Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Στο πλαίσιο προβολής, διάσωσης και διαφύλαξης του φυσικού μας περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, η νέα Δημοτική Αρχή ανακοινώνει ότι θα γίνει προσπάθεια καταγραφής, προστασίας και διάσωσης των ελαιοδέντρων που λόγω του μεγέθους, του σχήματος ή άλλων χαρακτηριστικών τους φανερώνουν ότι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φαίνεται ότι προσμετράται όχι μόνο σε αιώνες αλλά σε χιλιετηρίδες, ο δε κορμός των ελαιοδέντρων αυτών, συνήθως περιλαμβάνει εσωτερικές σπηλαιώσεις (κουφάλες) σε διάφορα μεγέθη και μορφές. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη των ελαιοδέντρων ως μνημειακών και η διατήρηση τους ως βασικών στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο εμπλουτισμός της ενδοχώρας με αξιοθέατα που συνδέονται με την φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών μας πρέπει να αποτελέσει πόλο έλξης για την ανάπτυξη του περιπατητικού και φυσιολατρικού τουρισμού, για τον οποίο ο Δήμος μας θα προβεί σε ειδικότερες δράσης προβολής και ανάδειξης.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των ενδιαφερομένων πολιτιστικών φορέων, συλλόγων, ατόμων κ.λ.π. για την υπόδειξη των ελαιοδέντρων.
Στην συνέχεια θα πρέπει να  αξιολογηθούν ως μνημειακά και μετά την ανακήρυξή τους να προχωρήσει ο Δήμος στην ανάδειξη των δέντρων αυτών, την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου τους, ώστε να καταστούν επισκέψιμα αξιοθέατα.
Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζονται δύο προτεινόμενα για αξιολόγηση ελαιόδεντρα.Παρακαλούμε οι προτάσεις να απευθύνονται εγγράφως προς τον Δήμο Κυθήρων ή στα τηλ. 27360 31213 και 6974 959690 (Ματθαίος Αγγελιουδάκης-Αντιδήμαρχος).

                                                            Οκτώβριος 2014
                                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου