Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/3

Με την σύμβαση που υπεγράφη στις 20/08/2014 ανατέθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στον ανάδοχο Παναγιώτη Τσαουσίδη η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Νήσου Κυθήρων», προϋπολογισμού με βάση τη μελέτη 890.000€ με το Φ.Π.Α. Η σχετική δημοπρασία έγινε στις 25/02/2014 και ακολούθησε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις του Δασαρχείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Υπήρχε μόνο η υπ΄ αρίθμ 1615/19-07-2011 έγκριση επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά και μόνο για τα τμήματα α) «Οικισμός Δόκανα έως Διασταύρωση Φρατσίων» μήκους 500μ και β) «Καρβουνάδες – Φράτσια στη θέση Κυρά Ρήνη» μήκους 65μ. Στην απόφαση αυτή επισημαίνεται ρητά ότι πρέπει «να ληφθεί η συγκατάθεση των ιδιοκτητών για τα τμήματα της έγκρισης επέμβασης».
Παράλληλα, μόλις ξεκίνησαν οι εργασίες εκδόθηκε Σήμα Διακοπής από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το οποίο όμως ήρθη μετά από ενέργειες της Περιφέρειας. Για την αδειοδότηση του υπόλοιπου τμήματος του έργου από το Δασαρχείο δόθηκε παράταση της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν μόνο στο υπάρχον οδόστρωμα. Για την διαπλάτυνση, την κατασκευή τάφρου, οχετών και την αποκατάσταση ερεισμάτων για την προστασία της οδού από τα όμβρια ύδατα, απαιτείται άδεια επέμβασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η άδεια επέμβασης προϋποθέτει και απόφαση χαρακτηρισμού δασικής έκτασης, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Ο Δήμος μας εξαρχής ζήτησε από την Περιφέρεια ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης του σημαντικού αυτού έργου. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε εξαρχής η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών ούτε ακολουθήθηκε η διαδικασία παραχώρησης τμημάτων ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Νόμο, ζητήσαμε επιτόπια επίσκεψη των αρμοδίων Μηχανικών της Περιφέρειας με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
Πριν λίγες μέρες έλαβε χώρα ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κυθήρων υπό την προεδρία του κ. Δημάρχου και με τη συμμετοχή των υπευθύνων Μηχανικών και όλων των εμπλεκομένων και ύστερα από επιτόπια εξέταση όλων των προβλημάτων αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να γίνει όπως προβλέπεται στην υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, ήτοι τα πλέον των 30.000 τ.μ. ασφάλτου να διαστρωθούν μεταξύ των οικισμών Αρωνιάδικα – Καρβουνάδες και στα σημεία για τα οποία είτε υπάρχει έγκριση επέμβασης είτε δεν απαιτείται, ενώ θα κατασκευαστούν και οι 2 κόμβοι, των Αρωνιαδίκων και του νέου νοσοκομείου μόλις ολοκληρωθεί η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη και ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Πάγια απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι η εκτέλεση των έργων να γίνεται με νόμιμο τρόπο, με διαφανείς διαδικασίες και με τη λήψη όλων των αδειών που απαιτούνται, προκειμένου να αποφεύγονται διακοπές εργασιών, δικαστικές εμπλοκές και διενέξεις που οδηγούν τα έργα σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις εκτέλεσης.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου