Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι
Σας παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά και γραπτώς :
   1.Τους λογαριασμούς καταθέσεων του Δήμου Κυθήρων, που να δείχνουν το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου και το αν υπάρχουν δεσμευμένα με οποιοδήποτε τρόπο χρηματικά ποσά.
    2.Το συνολικό ποσό χρεών προς το Δήμο Κυθήρων από τέλη παρεπιδημούντων , καθώς και αναλυτική κατάσταση των οφειλετών με τα χρέη τους.
  3.Το συνολικό ποσό χρεών προς το Δήμο από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης.
Αναλυτική ονομαστική κατάσταση των οφειλετών με το χρέος τους, για ποσά άνω των 2.000 €.
Αναλυτική ονομαστική κατάσταση, με τα παραγραφέντα ή με οποιοδήποτε τρόπο διαγραφέντα χρέη, από το 2005 μέχρι σήμερα.
Αναλυτική ονομαστική κατάσταση των οφειλετών που προέβησαν σε ρύθμιση της οφειλής τους, το συνολικό ποσό οφειλής,  καθώς και σημείωση αν η ρύθμιση εξυπηρετείται.

                                                                        Δημήτρης Ε. Λουράντος
                                                                             Δημοτικός Σύμβουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου