Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΈΡΓΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Η ανησυχία μας για την έκδοση βεβαιώσεων αρτιότητας οικοπέδων, επιβεβαιώνεται με την πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου για το θέμα.
Επικαλείται την εγκύκλιο 7/1992! Μα όλες οι βεβαιώσεις χορηγούνται και υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, είναι σαφές!
Για το συγκεκριμένο θέμα όμως μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής! Άρθρο 73 του νόμου 3852/2010.
Στο Δήμο μας, επειδή έχει κατοίκους κάτω από 10.000 δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητές της, ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν είναι το αρμόδιο όργανο να εγκρίνει και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να χορηγήσει την βεβαιώση.
Τι λέει όμως η εγκύκλιος 7/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ; Στην παράγραφο 6 λέει ακριβώς τα εξής:
6. Στις περιπτώσεις που ζητείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδου για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας ή ο υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει τον χρόνο δημιουργίας του, τότε η πολεοδομική υπηρεσία, αντί της μέχρι τώρα δικαστικής απόφασης θα απαιτεί να προσκομίσει αθροιστικά ο ενδιαφερόμενος:
α)
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο, περί μη διεκδικήσεως του υπόψη γηπέδου. β) Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου για τον χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή το Δήμαρχο.
Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι σοβαρότατο, ο τομέας της οικοδομής είναι στο Ναδίρ, με τέτοιες πρακτικές θα τον αποτελειώσουμε!
γ)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/85 στην οποία να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του, ότι είναι κύριοι του υπόψη γηπέδου, ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής του, καθώς και ο χρόνος δημιουργίας του, τον οποίο επικαλούνται για την παρέκκλιση».
Ο προβληματισμός μας εντείνεται από την προχειρότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορθώς μέχρι σήμερα έχει αποφανθεί για την χορήγηση των βεβαιώσεων με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Πηγή: Νέα Πορεία Όραμα και Έργο (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου