Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 31.5.2016 (VIDEO - Δ.Τ.)

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαΐου, υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν 5 και ψηφίστηκαν όλα ομόφωνα.
Το σημαντικότερο εξ αυτών ήταν η έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016, η οποία και κάλυψε τον μεγαλύτερο χρόνο συζήτησης. Σχετικά με την αναμόρφωση και απαντώντας στα θέματα που έθεσε η μείζων μειοψηφία (η οποία απουσίαζε όταν το θέμα συζητούνταν στην Οικονομική Επιτροπή), ο κ. Δήμαρχος διευκρίνισε τα εξής:
1.       Η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι υποχρεωτική αφού πρέπει να συμπεριληφθούν τα πραγματικά δεδομένα με τα οποία έκλεισε το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς όπως είναι γνωστό οι προϋπολογισμοί συντάσσονται το μήνα Αύγουστο και βασίζονται σε εκτιμήσεις.
2.       Ο προϋπολογισμός του 2015 έκλεισε με υπέρβαση του στόχου στον τομέα των βεβαιωθέντων οφειλών και τελών κατά 380.000€. Το ποσό αυτό αυξάνει ισόποσα το αποθεματικό του 2016.
3.       Οι αναμορφώσεις πρέπει να είναι συνολικές και όχι αποσπασματικές, όπως αιτιάται η μείζων μειοψηφία, καθώς η σωστή υλοποίηση ενός προϋπολογισμού αποδεικνύεται κυρίως από το πόσες αναμορφώσεις αυτός υφίσταται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι προϋπολογισμοί των ετών 2011 – 2014 υπέστησαν συνολικά κατά μέσο όρο 21 αναμορφώσεις ετησίως (!) αριθμός τεράστιος για έναν μικρό Δήμο όπως τα Κύθηρα. Στόχος των αναμορφώσεων είναι η ακόμα μεγαλύτερη υλοποιησιμότητα του προϋπολογισμού και όχι απλά η προσθαφαίρεση κωδικών και η μεταφορά μικρών έργων από τη μία κοινότητα σε μία άλλη όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
4.       Ο προϋπολογισμός του 2016 υλοποιείται μέχρι στιγμής σε άκρως ικανοποιητικό βαθμό, αφού κάθε εβδομάδα γίνονται 2-3 δημοπρασίες έργων. Η άποψη ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός ανατρέπεται από την ίδια την πραγματικότητα. Τα έργα δημοπρατούνται διαρκώς και διαρκώς ο Δήμος παραλαμβάνει νέες μελέτες από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε. Νήσων.  
5.       Κατά την 1η αναμόρφωση, έγινε περικοπή συγκεκριμένων έργων που η εκτέλεσή τους απαιτεί μεγαλύτερες πιστώσεις από τις υπολογισθείσες και τα συγκεκριμένα χρήματα μεταφέρθηκαν είτε για την συμπλήρωση υπαρχόντων κωδικών είτε για τη δημιουργία νέων. Έτσι, μετά την αύξηση του αποθεματικού, έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:
-          Αυξήθηκε η πίστωση για την ανακαίνιση του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού και συνολικά αγγίζει πλέον τις 200.000€. Για το συγκεκριμένο έργο δημιουργήθηκε φάκελος εξαρχής, έγιναν σχέδια και συγκεντρώθηκαν τα νομιμοποιητικά στοιχεία του κτηρίου καθώς η εκτέλεση του έργου απαιτεί την έκδοση άδειας δόμησης και την έγκριση της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων. Το έργο θα δημοπρατηθεί μόλις εκδοθεί η πολεοδομική άδεια.
-          Αυξήθηκε η πίστωση για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δήμο (συνολικά 37.000€) καθώς οι υπάρχοντες είναι πεπαλαιωμένοι και δημιουργούν πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Προβλέπεται επίσης και η προμήθεια plotter για την Τεχνική Υπηρεσία.
-          Προβλέφθηκαν οι απαραίτητοι κωδικοί στον τομέα της ύδρευσης και κυρίως σχετικά με την αξιοποίηση των νέων γεωτρήσεων, κάτι που έχει επισπεύδοντα χαρακτήρα λόγω των προβλημάτων της λειψυδρίας.
-          Προβλέφθηκε δαπάνη για την ανάδειξη και προβολή των μονοπατιών στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (για πρώτη φορά με ίδιους πόρους του Δήμου), για την τηλεπαρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών (καθώς η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει επιτέλους να μπει στην καθημερινότητα του Δήμου), τηνεπικαιροποίηση των μελετών ανάπλασης της Αγ. Πελαγίας και της Πλατείας Στάη στη Χώρα ου εκπονήθηκαν το 2005 και δεν είχαν αξιοποιηθεί), τη σχεδίαση χαρτών πολιτικής προστασίας, τηνεκπόνηση μελετών για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου(έχει ήδη γίνει προεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), την εκπόνηση των γεωλογικών μελετών για το Σπήλαιο Αγ. Σοφίας Μυλοποτάμου ου ζητούνται από την αρμόδια Εφορεία από το 2007), τη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών WIFIπου παραμένουν ανενεργά επί σειρά ετών παρά την τεράστια δαπάνη που είχε καταβληθεί πριν χρόνια.
-          Προβλέφθηκαν χρήματα για την επικαιροποίηση και αδειοδότηση της μελέτης για το φράγμα στις Όχελλες, με στόχο την ένταξή του στο ΠΕΠ Αττικής.
6.       Εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και θα δημοπρατηθούν από το Δήμο Κυθήρων (9,2 εκατομμύρια). Τα έργα αυτά εντάσσονται υποχρεωτικά στους προϋπολογισμούς των Δήμων, σύμφωνα με εντολή της Περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι η ωρίμανση των έργων (μελέτες, άδειες, σχέδια, εγκρίσεις, τοπογραφικά κ.λπ.) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, καθώς η Περιφέρεια χρηματοδοτεί μόνο τα έργα που έχουν πλήρη ωρίμανση. Για την αδειοδότηση και ωρίμανση των έργων αυτών ο Δήμος μας, ο Τεχνικός Προϊστάμενος κ. Στάθης και οι τεχνικοί σύμβουλοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε καταβάλουν κοπιώδη και νυχθήμερη προσπάθεια, καθώς η γραφειοκρατία είναι σκληρή, πρέπει όμως να τηρείται κατά γράμμα και όχι να δημοπρατούνται έργα χωρίς να είναι ώριμα, όπως δυστυχώς έγινε με το έργο του κεντρικού δρόμου που δημοπρατήθηκε το 2014 (προεκλογικά) και λόγω απουσίας εγκρίσεων και αδειών ολοκληρώθηκε το 2016 μετά από τις σωστές παρεμβάσεις των νέων διοικήσεων της Περιφέρειας και του Δήμου προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα. Τα υπόλοιπα εγκεκριμένα έργα θα δημοπρατηθούν απευθείας από την Περιφέρεια και δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου.
7.       Τέλος κατανεμήθηκε η πίστωση των 50.000€ που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, η οποία θα διατεθεί για την εκπόνηση των μελετών συντήρησης της Γέφυρας Διακοφτίου (20.000€) και για τηνεπισκευή του κατεστραμμένου δρόμου στην Καμαρέλα των Αντικυθήρων (30.000€).
Η αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Δήμων είναι μια υποχρεωτική διαδικασία που στόχο έχει να αυξήσει την υλοποιησιμότητά τους. Κανένας Δήμος και κανένας οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν μπορεί να προβλέψει σε ποσοστό 100% τα έσοδα και τις δαπάνες ενός προϋπολογισμού, κυρίως όταν αυτός συντάσσεται υποχρεωτικά βάσει εκτιμήσεων και όχι τελικών δεδομένων κατά τον μήνα Αύγουστο. Ο Προϋπολογισμός του περασμένου έτους (2015) έκλεισε με το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης στον τομέα των εσόδων κατά τα τελευταία έτη (83,58%), γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Δήμος ασκεί σωστή οικονομική πολιτική.
Η Δημοτική Αρχή, παρά την συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού – κάτι που καθιστά τους αιρετούς ταυτόχρονα και υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης (ήδη ο κ. Δήμαρχος ασκεί πλέον και καθήκοντα Γραμματέα του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με τον Διευθυντή του Δήμου!) προσπαθεί και καταφέρνει να δημοπρατεί συνεχώς έργα (σε αντίθεση με την απραγία των τελευταίων 3 ετών), να ωριμάζει τις μελέτες που παρέλαβε, να εκπονεί νέες για σημαντικά έργα υποδομής, να υλοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον προϋπολογισμό προς όφελος των νησιών μας, να εντείνει τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του τόπου με χειροπιαστά αποτελέσματα και να κάνει κάθε απαραίτητη κίνηση που στόχο έχει την βελτίωση της καθημερινότητας και τηδημιουργία συνθηκών ευρείας ανάπτυξης στο νησί. 
Και αυτό το επικροτεί η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
το video της συνεδρίασης:


Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Κάμερα - φωτογραφίες: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Video: TSIRIGOTV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου