Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΈΡΓΟ - ''ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016''

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 10-1-2016 στις 12 το μεσημέρι. Μοναδικό θέμα η συζήτηση του προυπολογισμού για το 2016.
Καθυστερημένα η Δημοτική Αρχή ασχολήθηκε με τον προϋπολογισμό, αφού σύμφωνα με την νομοθεσία, έπρεπε να τον έχει παρουσιάσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Παρά το ακατάλληλο της ώρας, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος υπήρχε μεγάλη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων και των τοπικών, απουσίασαν μόνο οι κύριοι Κατσανεβάκης και Μαριάτος.
Δεν δόθηκε χρόνος και δυνατότητα για γόνιμη συζήτηση, επιλογή της διοίκησης Χαρχαλάκη είναι οι συνεδριάσεις να έχουν συνοπτικό χαρακτήρα.
Η παράταξη μας με τις τοποθετήσεις του επικεφαλής της ομάδας Δημήτρη Φατσέα, επεσήμανε κάποιες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, ώστε να γίνει κατανοητή η πραγματικότητα.
Τα κύρια στοιχεία του νέου Προυπολογισμού σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους έχουν ως εξής.
Έχουμε μια αύξηση στο ύψος του, από τα 6.957.021,67€ του 2015, ο νέος προϋπολογισμός φθάνει τα 7.441.948,40€. 
Η αύξηση οφείλεται στην καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, με τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που έχουν εξασφαλισθεί τα τελευταία χρόνια.
Όμως αν και το υψηλό ταμειακό υπόλοιπο που η παρούσα Δημοτική Αρχή παρέλαβε από την προηγούμενη, της επιτρέπει να συντάσσει αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς, στην υλοποίηση τους υστερεί χαρακτηριστικά. 
Ως προς τα ΕΣΟΔΑ:
Ανέρχονταν στα 6.957.021,67€ αλλά τελικά βεβαιώθηκαν 4.458.758,38€ δηλαδή εισπράχθηκαν 2.498.263,29€ λιγότερα!
Υστέρησε δηλαδή στα έσοδα κατά 36%.
Θετικό είναι ότι εισπράχθηκαν 80.000€ από τέλη παρεπιδημούντων και αποχέτευσης, παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ).
Όμως από τα τέλη ύδρευσης ΠΟΕ εισπράχθηκαν 102.000€ από τα 462.000€ που συνολικά έχουν συσσωρευθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
Από τέλη ύδρευσης της τρέχουσας χρήσης εισπράχθηκαν 153.000€ ενώ προβλεπόταν να εισπραχθούν 238.000€, υστέρησε δηλαδή σε ένα χρόνο από τα έσοδα της ύδρευσης κατά 85.000€
Ως προς τα ΕΞΟΔΑ:
Η εικόνα εδώ είναι πιό απογοητευτική, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες 7.441.948,40€ για να είναι ισοσκελισμένος.
Οι προβλέψεις όμως για το 2015 ενώ έφθαναν στα 6.957.021,67€, υλοποιήθηκαν τελικά μόνο 1.612.031,70€.
Υστέρησε δηλαδή κατά 77%!
Ο προϋπολογισμός είναι ο καθρέφτης του Δήμου, προσδιορίζει τι θα γίνει ολόκληρο το έτος, αρκεί μια ανάγνωση για όποιον γνωρίζει, για να διαπιστώσει τι θα έχουμε το 2016 στα νησιά μας.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι παρά τα όσα δηλώνει ο κ. Χαρχαλάκης, όλοι οι κωδικοί για τις αμοιβές προσωπικού είναι ελαφρώς μειωμένοι, ακόμη και στην υπηρεσία Πολεοδομίας.
Δεν θα προσληφθεί ούτε φέτος, το αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση, γραφείου Δόμησης και τεχνικής υπηρεσίας;
Διαπιστώνουμε ότι δεν θα γίνει σχεδόν καμία ανοιχτή δημοπρασία το 2016 για τεχνικό έργο. 
Στην υπηρεσία τεχνικών έργων δεν υπάρχει εγγραφή κάποιου έργου για το οποίο να απαιτείται ανοιχτός διαγωνισμός!
Στην υπηρεσία ύδρευσης έχουν εγγραφεί ένας κωδικός 74.000€ και άλλος ένας 60.000€, τα υπόλοιπα είναι μικροποσά, ούτε εδώ έχουμε κάποιο σημαντικό έργο για το οποίο θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός.
Στην υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, όλοι οι κωδικοί είναι μικροποσά, πιθανόν να απαιτηθούν δύο πρόχειροι διαγωνισμοί.
Τα μοναδικά "μεγάλα" έργα τα οποία έχουν εγγραφεί και αν ανατεθούν τελικά, απαιτούν ανοιχτό διαγωνισμό, είναι ο δρόμος προς Αγία Αναστασία με 100.000€, η αποκατάσταση του Αστικού Σχολείου Ποταμού με 168.000€ και η ανάδειξη του Καστέλο στον Αυλέμωνα με 90.000€. Τα υπόλοιπα είναι στα όρια των απευθείας αναθέσεων.
Παρά τα όσα ισχυρίζεται, γίνεται ολοφάνερο ότι ο κ. Χαρχαλάκης ενώ στα λόγια και στα κείμενα είναι πληθωρικός στην πράξη υστερεί σε πολύ υψηλό ποσοστό.
Γι αυτούς τους λόγους τα μέλη της παράταξης μας καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2016. Ελπίζουμε οι επισημάνσεις μας να γίνουν αντιληπτές από τους ανθρώπους της πλειοψηφίας.

Πηγή: Νέα Πορεία Όραμα και Έργο (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου