Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάχουν στη Δράση 1.1 "Βιολογική Γεωργία''  του Μέτρου 2.1.4 ''Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-02-2012.
Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας "εδώ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου