Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ - ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ

Σήμερα έλαβα μέρος σε μία από τις πλέον ουσιαστικές συναντήσεις με αντικείμενο την πολιτική της ΕΕ για τα νησιά, τις ορεινές και τις ελάχιστα κατοικημένες περιοχές. Τις περιοχές αυτές η ΕΕ τις χαρακτηρίζει πλέον ως "Europe's Jewels".
Την περίοδο αυτή αναμορφώνεται η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Παράλληλα σχεδιάζεται το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2021-2027 όπου οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν κομβικό ρόλο. Στη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων νησιών και ορεινών περιοχών από όλη την Ευρώπη, η εκπρόσωπος της DG Regio της Ευρ. Επιτροπής, έθεσε τα εξής:
- Η ΕΕ προωθεί για τη νέα περίοδο την PO5 (Policy Objective 5) με τίτλο «Europe closer to citizens». Η οριζόντια αυτή πολιτική θα είναι εστιασμένη στις περιφέρειες της ΕΕ και ειδικότερα στα νησιά, τις ορεινές και τις λιγότερο κατοικημένες περιοχές.
Στόχος είναι «to leave no place behind». Συνεπώς η PO5 μας αφορά άμεσα.
- Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Εργαλεία όπως το CLLD (LEADER) που εμείς ήδη υλοποιούμε στα Κύθηρα, θα έχουν καίριο ρόλο και σαφώς αναβαθμισμένο στη νέα περίοδο.
- Στόχος είναι η συνοχή να αποκτήσει τοπικά χαρακτηριστικά (localization of cohesion).
Τέλος είδαμε ενδιαφέροντα παραδείγματα πολιτικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, με πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου την περίπτωση του Τιρόλο.

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου