Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.9.2015

Σχετικά με το έργο «Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων», το οποίο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "02 -Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική" σύμφωνα με την πρόσκληση 59 του «ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Ο Δήμος Κυθήρων (η νέα Δημοτική Αρχή) έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό, την Αποδοχή της Ένταξης και για την Προέγκριση Δημοπράτησης. Ηέγκριση Δημοπράτησης από τον «ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς ευθύνη του Δήμου γιατί -όπως αναφέρεται και στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΑΑ- έχει ανασταλεί κάθε υλοποίηση εφαρμογής, σε οποιοδήποτε στάδιο, που αφορά στην Πρόσκληση 59 του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ. Συνεπώς το συγκεκριμένο έργο δεν εκτελέστηκε σε κανέναν από τους επιλέξιμους Δήμους της Χώρας
Σε αυτό το σημείο, όμως, και για την ενημέρωση του κόσμου με στοιχεία αλήθειας και πραγματικότητας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου δεν υπήρχε η απαίτηση καμίας μελέτης καθώς το Τεχνικό Δελτίο ήταν έτοιμο και προσυμπληρωμένο από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και ο Δήμος έπρεπε να επιλέξει απλά μια από τις 11 διαθέσιμες επιλογές. Δεν απαιτούσε δηλαδή καμία ιδιαίτερη γνώση για να συμπληρωθεί καθώς στο πρόγραμμα εντάχθηκαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Χώρας. Και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή επέλεξε την συγκεκριμένη επιλογή, της οποίας το βασικό αντικείμενο είναι η δημιουργία ενός συστήματος για την διαχείριση στόλου οχημάτων και υπολογισμού άφιξης οχημάτων σε έξυπνες στάσεις (θυμίζουμε ότι τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος δεν είχαν καν ταχογράφο και πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, είναι πεπαλαιωμένα και τα περισσότερα χρήζουν αντικατάστασης όπως τα απορριμματοφόρα) και η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης (VMS). Φυσικά οι πινακίδες αυτές δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε κανέναν παραδοσιακό οικισμό ή κοντά σε μνημείο, καθώς δεν είναι αισθητικά συμβατές, ενώ θα απαιτούσαν ιδιαίτερη έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι σε όσους Δήμους τοποθετήθηκαν τέτοιου είδους πινακίδες, η λειτουργία των περισσοτέρων (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ατόνησε σχεδόν άμεσα και αφέθηκαν στην τύχη τους, καθώς ουδείς ενημέρωνε το λογισμικό τους ή τις συντηρούσε, ενώ δεν εξυπηρετούν πλέον σχεδόν κανέναν καθώς όλες οι πληροφορίες παρέχονται πλέον μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Σε πολλές περιοχές λοιπόν βλέπουμε πινακίδες VMS να διαφημίζουν εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη προ ενός ή δύο ετών! 
Με λίγα λόγια, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή θεώρησε πιο χρήσιμη για τα Κύθηρα μια εφαρμογή για τα δρομολόγια των οχημάτων, την παρακολούθηση των (πεπαλαιωμένων και ασυντήρητων) απορριμματοφόρων του Δήμου και την τοποθέτηση πινακίδων VMS από τις άλλες όντως χρήσιμες διαθέσιμες επιλογές του προγράμματος όπως Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ευπαθών Ομάδων, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τα Πολεοδομικά και Χωροταξικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Πύλη για την Ανάδειξη των Αγροτικών Προϊόντων και του Τουρισμού κ.ά.
Η πρόταση αυτή λοιπόν δεν χρηματοδοτήθηκε και δεν υλοποιήθηκε καθώς ανεστάλη κάθε υλοποίηση εφαρμογής για ολόκληρη την Πρόσκληση 59 και όχι μόνο για το Δήμο Κυθήρων, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου