Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες καταστημάτων του Δήμου μας, που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους (Πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π), την υποχρέωση τους να προμηθευτούν την σχετική άδεια χρήσης πεζοδρομίων ή πλατειών.
Για την χορήγηση της αδείας απαραίτητη είναι η εξόφληση του σχετικού τέλους χρήσης ή η υπαγωγή αυτού στην ρύθμιση του άρθρου 50, παρ. 1, του ν. 4257/14, η οποία προβλέπει προκαταβολή ποσού 30% του οφειλομένου τέλους και την καταβολή του υπολοίπου σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.
Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων, πρέπει να αναγράφεται πάνω στην άδεια, κάθε μήνα για κάθε δόση που εξοφλείται, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης. Εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή μιας δόσης, συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι χώροι άνευ αδείας, εμπίπτουν στην περ.8, του άρθρου 3, του ν.1080/80, περί αυθαίρετης χρήσης, και καταλογίζεται πρόστιμο με απόφαση Δημάρχου, ισόποσο με το αναλογούν τέλος. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από τον Δήμο ή την Αστυνομική Αρχή.

Αντιδήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ

Φωτογραφία αρχείου:
Αγγελική Γρηγοράκη - TSIRIGO FM 105,6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου