Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Σε απάντηση των ανησυχιών των κατοίκων και των επισκεπτών των Κυθήρων, σας ενημερώνουμε ότι στις 8 Μαΐου ο ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 35.000€ η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.  Ακολουθεί η διαβίβαση της μελέτης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει και εν συνεχεία η έγκριση της από την Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Ένα έργο το οποίο ίσως είναι το πιο αναπτυξιακό στο νησί των Κυθήρων, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά από μακροχρόνια προσπάθεια και συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου με τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε ότι το εν λόγω έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Νήσο Κυθήρων διότι η σκοπιμότητά του είναι η διερεύνηση της δυνατότητας υποδοχής μεγαλύτερων αεροσκαφών σε σχέση με αυτά που έχει τη δυνατότητα να δεχθεί σήμερα. Με τον τρόπο θα αυξηθεί ποσοτικά και θα επιμηκυνθεί χρονικά η τουριστική κίνηση, αλλά και θα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η υπάρχουσα ζήτηση επισκεψιμότητας στο νησί. Τέλος, θα δημιουργήσει κίνητρα στους νέους των Κυθήρων να παραμείνουν στον τόπο τους.

Πηγή: Αντιπεριφέρεια Νήσων
Φωτογραφία αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου