Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8.9.2015

Τις συμβάσεις τριών πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης υπέγραψε την Τρίτη 08/09/2015 ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης. Μετά από τη διεξαγωγή ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών, την έγκριση των πρακτικών και όλες τις σχετικές διαδικασίες, υπεγράφησαν οι συμβάσεις των κάτωθι έργων, τα οποία αναμένεται κατά δέσμευση των αναδόχων τους να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις εκλογές. 
1. "Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κυθήρων", προϋπολογισμού μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (35%)100.099,99€ με το Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός 154.000€). Ανάδοχος είναι η εταιρείας ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Θα γίνει αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης (αμιαντοσωλήνες - PVC) συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων στις Τοπικές Κοινότητες Λιβαδίου, Ποταμού, Κυθήρων, Κοντολιανίκων, Αρωνιαδίκων, Φρατσίων και Μητάτων σύμφωνα με αιτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων. Θα τοποθετηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100. Προθεσμία ολοκλήρωσης 6 μήνες. 
2. "Επισκευές Δεξαμενών - Αντλιοστασίων Δήμου Κυθήρων", προϋπολογισμού μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (38,48%) 101.508€με το Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός 165.000€). Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Θα γίνει εκτεταμένη οικοδομική και λοιπή συντήρηση και ανακαίνιση σε 18 Δεξαμενές/Βανοστάσια και σε 24 οικίσκους Αντλιοστασίων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί κυρίως στις δεκαετίες 1980-1990 και έχουν υποστεί πολλές βλάβες λόγω παλαιότητας, ενώ η μέχρι σήμερα συντήρησή τους υπήρξε μηδαμινή. Μεταξύ άλλων προβλέπεται εσωτερική υδροβολή στις δεξαμενές και νέα προστατευτική επίστρωση. Προθεσμία ολοκλήρωσης 6 μήνες. 
3. "Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά", προϋπολογισμού μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (41%) 37.200€ με το Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός 60.000€). Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Προβλέπεται αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Καραβά. Προθεσμία ολοκλήρωσης 90 ημέρες. 
Παρά την κρίση και τα διαρκή γραφειοκρατικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Κυθήρων με συνεχείς δημοπρατήσεις σημαντικών έργων αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του, την εργατικότητα και αυταπάρνηση των υπαλλήλων του και εξοικονομεί σημαντικούς πόρους μέσα από ανοικτές διαδικασίες και αποφεύγοντας κατατμήσεις και μικροαναθέσεις όπως στο παρελθόν. Συνολικά, μόνο από τις 3 παραπάνω δημοπρασίες εξοικονομήσαμε 140.192,01€ μετά τις μεγάλες εκπτώσεις που επιτεύχθηκαν. Επιβεβαιώνεται έτσι πλήρως ότι η πολιτική απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής για τη διενέργεια των έργων συγκεντρωτικά και με ανοικτούς διαγωνισμούς ήταν σωστή και προς το συμφέρον του Δήμου.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου