Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ

Σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης:

1. Αφορούν 5 τετράμηνα γιατί η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο είναι τέτοια, που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία έγκαιρης καταμέτρησης.
2. ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει χρεωθεί περισσότερα χρήματα από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ κατανάλωση των 5 αυτών τετραμήνων, καθώς η χρέωση έχει γίνει με το τιμολόγιο που προκύπτει από τον μέσο όρο της κατανάλωσης του κάθε δημότη. Άρα η χρέωση είναι αντικειμενική.
3. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της οφειλής σε 12 μηνιαίες δόσεις.
4. Δεν υπήρχε δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποπληρωμής πέραν του διμήνου, γιατί αυτό απαγορεύεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Τα έργα ύδρευσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν ΜΟΝΟ από τα έσοδα της ύδρευσης που είναι ανταποδοτικά. Αυτο σημαίνει πως όσο έχουμε εισπράξεις στην ύδρευση, τόσο θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα έργα στην ύδρευση.
Η πληρωμή των λογαριασμών θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο για να κάνει τα αναγκαία έργα ύδρευσης. Η μη πληρωμή θα οδηγήσει το Δήμο σε αδιέξοδο.
Από τον Ιούλιο, η καταμέτρηση των λογαριασμών ελπίζουμε να γίνεται πλέον στην ώρα της...

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης (facebook)
Φωτογραφία: Διονύσης Ανδρόνικος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου