Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20.10.2015

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την τακτοποίηση όλων των σοβαρών εκκρεμοτήτων στα οχήματα του Δήμου. 
Κατά το πρώτο έτος της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής λύθηκαν συσσωρευμένα προβλήματα ετών, που είχαν ως αποτέλεσμα την επισφάλεια των δημοτικών οχημάτων. Συγκεκριμένα:

Τοποθετήθηκαν και λειτουργούν σε όλα τα οχήματα οι εκ του Νόμου προβλεπόμενοι ηλεκτρονικοί ταχογράφοι.
Γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια.
Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί η αποστολή των οχημάτων σε Κ.Τ.Ε.Ο., προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος. 
Ξεκίνησε η υποχρεωτική από το Νόμο πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανισμών. 
Έγινε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανά υπηρεσία οχημάτων.
Ζητήθηκε από τους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς η παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των 2 απορριμματοφόρων μέχρι και τη λήξη της παρούσας Δημοτικής περιόδου.
 
Αποσύρθηκε και κατατέθηκαν οι πινακίδες του λεωφορείου του Δήμου, το οποίο παρελήφθη σε μη επισκευάσιμη κατάσταση και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. 
Έγινε γενική επισκευή του NISSAN της Ανακύκλωσης με ευθύνη και δαπάνη της Εταιρείας Ανακύκλωσης. Το όχημα εστάλη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ενώ η συντήρηση της υπερκατασκευής του έγινε στη Θεσσαλονίκη χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Εντάχθηκε στο μεγάλο έργο του ΧΥΤΑ η προμήθεια 2 νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων που για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1990 θα ανανεώσουν ουσιαστικά το δημοτικό στόλο οχημάτων με ιδιόκτητα οχήματα αποκομιδής. Η δαπάνη εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής. 
Στο ίδιο έργο εντάξαμε την προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή και ενός φορτηγού που θα αποτελέσουν περιουσία του Δήμου, χωρίς καμία οικονομική μας επιβάρυνση. 
Πλέον των ανωτέρω, έγιναν σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση του Δημοτικού Αμαξοστασίου:
Δημιουργία στεγάστρου για το προσωπικό και για τη φύλαξη εργαλείων κ.λπ.
Μεταφορά των δεξαμενών καυσίμων στο αμαξοστάσιο και εντός στεγαζόμενου χώρου. 
Εγκατάσταση και λειτουργία νυκτερινού φωτισμού. 
Βελτίωση της βατότητας του δρόμου προς το αμαξοστάσιο. 
Προγραμματίζεται η τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας εντός του 2016. 
Τέλος, έγινε συντήρηση του δρόμου προς τον ΧΥΤΑ Λαχνού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου