Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Δημοτική Αρχή, τηρώντας κατά γράμμα την προεκλογική της δέσμευση και εφαρμόζοντας πλήρως το Νόμο, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της τακτοποίησης και νομικού ελέγχου των κληροδοτημάτων του Δήμου μας. 
Κατόπιν πολύμηνης μελέτης των σχετικών φακέλων συγκεντρώθηκαν και υπεβλήθησαν στο αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας  της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία για την κατάρτιση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών μέρους εκ των περιελθόντων  στο Δήμο κληροδοτημάτων, τα οποία  κατ’  εφαρμογή των άρθρων 15 παρ.1 και 64 παρ.2 του Ν. 4182/2013, όπως αυτά  ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, έπρεπε να είχαν  υποβληθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2014 χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει από την παρελθούσα Διοίκηση με αποτέλεσμα να ενέχονται σοβαρότατοι κίνδυνοι ακόμα και απώλειας της διαχείρισής τους αλλά και σοβαρές ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Πρόκειται για τα κληροδοτήματα:
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά ακόμη κληροδοτήματα και δωρεές χωρίς ειδικό σκοπό για τα οποία θα πρέπει να  συνεχιστεί η μελέτη - συγκέντρωση  και αποστολή των στοιχείων. Ο ρυθμός είναι αργός γεγονός που οφείλεται στο ότι το αντικείμενο είναι δύσκολο και τα στοιχεία των φακέλων ελλιπέστατα. Η διαχείριση των κληροδοτημάτων απαιτεί συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες, εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος, ενώ η μεγάλη έλλειψη προσωπικού στο Δήμο αναμένεται να καθυστερήσει περισσότερο τη σχετική διαδικασία. 
Τέλος επισημαίνεται ότι για την πρώτη φάση της τακτοποίησης των κληροδοτημάτων εργάστηκαν επί σειρά μηνών ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Δικηγόρος κ. Αντώνης Σεμιτέκολος και η προσφάτως συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλος του Δήμου κα. Πηνελόπη Σούγιαννη, την οποία η Δημοτική Αρχή ιδιαιτέρως επαινεί και ευχαριστεί για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες της προς το Δήμο μας.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου