Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΚΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ἔχοντες ὑπ΄ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ.2 τοῦ Ν.590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 33-37 τοῦ ὑπ΄ἀριθ.2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημεριῶν»,προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν θέσιν τοῦ Διακόνου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας, καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΑΤΣΑΔΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ΄ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ.2 τοῦ Ν.590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 33-37 τοῦ ὑπ΄ἀριθ.2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημεριῶν»,προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν θέσιν τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων Κυθήρων, καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
Πηγή: imkythiron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου