Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5.7.2018

Όπως είναι γνωστό, με το νόμο Ν. 4479/2017, που ετέθη σε ισχύ από 29.06.2017, επιχειρήθηκε από την Κυβέρνηση η επίλυση του ζητήματος των διαδοχικών παρατάσεων των εργαζόμενων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων και κυρίως στον τομέα της καθαριότητας. Με τον ως άνω Νόμο, μεταξύ άλλων ορίστηκε η 31.03.2018 ως το απώτατο χρονικό σημείο απασχόλησης στις σχετικές θέσεις όσων παρείχαν αντίστοιχες υπηρεσίες μέχρι την 07.06.2017. Μετά το πέρας της άνω ημεροχρονολογίας έπαυσε κάθε δυνατότητα παράτασης της απασχόλησης αυτής.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήδη από την ψήφιση και θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου ο Δήμος Κυθήρων προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ώστε να καταστεί εφικτή, στα πλαίσια που καθορίζονται από των ανωτέρω νόμο, η πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, τούτο, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί, εξαιτίας συνεχών καθυστερήσεων και αναβολών εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η καθυστέρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών υπερέβη το πεντάμηνο).
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών παρήλθε κρίσιμος χρόνος, χωρίς να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες και έτσι ο Δήμος Κυθήρων, μεσούσης της τουριστικής περιόδου, βρέθηκε αντιμέτωπος με το ιδιαιτέρως σοβαρό πρόβλημα της αδυναμίας αποκομιδής των απορριμμάτων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, με ό,τι τούτο συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία, αλλά και την εικόνα του τόπου μας, κατά τη θερινή ιδίως περίοδο.
Με γνώμονα λοιπόν, αφενός την διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, η οποία σαφώς αποτελεί υπέρτερο αγαθό έναντι άλλων, αλλά και την προστασία της εικόνας του τόπου μας προς τους επισκέπτες του νησιού, εν μέσω μάλιστα της τουριστικής περιόδου, ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κομηνός, προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και τη λήψη αποφάσεων για τη δικαστική διαχείριση του ζητήματος, ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, ευελπιστώντας παράλληλα και πιέζοντας για την οριστική διευθέτηση και επίλυση του προβλήματος, με την πρόοδο και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4979/2017.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου