάδιο όπως:
-  Αναβάθμιση συνεδριακού κέντρου Φρατσίων
-  Συντήρηση Γέφυρας Διακοφτίου
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών (Αβλέμωνα, Χώρας, Αγ. Πελαγίας και Ποταμού)
-  Μελέτες ολοκλήρωσης Θεάτρου Ποταμού
-  Νέα δίκτυα δημοτικού φωτισμού (Αγ. Πελαγία)
-  Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης
-  Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ηλία
-  Ανάπλαση Belvedere
-  Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών
-  Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
-  Διάνοιξη εξωτερικής οδού σύνδεσης Parking Ποταμού
-  Διάνοιξη και καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας
-  Βελτίωση και εξυγίανση υπαρχουσών γεωτρήσεων και πηγών
-  Εργασίες χρώσης σχολικών μονάδων
-  Συντήρηση δημοτικών ακινήτων Αντικυθήρων
-  Αστικό Σχολείο Ποταμού
-  Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων
-  Αποκατάσταση ροής Καταρράκτη Μυλοποτάμου
-  Αισθητική αποκατάσταση πηγών Μυλοποτάμου
-  Συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Καψαλίου
-  Αντικατάσταση – παραλλαγή δικτύων ύδρευσης
-  Εκπόνηση Master Plan διαχείρισης υδατικών πόρων
-  Αποκατάσταση δημοτικών οδών
-  Εκσυγχρονισμός δημοτικού αμαξοστασίου
-  Κατασκευή υποστέγου οχημάτων
-  Αντικατάσταση – συντήρηση μπαρών οδικού δικτύου
-  Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας
-  Σήμανση πεζοπορικών διαδρομών
-  Διάνοιξη – συντήρηση μονοπατιών
-  Ανακαίνιση αίθουσας γυμναστηρίου Δ.Σ. Χώρας

Επί του Τεχνικού Προγράμματος σημειώνονται, επιπλέον, τα ακόλουθα: 
· Οι προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους (καμία Δημοτική Αρχή σε κανέναν Δήμο δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις προτάσεις έργων) καθώς αυτό θα απαιτούσε τεράστια ποσά και πολλαπλάσιο αριθμό υπαλλήλων στο Δήμο. Συνεπώς, καλό είναι οι προτάσεις να γίνονται επί τη βάσει της πραγματικότητας και του ρεαλισμού.
· Στο Τεχνικό Πρόγραμμα εντάσσονται έργα για τα οποία είτε υπάρχουν μελέτες που ολοκληρώνονται ή ωριμάζουν είτε η εκπόνηση της μελέτης τους είναι σχετικά εύκολη. Μετά το νόμο 4412/2016, η διαδικασία εκπόνησης μελετών έχει αυστηροποιηθεί και ένας μικρός και υποστελεχωμένος Δήμος όπως των Κυθήρων, ουσιαστικά αδυνατεί να εκπονήσει νέες μελέτες. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας αναφορικά με την εκπόνηση μελετών σημαντικών έργων όπως π.χ. η Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών, το Σφαγείο (για το οποίο ο Δήμος ολοκλήρωσε την προμελέτη), η αναβάθμιση του Σπηλαίου Μυλοποτάμου (για το οποίο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν παρέδωσε καμία μελέτη παρά τις διαρκείς οχλήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών), η ανάπλαση του Ποταμού και του Αβλέμωνα, η αξιοποίηση των υδατικών πόρων στο Πρινολάγκαδο και το Κλειστό Γυμναστήριο, που είναι υποδομές ανάπτυξης τις οποίες ο Δήμος αδυνατεί να προωθήσει με ίδια μέσα (μεγάλο κόστος μελετών και χρονοβόρες διαδικασίες). Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί το γεγονός ότι για τα μεγάλα αυτά αναπτυξιακά έργα, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να είχε εκπονήσει τις ανάλογες μελέτες, σε μια εποχή που οι Δήμοι μπορούσαν εύκολα να αναθέσουν την εκπόνηση μελετών με βάση το Νόμο 3316/2005, ώστε σήμερα να διαθέτουμε ώριμες μελέτες και να αναζητούμε τη σχετική χρηματοδότηση. Δυστυχώς, όμως, οι προτεραιότητες φαίνεται πως ήταν διαφορετικές. Η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να χρηματοδοτήσει σχεδόν όλα τα έργα για τα οποία υπήρχαν μελέτες, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί πριν το 2007 (π.χ. Γήπεδο Μανιτοχωρίου, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Πελαγίας, αναπλάσεις κ.λπ.).
· Μεγάλος αριθμός αιτημάτων από τις Τοπικές Κοινότητες αφορά συνήθως ζητήματα οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις ή διαπλατύνσεις οδών, παραλλαγές δικτύων ύδρευσης και νέα δίκτυα δημοτικού φωτισμού. Η κάλυψη όλων αυτών των αιτημάτων είναι ανέφικτη. Ωστόσο, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί γενικοί κωδικοί, εκ των οποίων καλύπτονται αρκετά από τα αιτήματα αυτά (συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, συντήρηση δημοτικής οδοποιίας, σύνδεση νέων δικτύων δημοτικού φωτισμού, αποκατάσταση δημοτικών οδών, πλακοστρώσεις δημοτικών οδών, καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας κ.λπ.).
· Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες γίνονται παρεμβάσεις από μια σειρά κωδικών προμηθειών και υπηρεσιών όπως: αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης, προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων, προμήθεια νέων πινακίδων σήμανσης, προμήθεια κρουνών και συστημάτων πυρασφάλειας, αποκατάσταση λακούβων οδικού δικτύου, κλάδεμα δέντρων – αποψιλώσεις, αντικατάσταση – συντήρηση μπαρών οδικού δικτύου, διάνοιξη – συντήρηση μονοπατιών, προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού κ.λπ.).
· Από τα 2.000.000€ του Π.Ε.Π. Αττικής που έλαβε ο Δήμος μας για το έργο τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου των δικτύων ύδρευσης, ωφελούνται όλες οι Τοπικές Κοινότητες, καθώς θα τοποθετηθούν υπερσύγχρονα συστήματα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των υδάτων σε όλες τις γεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια στο νησί. 
Μετά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταψηφίστηκε μόνο από τους κ. Δημήτρη Φατσέα και κ. Παναγιώτη Μεγαλοκονόμο, ενώ υπερψηφίστηκε από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις και όλους τους παριστάμενους Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά γιατί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Είναι πάντως αξιοπερίεργη η στάση και τα ‘επιχειρήματα’ των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας που με το τέχνασμα της ‘κολοκυθιάς’ (γιατί αυτό το έργο και όχι το άλλο) προσπαθούν να δικαιολογήσουν την καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος. Θυμούνται άραγε οι κύριοι συνάδελφοι πόσα δεκάδες έργα σημειώνονταν στους προϋπολογισμούς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής μόνο ως τίτλοι και ουδέποτε εκτελούνταν; Γιατί όλα όσα ζητούν δεν τα εκτέλεσε επί 8 χρόνια η δική τους παράταξη (π.χ. δρόμος προς Χαλκό); Πότε άλλοτε είχε τόσες πολλές δημοπρασίες ο Δήμος μας; Πότε άλλοτε ο Δήμος είχε τόσο υπερβολική γραφειοκρατία και τόσο λίγο προσωπικό; Πότε άλλοτε ο Δήμος διέθετε εξειδικευμένο συνεργάτη στην Αθήνα για ζητήματα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεων; Από το 2007 μέχρι το 2011, στις χρυσές εποχές της Αυτοδιοίκησης, χωρίς Διαύγεια, χωρίς Μητρώο Συμβάσεων, χωρίς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, χωρίς έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η τότε Δημοτική Αρχή επέλεξε να επενδύσει στην άσφαλτο, αντί να προωθήσει σειρά μελετών για μεγάλα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος (Γήπεδο, Κλειστό Γυμναστήριο, Σφαγεία, Μαρίνα, Σπήλαιο Μυλοποτάμου, Αφαλατώσεις κ.λπ.). Παρέδωσε ελάχιστες μελέτες (τις περισσότερες από τις οποίες βρήκε σχεδόν ολοκληρωμένες από την Δημ. Αρχή Αρτεμίου Καλλίγερου όπως τη μελέτη του νέου δικτύου ύδρευσης Αγ. Πελαγίας που εκπονήθηκε το 2002!) και αυτό είναι κάτι που θα την βαραίνει διαρκώς. Φυσικά διαφήμιζε υπερφίαλα έργα στα προεκλογικά της προγράμματα, τα οποία αποδείχθηκαν κούφια λόγια. Αντίθετα, η σημερινή Δημοτική Αρχή δημοπρατεί διαρκώς έργα μέσα σε συνθήκες ακραίας γραφειοκρατίας και έλλειψης προσωπικού, τόσο πρωτοφανούς όσο ποτέ. Οι σχετικοί πίνακες έργων και δημοπρασιών που διαρκώς δημοσιεύονται (η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη που δημοσιεύει τόσο αναλυτικά στοιχεία για όλα τα έργα), αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ας έλεγαν λοιπόν οι κύριοι συνάδελφοι εξαρχής ότι μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και αντιπολίτευσης επέλεξαν να καταψηφίσουν το Τεχνικό Πρόγραμμα, επιλογή στην οποία δεν τους ακολούθησε κανένας άλλος Δημοτικός Σύμβουλος και κανένας Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας ακόμα και της δικής τους παράταξης. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει αταλάντευτα το έργο της τόσο στην παρούσα θητεία όσο και στην επόμενη». 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε (καταψήφισαν ο κ. Δημ. Φατσέας και ο κ. Παν. Μεγαλοκονόμος) τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΜΟΜΚΑ) για την κατασκευή από το ΥΠΕΘΑ του έργου διαπλάτυνσης του δρόμου προς την Αγία Ελέσα. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε81.438,99€ και εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ θα καλυφθεί ποσόν 49.000€. Το υπόλοιπο της δαπάνης, που βαρύνει το Δήμο και αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών, θα καλυφθεί από την Εγχώριο Περιουσία. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικού μέσου που έκαναν λόγο για πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Αγία Ελέσα, κινούνται στα όρια της αστειότητας και ήδη έχει επέμβει το δικαστικό τμήμα του ΓΕΝ προκειμένου να προστατευθεί η κοινή γνώμη από διασπορά ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων. 
Εγκρίθηκαν επίσης οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το Μνημείο των Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα, δαπάνης 74.400€, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια και θα δημοπρατηθεί από το Δήμο. Πρόκειται για ένα έργο – σύμβολο, για την κατασκευή ενός μνημείου ιστορικής τιμής και μνήμης για τους Συμιακούς σφουγγαράδες που το 1900-1901 ανακάλυψαν και ανέλκυσαν το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το θέμα καταψήφισαν ο κ. Δημ. Φατσέας και ο κ. Παν. Μεγαλοκονόμος. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε την παροχή χρηματικού επιδόματος σίτισης και στέγασης στους επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν στα Κύθηρα και Αντικύθηρα, σε συνέχεια και παλαιότερης ομόφωνης απόφασης. 
Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η εκ νέου παραχώρηση του παλαιού Δ.Σ. Αντικυθήρων στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία έχει εγκαταστήσει στα Αντικύθηρα τον Σταθμό Παρατήρησης Πουλιών, ενώ εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 διατάξεων ΑμΕΑ σε παραλίες των Κυθήρων (Διακόφτι, Παλαιόπολη και Αγ. Πελαγία), στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το Δ.Σ., τέλος, εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του Τοπικού Αρχείου Κυθήρων σε Αρχειοφυλακείο, επιφυλασσόμενο για προσβολή κάθε σχετικής απόφασης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

το video της συνεδρίασης:


Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Κάμερα - φωτογραφίες: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Δελτίο Τυπου: kythira.gr
Video: TSIRIGOTV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου