Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ποταμούδιατίθεται στους συλλόγους, Δημόσιες
Υπηρεσίες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.Το Συμβούλιο του Ιδρύματος «Μιχαήλ
Π. Παναγιώτου» διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την παραχώρηση της αίθουσας για σκοπούς, που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους, τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του Ιδρύματος. Η διάθεση της αίθουσας γίνεται έναντι ενός συμβολικού τιμήματος που αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων - δαπανών.
Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) πρέπει να αναφέρουν το σκοπό, τη διάρκεια και την ημερομηνία της εκδήλωσης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να σέβονται στο σύνολο τους τον κανονισμό και θα φέρουν την ευθύνη  της  αποκατάστασης των ζημιών σε περίπτωση φθοράς.
Η μη τήρηση εκ μέρους τρίτων του κανονισμού λειτουργίας δίνει το δικαίωμα στα μέλη του συμβουλίου του ιδρύματος να μη διαθέτει πλέον την αίθουσα στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κ.λ.π στο μέλλον.
ΤΙΜΗΜΑ
Η χρήση του χώρου γίνεται έναντι ενός συμβολικού ποσού για την κάλυψη των
απαραίτητων λειτουργικών δαπανών.
Το ποσό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος εντός 2 εργάσιμων ημερών (ΕΤΕ:452∕296002-88).


ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
7 ημέρες την καλοκαιρινή περίοδο
150 €
14 ημέρες την καλοκαιρινή περίοδο
300€
Κάθε επιπλέον μέρα την καλοκαιρινή περίοδο
50€
1 ημέρα
50€
Μηνιαία ενοικίαση(3 ημέρες την εβδομάδα)τη χειμερινή περίοδο
60€
Μηνιαία ενοικίαση(1 η 2 ημέρες την εβδομάδα) τη χειμερινή περίοδο
50€

Πηγή: Αννίτα Χατζή
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή - TSIRIGO FM 105,6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου