Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER 2014-2020 ΤΗΣ ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πηγή: Ελένη Γενικαλιώτη - Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου