Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο συνδυασμός μας από σήμερα αρχίζει να δημοσιοποιεί το πρόγραμμά του στο διαδίκτυο, χωρισμένο σε τομείς, πρόγραμμα που το αμέσως επόμενο διάστημα, θα κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή, ώστε να γίνουν γνώστες όλοι οι συμπατριώτες μας.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Οργανωτική Αναδιοργάνωση του Δήμου
·         Θα εγκαταστήσουμε σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008 και
·         ΕΛΟΤ 1429:2008 για την απόκτηση Διαχειριστικής  Επάρκειας τύπου Α (σήμερα έχει μόνο  Β)  των υπηρεσιών μας γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση έργων του ΕΣΠΑ. Έτσι θα μπορούμε να σχεδιάζουμε, ωριμάζουμε  και να εκτελούμε επί τόπου τα έργα που θα συγχρηματοδοτήσουμε από Νέο ΕΣΠΑ.
·         Εκπαίδευση και επιμόρφωση υπαλλήλων, μέσα από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Διοικητική  Μεταρρύθμιση», είτε από το  ΕΚΔΔ
·         Στελέχωση των υπηρεσιών με τις κατάλληλες ειδικότητες (ακόμη και το μνημόνιο επιτρέπει προσλήψεις σε νησιώτικους Δήμους κατά παρέκκλιση)
·         Επικαιροποίηση του Οργανισμού του Δήμου. Λειτουργία Πολεοδομίας,  πλήρους Τεχνικής Υπηρεσίας, Τουριστικής Υπηρεσίας, Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης επενδύσεων.

Οι οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται στο νησί, και θα διεκδικήσουμε η ΕΠΑΕ να συνεδριάζει τακτικά στο νησί.
Τα τεχνικά έργα θα σχεδιάζονται και επιβλέπονται στα Κύθηρα. Ώστε τα έργα να εκτελούνται και να επιβλέπονται επί τόπου, μακριά από τις παθογένειες που δημιουργεί η εξ αποστάσεων επίβλεψη από τον Πειραιά
 • Θα  καθιερώσουμε  μόνιμη νομική κάλυψη των αποφάσεων των υπηρεσιών αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου.
·         Ενεργοποιούμε το θεσμό του Συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου θα ξεκινάει από τις Τοπικές Κοινότητες και τα Αντικύθηρα, με προτάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια και τους πολίτες, στη βάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.
·         Απολογισμός σε ετήσια βάση σε κάθε Τοπική Κοινότητα.
·         Ενεργοποίηση του θεσμού των Δημοψηφισμάτων  για τα μεγάλα και σημαντικά θέματα
·         Δημιουργία Γραφείου του  Δήμου στην πρωτεύουσα  για την εξυπηρέτηση των Κυθηρίων και Αντικυθηρίων της Αθήνας, αλλά και των κατοίκων του Νησιών μας. Η στέγαση του Γραφείου μπορεί να γίνει σε χώρο της Περιφέρειας, κάποιου Κυθηραικού Σωματείου ή κτιρίου του Δήμου.
·         Θεσμοθέτηση μόνιμων κανόνων στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΔΣ θα κάνει την μηναία τακτική συνεδρίασή του το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα (μη εργάσιμη μέρα και ώρα). Θα αξιοποιήσουμε τα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία προκειμένου να φέρουμε το Δ.Σ κοντύτερα και στους απόδημους συμπατριώτες μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν.
·         Ορίζονται Εντεταλμένοι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθυνών),
·         Πλήρης άσκηση καθηκόντων από τα τοπικά συμβούλια και εκχώρηση σχετικού προϋπολογισμού
2. Θα διεκδικήσουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας με παρεμβάσεις μας σε  συλλογικά όργανα όπως η ΚΕΔΕ, η Κυβέρνηση κλπ σε θέματα όπως:
·         Εξορθολογισμός της αδειοδότησης των καταστημάτων και ειδικά αυτών που άπτονται υγειονομικού ενδιαφέροντος.
·         Κατάργηση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου σαν Προϊσταμένης Αρχής τεχνικών έργων και προμηθειών. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και δε διαθέτει τις γνώσεις για την τεχνική αξιολόγηση της πορείας των έργων. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ασκείται από την Τεχνική Υπηρεσία.
·         Δήμαρχοι και αιρετά όργανα μέχρι δύο θητείες το πολύ
·         Αύξηση των πόρων της αυτοδιοίκησης με βάση τις αυξημένες αρμοδιότητες του Καλλικράτη, οι οποίες είναι μειωμένες περίπου 40% από το 2010. Φέτος ο π/υ μειωμένος κατά 650 Μ€. Θα αγωνιστούμε να διεκδικήσουμε την αύξησή τους.
·         Εφαρμογή σε κάθε πολιτική απόφαση του άρθρου 101 συντάγματος και του άρθρου 158 της συνθήκης του Άμστερνταμ (περί προστασίας νησιωτικότητας)

3. Εξωτερική πολιτική του Δήμου
·         Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της δράσης μας με φορείς και ΟΤΑ που έχουμε κοινά και συμπληρωματικά συμφέροντα.
·         Θα επιδιώξουμε να συνάψουμε προγραμματικές συμφωνίες με γειτονικούς Δήμους (Μονεμβασίας, Νεάπολης, Γυθείου, Μάνης, Καλαμάτας, Κισσάμου, Χανίων κλπ), και περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης ώστε να δυναμώσουμε τη φωνή μας ενώνοντάς την μαζί τους, συνεργαζόμενοι και σχεδιάζοντας από κοινού προς αμοιβαίο συμφέρον και διεκδικώντας μεγαλύτερο μέρος της πίτας είτε αυτή είναι η τουριστική, είτε του ΠΔΕ είτε των συγκοινωνιών, είτε στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, είτε στη διάχυση προϊόντων και υπηρεσιών.
·         Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα αποτελούν τα μεσόβαθρα της «γέφυρας» που ενώνει την Πελοπόννησο με την Κρήτη. Πάνω από τη γέφυρα αυτή περνάνε άνθρωποι εμπορεύματα, υπηρεσίες, οικονομική δραστηριότητα, πολιτισμός κλπ. Όμως και από την άλλη κατεύθυνση Αιγαίο – Ιόνιο έρχονται εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες περνούν ανάμεσα στα πελαγίσια κιονόκρανα των Κυθήρων και Αντικύθηρων. Τα νησιά μας πρέπει να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί……να βάλλουμε τα «κατάλληλα διόδια»….
·         Θα συνεργαστούμε και θα πιέσουμε προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή έργων στην Πελοπόννησο – πχ δρόμος Νεάπολης,  Γυθείου, το Λιμάνι Γυθείου κλπ- που επηρεάζουν άμεσα τα νησιά μας
·         Θα παρέμβουμε εγκαίρως  στο κατάλληλο επίπεδο ώστε τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα των νησιών μας
·         Θα διεκδικήσουμε να καλυφθούμε από τις πολιτικές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, οι οποίες συνήθως αφορούν μόνο τα νησιά του Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με τα νησιά του Ιονίου.
·         Προγραμματική σύμβαση με ΙΚΑ και νέα με ΟΑΕΔ κλπ., ώστε να υπάρχει επί τόπου εξυπηρέτηση στα νησιά μας
·         Άνοιγμα και λειτουργία γραφείου ΠΕ Νήσων με κτηνίατρο, γεωπόνο, μηχανικό κλπ.
·         Παρέμβαση στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας κατά την έγκριση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπου επηρεάζει την ανάπτυξη για τα επόμενα πολλά χρόνια.
·         Θα διεκδικήσουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους άλλους Δήμους η σύνταξη  ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου των νησιών του Αργοσαρωνικού ή των Επτανήσων, με διακριτούς πόρους από το νέο ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα, έως το 2020.
4. Άλλοι  Θεσμοί
 • Θα θεσμοθετήσουμε το Συμβούλιο του Κυθηραϊσμού σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας τους εκπροσώπους των τοπικών σωματείων, συλλόγων, ενώσεων πολιτών και επαγγελματικών ομάδων, τα σωματεία και ιδρύματα της διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο στα Κύθηρα.
 • Θα θεσμοθετήσουμε ημέρα τιμής στον Ευεργέτη και Εθελοντή σε ετήσια βάση. Έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία να επιβραβεύσουμε όλους αυτούς που ανιδιοτελώς αφιέρωσαν χρόνο, χρήμα, γνώσεις κλπ για το κοινό καλό. Αποτελούν τα φωτεινότερα παραδείγματα για τη νέα γενιά. Η τιμή θα απονεμηθεί και σε πολλούς ανώνυμους που συνέβαλλαν σημαντικά σε σχέση με τις δυνάμεις τους (πχ παραχώρηση εκτάσεων για την κατασκευή του αεροδρομίου κλπ).
 • Θα συνεννοηθούμε με τους άλλους Δήμους των Επτανήσων προκειμένου να καθιερώσουμε την Πολιτιστική Πρωτεύουσα των Επτανήσων. Θα περιλαμβάνει σε ετήσια βάση (μια φορά κάθε επτά χρόνια σε κάθε νησί) πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
 • Θα επιδιώξουμε την αδερφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο της Βενετίας. Οι 4 αιώνες αλληλεπίδρασης με τους Ενετούς μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικά  οφέλη στο  πολιτιστικό και οικονομικό πεδίο σήμερα..
 • Θα προτείνουμε την αδερφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο Αλίμου όπου υπάρχει σημαντική Κυθηραική παροικία
5.Ειδικότεροι θεσμοί στο πεδίο του Τουρισμού
 • Καθιέρωση   γεγονότων – Σημαία -  μέσα στο χρόνο (όπως της Μυρτιδιωτίσσης 24/9) . Θέλουμε ζωντάνια όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι. Π.χ
1.    Συνδυασμός Βδομάδας λιομαζώματος ή τρύγου
2.    Τριήμερο Κυθηραικής Κουζίνας
3.    Ο Θησαυρός της Αφροδίτης
4.    Ο Μύθος του Μπαρμπαρόσα
5.    Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού σε όλο το νησί (Αποκριές) κλπ
Στόχος μας ένα γεγονός κάθε μήνα, το οποίο θα προβάλλουμε στοχευμένα στα ΜΜΕ.
 • Θεσμοθέτηση Καλοκαιρινού Φεστιβάλ στα Κύθηρα και Αντικύθηρα στο οποίο θα ενσωματώνονται πλήθος από πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, θρησκευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, κλπ δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθούν μετά από συνεννόηση με τους Τοπικούς και Εξωραϊστικούς συλλόγους και Σωματεία οι δραστηριότητές τους (Η γιορτή κρασιού, το πανηγύρι του Καραβά, του Ποταμού, του Αβλέμονα, η γιορτή του Αγίου Μύρωνα στα Αντικύθηρα κλπ).

 • Συμμετοχή στο καρναβάλι Πάτρας ή Μοσχάτου (Διαφημιστική προβολή)
·         Καθιέρωση της Κυθηραικής εβδομάδας στην Αττική (πιθανοί χώροι υποδοχής ο Δήμος Πειραιά και Αλίμου). Θα δώσουμε την ευκαιρία προβολής της ιστορίας, του πολιτισμού, των προϊόντων, των νησιών μας γενικότερα.
 • Κάθε μήνα προβάλλουμε μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου ένα χωριό με την ιστορία, τον πολιτισμό του,  τους κατοίκους και τις δραστηριότητές τους.,

6.Θεσμοί στον τομέα Αθλητισμός – Τουρισμός – Πολιτισμός - Νεολαία
 • Ενεργοποίηση του - Π.Α.γ.Ο - Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους  (συνδυάζεται με τουρισμό) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού. Έτσι θα χρηματοδοτήσουμε αθλητικές – τουριστικές δραστηριότητες όπως:
   • Τουρισμός ΑΜΕΑ (ειδικές υποδομές σε παραλίες και προβολή τους)
   • Περιπατητικές
   • Αθλητικές
   • Θρησκευτικές
   • Φυσιολατρικές
   • Άθλησης στο Βουνό
   • Άθλησης στην Παραλία
   • Εκδηλώσεις Άθλησης για όλους κλπ.(πχ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, δρόμος της σεμπρεβίβας κλπ)
 • Θα βελτιώσουμε τις αθλητικές υποδομές στο Γήπεδο του Ποταμού και των Πιτσινιανίκων, στα πρότυπα του Αθλητικού κέντρου «Π. Μάγειρος» στο Λιβάδι, παρέχοντας ένα δίκτυο άθλησης και ψυχαγωγίας στους νέους αλλά και μεγαλύτερους συμπολίτες μας.
 • Θα ενισχύσουμε τις δράσεις και τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων- Ν.Ο.Κ- που βρίσκονται  εντός φυσικού ορμίσκου στο Καψάλι για τη περαιτέρω διοργάνωση αθλητικών γεγονότων κολύμβησης και ιστιοπλοΐας.
 • Θα ενισχύσουμε τη δημιουργία «Μικτής Ομάδας Κυθήρων – Αντικυθήρων» η οποία να μπορεί να αγωνίζεται σε Κρήτη και Πελοπόννησο.
 • Θα ενισχύσουμε το Θεατρικό εργαστήρι Κυθήρων και θα το αναδείξουμε σε πρεσβευτή των νησιών μας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
 • Θα καθιερώσουμε την φιλοξενία παιδιών από την Ομογένεια κατά τη διάρκεια των θερινών τους διακοπών (όπου στην Ελλάδα είναι χειμώνας) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, το Υπουργείο Παιδείας, τα Κυθηραϊκά Σωματεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού, αφενός για να γνωρίσουν τον τόπο των γονιών τους και αφετέρου να παρακολουθούν μαθήματα της ελληνικής παιδείας. Αντίστοιχη ανταλλαγή μπορεί να γίνει και για τα παιδιά του Λυκείου Κυθήρων.
Θα ενεργοποιήσουμε το Θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Οι νέοι έχουν άποψη και θα τους δώσουμε επίσημο βήμα να την εκφράσουν.

Πηγή: Κύθηρα - Αντικύθηρα Νέο Ξεκίνημα Ενωμένοι Πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου