Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.11.2015

Υπεγράφη από το Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κ. Ιωάννη Ηλιάδη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Ανακαίνιση Δημοτικών Χώρων Υγιεινής" ποσού 19.039,11€ με το ΦΠΑ και ολική προθεσμία περάτωσης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το απαραίτητο αυτό έργο περιλαμβάνει γενική επισκευή και ανακαίνιση συνολικά 5 Δημοτικών WC (Χώρα, 2 στα Μητάτα, Καραβάς και Πλ. Άμμος) που σήμερα παρουσιάζουν εξαιρετικά άσχημη εικόνα και κατάσταση, με στόχο να γίνουν πραγματικοί χώροι υγιεινής και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και συνθήκες που προβλέπονται. Για την ανάθεση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου προηγήθηκε Διαγωνισμός (25-08-2015) και επιτεύχθηκε ποσοστό έκπτωσης 27% επί των αρχικών τιμών της μελέτης. Ακόμα ένα έργο ευπρεπισμού που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου