Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.9.2014

O Δήμος μας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Με το υπ΄αρίθμ 40405/29690/11-08-2014 έγγραφο ενημερωθήκαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ότι δεν εγκρίνεται η νομιμότητα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για το έργο:Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Δήμου Κυθήρων’ συνολικού προϋπολογισμού 3.040.241,53€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Ως αιτία για τη μη έγκριση της απόφασης αυτής αναφέρεται το πάγωμα της διαδικασίας αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων στην σχετική Πρόσκληση για την οποία είχε υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
2. Με το υπ΄αρίθμ 152.228/ΨΣ4834-Α2/02-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΩΕ1-ΙΨΒ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενημερώθηκε ο Δήμος μας ότι αποφασίστηκε η ανάκληση της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα για την Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στο Δήμο Κυθήρων», με κωδικό ΟΠΣ 327550 προϋπολογισμού 243,194.40€. Ήδη ο Δήμος μας προέβη στις δέουσες ενέργειες, ενώ ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στον Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών κ. Μενέλαο Δασκαλάκη ζητώντας άρση της σχετικής απόφασης απένταξης του έργου.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου