Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΈΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τη διευθέτηση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα, δρομολόγησε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με την υπογραφή της Σύμβασης με αντικείμενο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα», προϋπολογισμού 6.300.000 ευρώ με ΦΠΑ. 
Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013 (ΠΔΕ), και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή των έργων διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Κυθήρων.
Ειδικότερα, στα Κύθηρα περιλαμβάνει την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και υποστηρικτικών έργων υποδομής, όπως:
Περιμετρικά έργα (περίφραξη χώρου, αντιπυρική ζώνη, δενδροφύτευση)
- Κτιριακά έργα για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας
Εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομών (πυρόσβεσης, αποχέτευσης, άρδευσης, σύστημα διαχείρισης βιοαερίου, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου)
Οδοποιία για την πρόσβαση και την εσωτερική εξυπηρέτηση του χώρου
-Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Ακολούθως, στα Αντικύθηρα θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), η κατασκευή μικρού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και εργασίες που αφορούν σε:
Κατασκευή οικίσκου ελέγχου - χώρος στάθμευσης ΙΧ
Δεξαμενή συλλογής - καθίζησης και ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων
Περίφραξη - πύλη εισόδου
Container προσωρινής αποθήκευσης
Δίκτυο νερού
Δίκτυο αποχέτευσης
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εξωτερικός φωτισμός κλπ)
Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου