Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Επιθυμώντας να καλύψει σε κάποιο βαθμό το πρόδηλο κενό πληροφόρησης και συντονισμού που διαγράφεται σήμερα σχετικά με την πολιτιστική ζωή του νησιού, η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία εγκαινιάζει καινούργια ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Κυθηραϊκό πολιτισμό και τα συναφή δρώμενα στη διεύθυνση http://politismoskythera.blogspot.gr/.
 
Στις σελίδες του «Κυθηραϊκού Πολιτισμού» θα αναρτώνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι ανακοινώσεις φορέων και ιδιωτών που αφορούν πολιτιστικές δραστηριότητες· παράλληλα, τα δελτία θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Έτσι, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ψάξει ξεχωριστά τις εκθέσεις, τις συναυλίες κ.ο.κ. Τέλος, όλες οι καταχωρημένες δραστηριότητες θα καταγράφονται σε ξεχωριστό «Πρόγραμμα Εκδηλώσεων» κατά κατηγορία και με αναφορά στον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της κάθε μιας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οργανωτές δραστηριοτήτων και καλλιτέχνες παρακαλούνται να στέλνουν δελτία σχετικά με τις δραστηριότητές τους στη διεύθυνση kythpolitismos@arkiotis.com.
Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία
Δελτίο Τύπου, 5/8/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου