Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους Δημάρχους της Π.Ε. Νήσων που σήμερα με εξέλεξαν ομόφωνα στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για τα επόμενα 4 χρόνια, όπου θα διαδεχθώ τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο του Δικτύου Δημήτρη Μούρτζη, πρώην Δήμαρχο Αίγινας.
Το Δίκτυο, μετά τη σημερινή τροποποίηση του Καταστατικού του, μετατρέπεται ουσιαστικά σε πολιτικό όργανο, σε μια πολιτική ένωση των Δήμων της Π.Ε. Νήσων, με στόχο να αυξήσει τις παρεμβάσεις του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ήδη υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα CLLD/LEADER καθώς μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια από την ίδρυσή του κατάφερε να εντάξει σε χρηματοδότηση σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή που ήδη υλοποιούνται.
Τα Κύθηρα ωφελούνται μέσα από την χρηματοδότηση δημοσίων έργων (π.χ. Αστικό Σχολείο, αίθουσα Μηχανισμού), την ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού (π.χ. χρηματοδότηση Φιλαρμονικής) και την έγκριση σημαντικών ποσών χρηματοδότησης προς τον πρωτογενή τομέα (π.χ. Συνεταιρισμοί, τουρισμός, μεταποίηση, εστίαση κ.λπ.).
Επόμενος στόχος μας είναι η ενεργοποίηση του Δικτύου στο μείζον ζήτημα της πολεοδομικής εξυπηρέτησης των νησιών μας, που σε λίγους μήνες δεν θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται από την ΥΔΟΜ Πειραιά. Ήδη με τα στελέχη του Δικτύου εδώ και 4 μήνες έχουμε επεξεργαστεί το σχετικό σχέδιο, ενώ η σχετική πρόβλεψη των άρθρων 3 και 4 του Ν.4674/2020 για να συμπεριληφθούν τα Δίκτυα Δήμων στους φορείς παροχής τεχνικών και πολεοδομικών υπηρεσιών, προέκυψε μετά από παρεμβάσεις μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ ήδη από τα τέλη του 2019 καθώς στο αρχικό σχέδιο νόμου δεν είχαν συμπεριληφθεί.
Η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, σήμερα βρίσκεται σε πλήρη φάση ανάπτυξης και είμαι σίγουρος ότι οι τοπικές κοινωνίες των 8 Δήμων θα ωφεληθούν πολύ. Στην πορεία αυτή είναι αναγκαία και η υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία είμαι σίγουρος!

Πηγή: Στράτος Χαρχαλάκης
Φωτογραφία αρχείου: PhotoCerigo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου