Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.8.2016

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας το μεσημέρι της Τετάρτης 10/08 στην 21η συνεδρίασή της για το έτος 2016, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν 13 ενώ υπήρχαν και 2 θέματα προ ημερησίας διατάξεως ένα εκ των οποίων αφορούσε τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου για τη δικάσιμο της 01/09 που αφορά στις ανείσπρακτες οφειλές τελών υπηρεσιακής κινητής τηλεφωνίας της προηγούμενης δημοτικής περιόδου ύψους περίπου 6.000€.
Η Επιτροπή προχώρησε στην δημόσια αποσφράγιση φακέλων προσφορών για την εκτέλεση έργων και αναδείχθηκαν οι μειοδότες ως εξής:
-          «Επισκευή Κτιρίου Νηπιαγωγείου Κυθήρων» με προϋπολογισμό μελέτης 10.000€ με το ΦΠΑ: ανάδοχος Κυράννη Πρωτοψάλτη με έκπτωση 31%.
-          «Συντήρηση και Επισκευή Ομβροδεξαμενής Κόκκινου Λάκκου Αντικυθήρων» με προϋπολογισμό μελέτης 10.000€ με το ΦΠΑ: ανάδοχος Κυράννη Πρωτοψάλτη με έκπτωση 22%.
-          «Καθαρισμός – Στεγάνωση – Ανακαίνιση Δεξαμενών και Αντλιοστασίων ΔΚ Αντικυθήρων» με προϋπολογισμό μελέτης 12.000€ με το ΦΠΑ: ανάδοχος Κυράννη Πρωτοψάλτη με έκπτωση 11%.
Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τις διακηρύξεις για τις εξής δημοπρασίες:
-          «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης» με προϋπολογισμό 73.750€. Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/08.
-          «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με προϋπολογισμό 37.100€. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29/08.
-           «Εγκατάσταση και Τοποθέτηση Φωτιστικών Φανών Δημοτικού Φωτισμού στην Παραλία Καψαλίου Κυθήρων»με προϋπολογισμό 55.000€. Η δημοπρασία θα γίνει στις 20/09.
-          «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Ποταμού» με προϋπολογισμό 200.000€. Η δημοπρασία θα γίνει στις 27/09. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτήθηκε πολύμηνη γραφειοκρατική διαδικασία εκ μέρους του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί πλήρης φάκελος του κτιρίου για την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο κτίριο, ένα από τα σπουδαιότερα και εμβληματικότερα του νησιού, δεν διέθετε επαρκή και επικαιροποιημένα στοιχεία και τίτλους κυριότητας και ενώ αρχικά προβλεπόταν η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, εν τέλει συντάχθηκε πλήρης φάκελος, έγινε εκ νέου αποτύπωση του κτιρίου (σχέδια, κατόψεις, όψεις, τομές κ.λπ.), έγινε πλήρης μελέτη πυρασφάλειας, η/μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων και ο Δήμος πλέον διαθέτει έναν πλήρη φάκελο για το κτίριο που θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για κάθε μελλοντική επέμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, οι αίθουσες του κτιρίου θα εξοπλιστούν κατάλληλα προκειμένου να στεγάσουν χώρους εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και υπηρεσίες του Δήμου και το γραφείο της Τ.Κ. Ποταμού.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον τριμηνιαίο πίνακα εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι σήμερα η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει υπερβεί ακόμα και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις καθώς υπάρχει υπέρβαση των στόχων στα έσοδα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ οι συνεχείς δημοπρατήσεις έργων αποδεικνύουν την σωστή του υλοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
1.      Είσπραξη ιδίων εσόδων για το β΄ τρίμηνο 2016 (τέλη κ.λπ.): 233.093€ έναντι στόχου 113.565€ με βάση το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
2.      Είσπραξη τακτικών εσόδων παρελθόντων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά: 70.280€ έναντι στόχου 18.964€ με βάση το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
3.      Είσπραξη εσόδων παρελθόντων ετών (βεβαιωμένα και μη εισπραχθέντα): 56.863€ έναντι στόχου 36.950€ με βάση το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
Τέλος η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016, το οποίο καταψήφισε η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας. Η 2ηαναμόρφωση περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές προβλέψεις:
1.      Μεταφέρεται σε άλλο κωδικό η μισθοδοσία των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2009, οι οποίοι πλέον θα μονιμοποιηθούν και ο Δήμος όφειλε να αλλάξει κωδικό στην μισθοδοσία τους σύμφωνα με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.      Αυξάνεται η πίστωση για την ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Ηλία σε 42.500€ καθώς η μελέτη της Περιφέρειας ολοκληρώθηκε και το έργο θα δημοπρατηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης.
3.      Αυξάνεται η πίστωση για την ανάπλαση των Σκλαβιανίκων σε 65.000€ και το έργο θα δημοπρατηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης, ικανοποιώντας ένα πολυετές αίτημα των κατοίκων της περιοχής.
4.      Αυξάνεται η πίστωση για την επισκευή του δρόμου προς την Καμαρέλα των Αντικυθήρων στα 50.000€ καθώς οι ζημιές που έχει υποστεί ο δρόμος από αυθαίρετες επεμβάσεις και θεομηνίες είναι τεράστιες. Η μελέτη έχει παραληφθεί και το έργο θα δημοπρατηθεί μόλις εγκριθεί η αναμόρφωση. Παράλληλα η πίστωση για την μελέτη αποκατάστασης της Γέφυρας στο Διακόφτι μεταφέρεται σε άλλο κωδικό εσόδων και πρόκειται να ανατεθεί άμεσα.
5.      Γίνονται αλλαγές σε κωδικούς έργων μετά από εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και άλλες επουσιώδεις τροποποιήσεις.
Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Δήμων αποτελούν εργαλείο για την ορθότερη υλοποίησή τους και στόχο έχουν να αυξάνουν την εκτελεσιμότητα των προϋπολογισμών προς όφελος των δημοτών. Εξάλλου κανένας Δήμος δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τα έσοδα και τα έξοδά του (όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα) καθώς οι προϋπολογισμοί συντάσσονται με βάση τα στοιχεία της 31/7, δηλαδή μεσούντος του έτους, πρόβλεψη παντελώς ανούσια και παράλογη που η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να αλλάξει και οι προϋπολογισμοί να συντάσσονται στο τέλος του έτους. Η σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων με βάση τα στοιχεία της 31/7 δεν έχει καμία ουσιαστική και λογική βάση και η νομοθέτησή της το 2010 ήταν μια λανθασμένη απόφαση που πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα καθώς οδηγεί υποχρεωτικά όλους τους Δήμους σε μεγάλης έκτασης αναμορφώσεις προκειμένου να συμπεριλάβουν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της λήξης του οικονομικού έτους (31/12).

Η μέχρι σήμερα δημοπράτηση δεκάδων έργων από το Δήμο μας αποτελεί τρανή απόδειξη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 υλοποιείται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, καθώς υπάρχει σημαντική υπέρβαση των στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σε πολύ σημαντικούς κωδικούς εσόδων όπως τα ανταποδοτικά τέλη, αφού βεβαιώθηκαν και εισπράττονται ανείσπρακτα τέλη και έσοδα σχεδόν 15ετίας! Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει αμείωτα να δημοπρατεί τα έργα του προϋπολογισμού ικανοποιώντας αιτήματα των τοπικών κοινοτήτων και κατοίκων και αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος μας αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους της Περιφέρειας στην υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του με συνεχείς δημοπρατήσεις έργων και υπηρεσιών προς όφελος του νησιού και των κατοίκων του.

Πηγή: Δήμος Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου